جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

همبرگر ویژه

۱۰۰ گرم همبرگر ۱۰۰% گوشت، ذرت، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

سوسیس، کالباس، گوشت چرخ کرده، قارچ، ذرت، پنیر، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

سوسیس، کالباس، گوشت چرخ کرده، قارچ، ذرت، پنیر، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سوسیس، کالباس، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، گوجه
پیتزا مخلوط
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

فیله مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا قارچ و مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس قارچ و مرغ

مخلوط (مرغ، قارچ، پنیر، گوشت)
پیتزا میکس قارچ و مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون

پیتزا قارچ و ژامبون
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

سوسیس، قارچ، پنیر، گوجه، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و سوسیس
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، سوسیس پپرونی، قارچ، پنیر، گوجه، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ وپنیر

ذرت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا قارچ وپنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر زغالی

۱۰۰ گرم همبرگر کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر زغالی
۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر زغالی دستی

۱۰۰گرم گوشت خالص گوجه خیار شور کاهو
همبرگر زغالی دستی
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

۱۰۰ گرم همبرگر ۱۰۰% گوشت، ذرت، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر ` گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر معمولی
۳۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دستی

۱۰۰گرم گوشت خالص پنیر گوداگوجه خیارشور کاهو
چیز برگر دستی
۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۰۰ گرم همبرگر پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
چیز برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر دستی

۱۰۰گرم گوشت خالص پنیر گوداقارچ گوجه خیار شور کاهو
قارچ برگر دستی
۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر دستی

۲۰۰گرم گوشت خالص کالباس گوجه خیار شورکاهو
دوبل برگر دستی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ مخصوص

فیله مرغ ریش شده، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ مرغ مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف زبان

۱۰۰ گرم زبان، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف زبان
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف زبان با قارچ و پنیر

۱۰۰ گرم زبان، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف زبان با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری

سوسیس، سیب زمینی سرخ شده، پیاز، فلفل دلمه، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ خوراک بندری
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ خوراک بندری با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ماکارونی، سویا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ ماکارونی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی با قارچ و پنیر

ساندویچ ماکارونی با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ عدد فلافل، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ فلافل
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

ساندویچ فلافل ویژه
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ سوسیس آلمانی
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ ۹۰% گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

هات داگ ۹۰% گوشت، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مخصوص

کوکتل گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

سوسیس کوکتل، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

کوکتل دودی ` گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل دودی
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک بندری (پرسی)

خوراک بندری (پرسی)
۴۵,۰۰۰ تومان

ماکارونی (پرسی)

ماکارونی (پرسی)
۴۵,۰۰۰ تومان

بریان

ران بریان

ران بریان
۳۵,۰۰۰ تومان

بال و کتف (کیلویی)

بال و کتف (کیلویی)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان نصف

مرغ بریان نصف
۷۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان کامل بزرگ

مرغ بریان کامل بزرگ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سرویس مرغ

خیارشور، گوجه فرنگی، نان
سرویس مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، کلم، خیار، گوجه، هویج
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ایستک شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ایستک شیشه ای

لیمویی

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ایستک خانواده

۱ لیتر
ایستک خانواده

لیمویی

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان