جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

فست فود سیکاس (هشت بهشت)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

پپرونی ممتاز، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

فیله گوشت تازه، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، ادویه مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

فیله مرغ گریل شده، فیله گوشت ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا میکس

(۲۷ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس تنوری، زیتون، پیاز، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا سیسیلی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۶,۰۰۰ تومان

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، ذرت، زیتون، گوجه، پیاز، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا سبزیجات

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن فیله

فیله مرغ گریل شده، ادویه مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن فیله

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

(۲۷ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا ژامبون

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

ایکس باکس (۱)

پیتزا مخصوص، یک عدد فیله استریپس، سیب زمینی، قارچ سوخاری، نوشابه قوطی، سالاد کلم، سس مخصوص،
ایکس باکس (۱)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

ایکس باکس (۲)

پیتزا پپرونی، دو تکه فیله سوخاری، پیاز سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن، دو عدد نوشابه قوطی،سیب زمینی
ایکس باکس (۲)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

ایکس باکس ۳ (سبد سوخاری)

دو تکه مرغ کنتاکی، دو تکه کتف سوخاری، دو تکه بال سوخاری، دو تکه فیله سوخاری، قارچ سوخاری، پیاز سوخاری، سیب زمینی، نان بروچن ۲ عدد،...
ایکس باکس ۳ (سبد سوخاری)
۲۶۰,۰۰۰ تومان

ایکس باکس ۴

پیتزا آمریکایی یک نفره انتخابی، ۲ عدد فیله سوخاری، دورچین: قارچ سوخاری، پیاز سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، ۲ عدد نوشابه قوطی ۲۵۰ م...
ایکس باکس 4
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا اسپشیال

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا اسپشیال

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا ژامبون

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

(۲۷ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا ژامبون

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس تنوری، زیتون، پیاز، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا سیسیلی

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

فیله گوشت تازه، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، ادویه مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، ذرت، زیتون، گوجه، پیاز، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا سبزیجات

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی ممتاز، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا پپرونی

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن فیله

فیله مرغ گریل شده، ادویه مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن فیله

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

(۲۷ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

فیله مرغ گریل شده، فیله گوشت ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا میکس

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

(۲۷ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی رولت یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

ژامبون گوشت، پپرونی ممتاز، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا یونانی رولت یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزای سیسیلی (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی دونفره ۳۲ سانتی‌متری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پیاز، پنیر
پیتزای سیسیلی  (ایتالیایی)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی دونفره ۳۲ سانتی‌متری، فیله گوشت ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، پنیر
پیتزا ناپولی (ایتالیایی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی دونفره ۳۲ سانتی‌متری، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، گوجه چری، زیتون، ذرت، پیاز
پیتزا میلانو (ایتالیایی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات لاورز (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی دونفره ۳۲ سانتی‌متری، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا هات لاورز (ایتالیایی)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پراتو (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی دونفره ۳۲ سانتی‌متری، فیله مرغ گریل شده، ادویه مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پراتو (ایتالیایی)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی دونفره ۳۲ سانتی‌متری، رست بیف، فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، ادویه، سس مخصوص
پیتزا میکس (ایتالیایی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پارما (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی دونفره ۳۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، سس مخصوص
پیتزا پارما (ایتالیایی)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۲ سانتی، گوجه گیلاسی، ریحان، زیتون، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر زغالی

برگر زغالی، سبزیجات، سس مخصوص
همبرگر زغالی
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر زغالی، سبزیجات، پنیرگودا، دیپ چیز، سس مخصوص
چیز برگر
۹۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

برگر زغالی (۲ لایه)، سبزیجات، پنیر گودا، دیپ چیز سس مخصوص
دوبل برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر زغالی، قارچ، سبزیجات، پنیر، سس مخصوص
قارچ برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیکن ماشروم برگر

۱۲۰ گرم گوشت، ۸۰ گرم فیله مرغ گریل، قارچ، پنیر، سبزیجات، دیپ چیز سس مخصوص
چیکن ماشروم برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۳ تکه فیله گریل، پنیر گودا، دیپ چدار، سبزیجات، سس مخصوص
چیکن برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

فت برگر

برگر زغالی، ژامبون گوشت تنوری، سبزیجات، پنیر، دیپ چیز، سس مخصوص
فت برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

امریکن برگر

برگر ذغالی، پپرونی، نیمرو، سبزیجات، سس مخصوص
امریکن برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، سس مخصوص، سبزیجات
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (تنوری)

ژامبون گوشت گریل شده، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات
ساندویچ ژامبون گوشت (تنوری)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، سس مخصوص، سبزیجات
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (تنوری)

ژامبون مرغ گریل شده، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات
ساندویچ ژامبون مرغ (تنوری)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ایتالیایی

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ پنیری، پنیر موزارلا، دیپ چیز، سبزیجات، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ ایتالیایی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

فیله گوشت تازه، سبزیجات، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

فیله مرغ اسپایسی، ژامبون تنوری سبزیجات، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ سوپریم
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

سوسیس هات داگ پنیری، قارچ، پنیر، سس مخصوص، سبزیجات
ساندویچ هات داگ ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

فیله مرغ گریل شده، سبزیجات، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ چیکن
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس

فیله مرغ گریل شده، فیله گوشت، ادویه مخصوص، سبزیجات، پنیر، قارچ
ساندویچ میکس
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری نرمال دو تکه

مرغ سوخاری (۲ تکه)، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
مرغ سوخاری نرمال دو تکه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال سه تکه

مرغ سوخاری (۳ تکه)، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
مرغ سوخاری نرمال سه تکه
۱۲۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال پنج تکه

مرغ سوخاری (۵ تکه)، سیب زمینی، سالاد کلم (۲ عدد)، سس مخصوص، نان بروچن (۲ عدد)
مرغ سوخاری نرمال پنج تکه
۱۷۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال هفت تکه

مرغ سوخاری (۷ تکه)، سیب زمینی، سالاد کلم (۳ عدد)، سس مخصوص، نان بروچن (۳ عدد)
مرغ سوخاری نرمال هفت تکه
۲۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی دو تکه

مرغ سوخاری (۲ تکه)، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
مرغ سوخاری اسپایسی دو تکه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی سه تکه

مرغ سوخاری (۳ تکه)، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
مرغ سوخاری اسپایسی سه تکه
۱۲۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی پنج تکه

مرغ سوخاری (۵ تکه)، سیب زمینی، سالاد کلم (۲ عدد)، سس مخصوص، نان بروچن (۲ عدد)
مرغ سوخاری اسپایسی پنج تکه
۱۷۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی هفت تکه

مرغ سوخاری (۷ تکه)، سیب زمینی، سالاد کلم (۳ عدد)، سس مخصوص، نان بروچن (۳ عدد)
مرغ سوخاری اسپایسی هفت تکه
۲۴۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

فیله مرغ (۴ تکه)، نان بروچن، سیب زمینی، سس مخصوص، سالاد کلم
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

استریپس (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، سالاد، سس مخصوص، نان، سیب زمینی
استریپس (سه تکه)
۹۹,۰۰۰ تومان

استریپس (نه تکه)

۹ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
استریپس (نه تکه)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن وینگز

۴ جفت کتف و بال، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
چیکن وینگز
۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

قارچ سوخاری

۲۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۵۳,۰۰۰ تومان

فرنچ فرایز

سیب زمینی، پپرونی باربکیو، ادویه مخصوص، سس مخصوص، پنیر پیتزا، دیپ چدار
فرنچ فرایز
۹۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و قارچ مخلوط

۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۱۲۰ گرم قارچ سوخاری
سیب زمینی و قارچ مخلوط
۵۶,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان، سس سیر، پنیر
نان سیر
۶۰,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۷ حلقه پیاز سوخاری، سس مخصوص
پیاز حلقه ای
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

فیله مرغ گریل،پنیر پارمزان،کاهو،گوجه چری،نان تست،زیتون،نخود فرنگی،سس سزار
سالاد سزار
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه چری، هویچ، کلم قرمز، سس فصل
سالاد فصل
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان مکدونالد (اضافه)

یک عدد
نان مکدونالد (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نان بروچن (اضافه)

یک عدد
نان بروچن (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد
نان باگت (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

سس کنتاکی (هات) (اضافه)

۲۰ سی سی
سس کنتاکی (هات) (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

سس کنتاکی (سیر) (اضافه)

۲۰ سی سی
سس کنتاکی (سیر) (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

سس تک نفره
سس (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

پنیر (اضافه)

۵۰ گرم پنیر پیتزا
پنیر (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

میرندا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی پارسی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده پارسی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده پارسی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان