جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

خمیر ایتالیایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

مینی (۲۰ سانتیمتری)

۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتیمتری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر ایتالیایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ

مینی (۲۰ سانتیمتری)

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتیمتری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

خمیر ایتالیایی، مرغ تکه تکه شده، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ

مینی (۲۰ سانتیمتری)

۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰ سانتیمتری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر ایتالیایی، گوشت چرخ کرده، مرغ تکه تکه شده، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، گوجه، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط

مینی (۲۰ سانتیمتری)

۷۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص سون

یک عدد همبرگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک اسلایس پنیر گودا، گوجه، کاهو، جعفری، چیپس، یک اسلایس کالباس، قارچ، نان...
همبرگر مخصوص سون
۷۰,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص سون

یک عدد همبرگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک اسلایس کالباس، پنیر ورقه ای، قارچ، گوجه، کاهو، جعفری، چیپس، نان گرد
برگر مخصوص سون
۷۰,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

یک عدد همبرگر ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، جعفری، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر معمولی
۲۵,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

یک عدد همبرگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، جعفری، سس مخصوص، نان گرد
برگر مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد همبرگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۲ اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، جعفری، سس مخصوص، نان گرد
دوبل برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

همبرگر تنوری

۱۰۰ گرم همبرگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر تنوری

سینگل

۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۷۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر کوچک

یک عدد همبرگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک اسلایس کالباس، گوجه، کاهو، جعفری، سس مخصوص، نان برگر
رویال برگر کوچک
۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۲ اسلایس پنیر گودا، گوجه، کاهو، جعفری، چیپس، نان گرد
دوبل چیز برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد همبرگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک اسلایس کالباس، یک اسلایس پنیر گودا، گوجه، کاهو، جعفری، چیپس، نان گرد
چیز برگر مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

برگر شکم پر سون

یک عدد همبرگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۲ اسلایس پنیر گودا، گوجه، کاهو، جعفری، چیپس، یک اسلایس کالباس، نان آغشته ...
برگر شکم پر سون
۸۰,۰۰۰ تومان

هات برگر

یک عدد همبرگر دستی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک عدد هات داگ ۸۰%، چیپس، پنیر، قارچ، نان گرد
هات برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ مینی

یک عدد هات داگ ۸۰%، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نصف نان باگت
ساندویچ هات داگ مینی
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور، چیپس، سس مخصوص، یک عدد نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه سون

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کالباس، ۱۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، کاهو، گوجه، خیار شور، چیپس، سس مخصوص، یک عدد نا...
ساندویچ هات داگ ویژه سون
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت کوچک

کتلت، کاهو، گوجه، خیار شور، جعفری، سس مخصوص، یک عدد نان باگت
ساندویچ کتلت کوچک
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت بزرگ

کتلت، کاهو، گوجه، خیار شور، جعفری، سس مخصوص، یک عدد نان باگت
ساندویچ کتلت بزرگ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت تنوری کوچک

کتلت، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور، جعفری، سس مخصوص، یک عدد نان باگت
ساندویچ کتلت تنوری کوچک
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت تنوری بزرگ

کتلت، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور، جعفری، سس مخصوص، یک عدد نان باگت
ساندویچ کتلت تنوری بزرگ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس کوچک

کالباس، کاهو، گوجه، خیار شور، جعفری، سس مخصوص، یک عدد نان باگت
ساندویچ کالباس کوچک
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس بزرگ

کالباس، کاهو، گوجه، خیار شور، جعفری، سس مخصوص، یک عدد نان باگت
ساندویچ کالباس بزرگ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری کوچک

کالباس، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور، چیپس، یک عدد نان باگت
ساندویچ کالباس تنوری کوچک
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری بزرگ

کالباس، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور، چیپس، یک عدد نان باگت
ساندویچ کالباس تنوری بزرگ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوچک

سوسیس کوکتل، گوجه، کاهو، سبزی، سس مخصوص، یک عدد نان باگت
ساندویچ سوسیس کوچک
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بزرگ

سوسیس کوکتل، گوجه، کاهو، سبزی، سس مخصوص، یک عدد نان باگت
ساندویچ سوسیس بزرگ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس با پنیر

سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیار شور، جعفری، چیپس، سس مخصوص، یک عدد نان باگت
ساندویچ سوسیس با پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تنوری کوچک

سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور، چیپس، یک عدد نان باگت
ساندویچ سوسیس تنوری کوچک
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تنوری بزرگ

سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور، چیپس، یک عدد نان باگت
ساندویچ سوسیس تنوری بزرگ
۵۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

چیپس و پنیر

۱۰۰ گرم چیپس، پنیر
چیپس و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر مخصوص سون

۱۰۰ گرم چیپس، پنیر، ۵۰ گرم کالباس خرد شده، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
چیپس و پنیر مخصوص سون
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده زمزم

نوشابه مشکی
نوشابه خانواده زمزم
۱۴,۸۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک

کوکاکولا

۶,۲۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۲۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۷۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۸,۳۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۳۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۳۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۹,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۷۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

هلو

۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۵,۰۰۰ تومان