جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر

برگر ۱۰۰% گوشت
همبرگر
۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر ۱۰۰% گوشت، دو عدد پنیر
چیز برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

برگر ۱۰۰% گوشت، قارچ، پنیر
برگر ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر ۱۰۰% گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون ۹۰%
رویال برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر ۱۰۰% گوشت
دوبل برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

یونانی برگر

برگر ۱۰۰% گوشت، فیله مرغ، قارچ، پنیر
یونانی برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

هرکول برگر

برگر ۱۰۰% گوشت، هات داگ، ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر
هرکول برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

هالک برگر

برگر ۱۰۰% گوشت، فیله مرغ، هات داگ، ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر
هالک برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

سسه رویال برگر

برگر ۱۰۰% گوشت، فیله مرغ، ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر
سسه رویال برگر
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، پنیر، قارچ
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ژامبون ۹۰%، پنیر، قارچ
ساندویچ هات رویال
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

سوسیس کوکتل دودی
ساندویچ کوکتل
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل رویال

سوسیس کوکتل دودی، پنیر ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر
ساندویچ کوکتل رویال
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، قارچ، پنیر
ساندویچ بندری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله استیک

فیله مرغ
ساندویچ فیله استیک
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله رویال

فیله مرغ، ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر
ساندویچ فیله رویال
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

۷ قرص فلافل مخصوص
ساندویچ فلافل مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۷ قرص فلافل مخصوص، قارچ، پنیر
ساندویچ فلافل ویژه
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل رویال

۷ قرص فلافل مخصوص، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ فلافل رویال
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری رویال

ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر
ساندویچ تنوری رویال
۱۶,۰۰۰ تومان

کوکتل سنسه رویال

کوکتل سنسه رویال
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز ویژه

مغز، قارچ، پنیر
ساندویچ مغز ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان ویژه

زبان، قارچ، پنیر
ساندویچ زبان ویژه
۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ پانینو

مغز، زبان، قارچ، پنیر
ساندویچ پانینو
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دل تیزرو

مغز، فیله مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ دل تیزرو
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات فیله

فیله مرغ، هات داگ، ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر
ساندویچ هات فیله
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت ۹۰%
ساندویچ ژامبون گوشت
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب سرد

۳۲۰ گرم ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت
ساندویچ بمب سرد
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده کوچک

سیب زمینی سرخ کرده کوچک
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی رویال

سیب زمینی رویال
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپسی

۲,۵۰۰ تومان

لیموناد

۲,۵۰۰ تومان

میراندا

۳,۵۰۰ تومان

سون آپ

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۵۰۰ تومان

سون آپ

۳,۵۰۰ تومان

میراندا

۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان