جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

فست فود سیکاس (هشت بهشت)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی٬ کالباس پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص٬ پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

فیله مرغ سوخاری شده، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، سالاد کلم٬ نان بروتچن
فیله استریپس

سه تکه

۱۰۶,۰۰۰ تومان

چهار تکه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نه تکه

۲۶۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۳۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۱۲۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی٬ ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا اسپشیال آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی٬ قارچ، ذرت، زیتون، گوجه، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

ایکس باکس سه

سبد سوخاری: ۲ تکه مرغ کنتاکی، ۲ جفت کتف و بال سوخاری، ۲ تکه فیله سوخاری، قارچ سوخاری، پیاز سوخاری، سیب زمینی، ۲ عدد نان بروتچن، ۲ ...
ایکس باکس سه
۲۹۵,۰۰۰ تومان

ایکس باکس چهار

یک عدد پیتزا آمریکایی یک نفره به انتخاب شما، ۲ عدد فیله سوخاری، قارچ سوخاری، پیاز سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، ۲ عدد نوشابه قوطی،...
ایکس باکس چهار
۲۳۰,۰۰۰ تومان

ایکس باکس دو

یک عدد پیتزا پپرونی آمریکایی، ۲ تکه فیله استریپس، پیاز سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروتچن، ۲ عدد نوشابه قوطی، سیب زمینی سرخ ش...
ایکس باکس دو
۲۳۰,۰۰۰ تومان

ایکس باکس یک

یک عدد پیتزا مخصوص آمریکایی، یک عدد فیله استریپس، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده
ایکس باکس یک
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص٬ پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی٬ فیله گوشت گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ گریل شده تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا میکس آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن فیله آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی٬ فیله مرغ گریل شده تکه ای، ادویه مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن فیله آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی٬ ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۷۰%، سوسیس تنوری، زیتون، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سیسیلی آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی٬ کالباس پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی٬ ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا اسپشیال آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی٬ ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی رولت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی٬ ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا یونانی رولت آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی٬ قارچ، ذرت، زیتون، گوجه، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا میکس ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ گریل شده تکه ای، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، ادویه، پنیر پیتزا
پیتزا میکس ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا ناپولی ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پراتو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده تکه ای، ادویه مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پراتو ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سیسیلی ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پارما ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ ۷۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، سس مخصوص٬ قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پارما ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات لاورز ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون پپرونی ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا هات لاورز ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه گیلاسی، زیتون، ذرت، پیاز٬ پنیر پیتزا
پیتزا میلانو ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص٬ گوجه گیلاسی، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص٬ نان مک دونالد
همبرگر ذغالی
۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص٬ نان مک دونالد
چیز برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص٬ نان مک دونالد
قارچ برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص٬ نان مک دونالد
دوبل برگر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

فت برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، یک ورق ژامبون تنوری ۷۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
فت برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

امریکن برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، ۷۰ گرم پپرونی تنوری ۷۰%، یک عدد نیمرو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، ادویه، نان مک دونا...
امریکن برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۳ عدد فیله مرغ گریل ۸۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
چیکن برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، ۸۰ گرم فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، نان مک ...
چیکن ماشروم برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

۲۰۰ گرم فیله گوشت گوساله ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص٬ نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، ۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ادویه مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر پیتزا، قارچ٬ نان باگت
ساندویچ میکس
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

۲۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص٬ نان باگت
ساندویچ چیکن
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ایتالیایی

۶ ورق مخلوط ژامبون مرغ و گوشت ۸۰%، یک عدد هات داگ پنیری ۷۰%، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ایتالیایی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۲ عدد فیله مرغ استریپس، ۲ ورق ژامبون تنوری ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر موزارلا، سس مخصوص٬ نان باگت
ساندویچ سوپریم
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد سوسیس هات داگ پنیری ۸۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۶ ورق ژامبون گوشت گریل شده، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۶ ورق ژامبون مرغ گریل شده، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۶ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

۶ ورق ژامبون مرغ ۷۰%، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۸۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۱۲۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۳۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه

مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد سالاد کلم، سس مخصوص، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری پنج تکه

نرمال

۱۸۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۸۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری هفت تکه

مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص، ۳ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری هفت تکه

نرمال

۲۶۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۶۸,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

فیله مرغ سوخاری شده، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، سالاد کلم٬ نان بروتچن
فیله استریپس

چهار تکه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سه تکه

۱۰۶,۰۰۰ تومان

نه تکه

۲۶۵,۰۰۰ تومان

چیکن وینگز

۴ جفت کتف و بال سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروتچن
چیکن وینگز
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار با مرغ گریل

۲ عدد فیله مرغ گریل، پنیر پارمسان، کاهو، گوجه گیلاسی، نان تست، زیتون، نخود فرنگی، سس سزار
سالاد سزار با مرغ گریل
۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، ذرت، هویچ، نخود فرنگی، کلم قرمز، سس مخصوص
سالاد فصل
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۷,۰۰۰ تومان

فرنچ فرایز

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پپرونی باربکیو ۷۰%، ادویه مخصوص، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سبزی خشک
فرنچ فرایز
۱۰۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر موزارلا
نان سیر

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و قارچ مخلوط

۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۱۲۰ گرم قارچ سوخاری
سیب زمینی و قارچ مخلوط
۵۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۵۷,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۷ حلقه پیاز سوخاری، سس مخصوص
پیاز حلقه ای
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپسی

۹,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی جو

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو

یک لیتر
 ماءالشعیر خانواده هی جو

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان