جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا استیک

خمیر، سس، پنیر، گوشت راسته، قارچ اسلایس، پیازچه، پنیر طعم دار
پیتزا استیک
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری اسپایسی، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری اسپایسی (سه تکه)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر، سس، پنیر، ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ بلانچ، گوشت چرخ کرده، پنیر گودا، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر، سس، پنیر، گوشت چرخ کرده، مخلوط ژامبون، کوکتل، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای رنگی
پیتزا مخلوط
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر، سس، پنیر، پپرونی ۴ میل
پیتزا پپرونی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر، سس، پنیر، گوشت چرخ کرده طعم دار، قارچ بلانچ، فلفل دلمه ای رنگی
پیتزا گوشت و قارچ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا استیک

خمیر، سس، پنیر، گوشت راسته، قارچ اسلایس، پیازچه، پنیر طعم دار
پیتزا استیک
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اکسپرس

خمیر، سس، پنیر، مخلوط ژامبون، گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، قارچ اسلایس، پیاز حلقه ای
پیتزا اکسپرس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

خمیر، سس، پنیر، بیکن ورقه ای، قارچ بلانچ، سالامی، پنیر طعم دار
پیتزا سوپریم
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر، سس، پنیر، پپرونی ۴ میل
پیتزا پپرونی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر، سس، پنیر، گوشت چرخ کرده طعم دار، قارچ بلانچ، فلفل دلمه ای رنگی
پیتزا گوشت و قارچ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر، سس، پنیر، گوشت چرخ کرده، مخلوط ژامبون، کوکتل، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای رنگی
پیتزا مخلوط
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیزی کراست

پیتزایی با خمیر متفاوت
پیتزا چیزی کراست
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فنیتو

خمیر، سس، پنیر، گوشت راسته، فیله مرغ، قارچ بلانچ، زیتون، پیازچه
پیتزا فنیتو
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن کارلیک

خمیر، سس، پنیر، قارچ بلانچ، فیله مرغ مزه دار شده، فلفل دلمه ای رنگی
پیتزا چیکن کارلیک
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزون

خمیر، سس، پنیر، مخلوط ژامبون، گوشت و مرغ، قارچ بلانچ، فلفل دلمه ای رنگی
پیتزا کالزون
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر، سس، پنیر، بادمجان، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای رنگی، قارچ بلانچ
پیتزا سبزیجات
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

خمیر، سس، پنیر، زبان ورقه ای، قارچ صدفی، پیازچه، فلفل دلمه ای رنگی، خمیر
پیتزا زبان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پالرمو

خمیر، سس، پنیر، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ بلانچ، فلفل دلمه ای رنگی، خمیر
پیتزا پالرمو
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر، سس، پنیر، ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ بلانچ، گوشت چرخ کرده، پنیر گودا، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر، سس، پنیر، قارچ اسلایس
پیتزا قارچ
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

با چهار طعم متفاوت، پپرونی، مرغ، ژامبون مرغ و گوشت، استیک
پیتزا کلاسیک
۲۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی

نان، گوشت همبرگر، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر ذغالی
۸۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

نان، گوشت همبرگر، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر گودا
چیز برگر ذغالی
۹۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر ذغالی

نان، گوشت همبرگر، سس مخصوص، سس قارچ مخصوص سیمرغ، پنیر
قارچ برگر ذغالی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دبل همبرگر ذغالی

نان، ۲ عدد گوشت همبرگر، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
دبل همبرگر ذغالی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

نان، ۲ عدد گوشت همبرگر، سس مخصوص، ۲ پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
دبل چیز برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بیگ سیمرغ

نان، سس، کاهو، پنیر، ژامبون گوشت، سینه مرغ سوخاری
ساندویچ بیگ سیمرغ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

نان مخصوص، گوشت استیک، سس، کاهو، سس قارچ مخصوص استیک
ساندویچ استیک
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ کبابی

نان، سس مایونز، کاهو، پنیر، سینه مرغ گریل شده
ساندویچ سینه مرغ کبابی
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ سوخاری

نان، سس مخصوص، کاهو، سینه مرغ سوخاری
ساندویچ سینه مرغ سوخاری
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرد باد

نان پیتا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، ۲ عدد فیله مرغ سوخاری شده
ساندویچ گرد باد
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

نان، سس مایونز، سس خردل، هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر گودا
ساندویچ هات داگ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت فیله گوساله پخته شده، کره، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

فیله مرغ گریل شده، ۲ نوع سس
ساندویچ چیکن گریل
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت

نان، سس مخصوص، گوشت ورقه ای، پیاز، جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ دونر گوشت
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ

نان، سس مخصوص، مرغ ورقه ای، پیاز، جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ دونر مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت و مرغ

نان، سس مخصوص، ورقه های گوشت و مرغ، پیاز، جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ دونر گوشت و مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

نان، سس مخصوص، زبان ورقه شده، کاهو، خیارشور
ساندویچ زبان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

نان، سس مایونز، ژامبون گوشت تنوری، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

نان، سس مایونز، ژامبون مرغ تنوری، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری اسپایسی (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری اسپایسی، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری اسپایسی (سه تکه)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری نرمال (سه تکه)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی ویژه (سه تکه)

مرغ سوخاری اسپایسی ویژه (سه تکه)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال ویژه (سه تکه)

مرغ سوخاری نرمال ویژه (سه تکه)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی ویژه ( دو تکه)

مرغ سوخاری اسپایسی ویژه ( دو تکه)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال ویژه ( دو تکه)

مرغ سوخاری نرمال ویژه ( دو تکه)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری استریپس

۴ عدد فیله، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس مخصوص
فیله مرغ سوخاری استریپس
۱۴۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۷ تکه بال تند، سس تند
بال سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

تکه های سینه مرغ سوخاری، سس رنج
ناگت مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ناگت میگو

۶ عدد ناگت میگو، سس تاتار
ناگت میگو
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه با فیله مرغ

سس آلفردو
پاستا پنه با فیله مرغ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه با فیله گوشت

سس آلفردو
پاستا پنه با فیله گوشت
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پاستا شف

فیله گوشت، فیله مرغ، ریحان، سس آلفردو
پاستا شف
۱۴۵,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا
۱۴۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بشقاب تنوری

یک ورق ژامبون بیکن تنوری با قارچ و پنیر،
بشقاب تنوری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سیمرغ

فیله گوشت نواری گریل، قارچ، گوجه فرنگی، سس مخصوص،
بشقاب سیمرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

بشقاب میکس سیمرغ

فیله گوشت، مرغ گریل شده، قارچ، گوجه، سس مخصوص،
بشقاب میکس سیمرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

بشقاب گل سوخاری

۶ عدد ران مرغ سوخاری، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، سیب زمینی فنری
بشقاب گل سوخاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص پنیری

همبرگر ذغالی، نان تست شده، پنیر مخصوص، دورچین
همبرگر مخصوص پنیری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان
۱۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان با مخلفات

یک عدد مرغ بریان، سیب زمینی، کاهو، خیارشور، گوجه، نان، ترشی، سس مخصوص
مرغ بریان با مخلفات
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۹۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۵۰,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده
سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان