جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا کالزونه گوشت مخلوط

پیتزا کالزونه گوشت مخلوط
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

پیتزا استیک
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

پیتزا بوقلمون
۲۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط سنس

پیتزا مخلوط سنس
۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن

پیتزا چیکن
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه هام

پیتزا کالزونه هام
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سنس

پیتزا مخصوص سنس
۲۴,۰۰۰ تومان

برگر

برگر آمریکن

برگر آمریکن
۱۶,۰۰۰ تومان

برگر فرانسوی

برگر فرانسوی
۱۴,۰۰۰ تومان

برگر چیلی

برگر چیلی
۱۳,۰۰۰ تومان

برگر چیکن

برگر چیکن
۱۲,۵۰۰ تومان

برگر ماشروم

برگر ماشروم
۱۳,۵۰۰ تومان

برگر بوقلمون

برگر بوقلمون
۱۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون

ساندویچ بوقلمون
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون

ساندویچ ژامبون بوقلمون
۱۲,۵۰۰ تومان

پاستا

پاستا پستو مرغ

پاستا پستو مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو مرغ

پاستا آلفردو مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص سنس

سالاد مخصوص سنس
۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۵,۰۰۰ تومان