جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص خانواده

کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص خانواده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص یک نفره

کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص یک نفره
۵۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر دست ساز، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص یک نفره

کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص یک نفره
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ یک نفره

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ یک نفره
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره

پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی یک نفره
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی یک نفره

مرغ گریل شده، ژامبون مرغ، پنیر، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی یک نفره
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن یک نفره

مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا چیکن یک نفره
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف یک نفره

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا رست بیف یک نفره
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات یک نفره

قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات یک نفره
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه سیتو یک نفره

گوشت چرخ کرده ژامبون مرغ قارچ پیاز فلفل دلمه ذرت زیتون
پیتزا ویژه سیتو یک نفره
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تک نفره کلزون

گوشت چرخ کرده ی گوسفندی پیاز فلفل دلمه قارچ زیتون پنیر
پیتزا تک نفره کلزون
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلزون تک نفره

گوشت چرخ شده قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون
پیتزا کلزون تک نفره
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس یک نفره

گوشت ریش ریش شده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت
پیتزا میکس یک نفره
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم یک نفره

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سوپریم یک نفره
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده

پیتزا مخصوص خانواده

کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص خانواده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ خانواده

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی خانواده

مرغ گریل شده، ژامبون مرغ، پنیر، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی خانواده
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس خانواده

گوشت ریش ریش شده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت
پیتزا میکس خانواده
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم خانواده

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سوپریم خانواده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف خانواده

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا رست بیف خانواده
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات خانواده

قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات خانواده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده ویژه سی تو

سس مخصوص گوشت چرخ کرده گوسفندی ژامبون مرغ پیاز فلفل دلمه ذرت زیتون پنیر
پیتزا خانواده ویژه سی تو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی خانواده

پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی خانواده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن خانواده

مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا چیکن خانواده
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده کلزون

گوشت چرخ کرده گوسفندی پیاز فلفل دلمه قارچ زیتون پنیر
پیتزا خانواده کلزون
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

هات داگ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش ریش شده، سس مخصوص
ساندویچ مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ ریش ریش شده، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ مرغ و قارچ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰%، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

مرغ، قارچ پخته شده، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص

سوسیس المانی پیاز رب گوجه فلفل دلمه سس مخصوص
ساندویچ بندری مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی با قارچ و پنیر

فیله مرغ گریل شده، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ کبابی با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه سی تو

گوشت رست بیف(ریش شده)ژامبون مرغ، قارچ ، پنیر، خیارشور، گوجه ، کاهو.
ساندویچ ویژه سی تو
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

دنر گوشت پیاز قارچ فلفل دلمه سس مخصوص گوجه خیارشور کاهو
ساندویچ کباب ترکی
۷۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر زاپاتا

همبرگر، فیله مرغ کبابی، ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
برگر زاپاتا
۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر دست ساز، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر دست ساز، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
چیز برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر دست ساز، ژامبون، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
رویال برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر

همبرگر دست ساز، فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
میکس برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

همبرگر قارچ پنیر پیتزا خیارشور گوجه کاهو
چیز برگر با قارچ
۴۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی پنیر قارچ خیارشور گوجه کاهو
دوبل برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر شرکتی
همبرگر معمولی
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ سوخاری یک نفره
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۰۰ گرم سیب زمینی یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۴۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر یک نفره

چیپس، ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر، ذرت، قارچ
چیپس و پنیر یک نفره
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

خیار، کاهو، گوجه، ذرت، زیتون، قارچ
سالاد فصل
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم، ذرت، هویج، سس مخصوص
سالاد اندونزی
۱۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر دو نفره

چیپس . پنیر. ژامبون.
چیپس و پنیر دو نفره
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیب ویژه بزرگ

سیب زمینی، قارچ، پنیر
سیب ویژه بزرگ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد چیکن

کاهو گوجه ذرت زیتون فیله ی مرغ گریل سس
سالاد چیکن
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک بطری

پت
دوغ کوچک بطری
۷,۵۰۰ تومان

لیموناد شیشه کوچک

۲۰۰سی سی
لیموناد شیشه کوچک
۱۰,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده سنتی نادری

دوغ سنتی نادری ۱/۵لیتری
دوغ خانواده سنتی نادری
۱۵,۰۰۰ تومان

انرژی زا قوطی

۲۵۰سی سی قوطی
انرژی زا قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر ۱لیتری انگور

ابمیوه گازدار انگور ۱لیتری
دلستر 1لیتری انگور
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوچک

نوشابه قوطی۱۵۰سی سی
نوشابه قوطی کوچک
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری (کوچک)

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری (کوچک)
۷,۵۰۰ تومان

مواد اضافه

نان اضافه

نان اضافه ی ساندویچ
نان اضافه
۵,۰۰۰ تومان

سس سیر

سس تک نفره ی سیر
سس سیر
۱,۵۰۰ تومان

پنیر اضافه یک نفره

پنیر اضافه پیتزا یک نفره و ساندویچ
پنیر اضافه یک نفره
۱۵,۰۰۰ تومان

پنیر اضافه خانواده

پنیر اضافه ی پیتزا خانواده
پنیر اضافه خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

کالباس اضافه

کالباس اضافه ی پیتزا و ساندویچ
کالباس اضافه
۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ اضافه

قارچ اضافه ی پیتزا یک نفره و ساندویچ
قارچ اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ اضافه

مرغ اضافه پیتزا و ساندویچ
مرغ اضافه
۲۰,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس تک نفره ی قرمز و سفید و فرانسه
سس اضافه
۱,۵۰۰ تومان

لیوان ۱بار مصرف

لیوان ۱بار مصرف
لیوان 1بار مصرف
۲۵۰ تومان