جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل مخصوص، قارچ، پنیر
پیتزا مخلوط

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا، پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا پپرونی

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گرم گوشت رست بیف پخته شده و مزه دار شده قارچ مخصوص، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا
پیتزا رست بیف

یک نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده مزه دار شده، قارچ مزه دار شده، پنیر و دوتا سس یک نفره
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

شنیسل مزه دار شده، قارچ مخصوص، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، قارچ مخصوص، پنیر پیتزا، ۴ تا سس یک نفره
 پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ویژه

گرم گوشت ریش شده، قارچ مزه دار شده، پنیر
پیتزا رست بیف ویژه

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ویژه شب رو

ژامبون مرغ و ژامبون گوشت و کوکتل وپنیر و قارچ
پیتزا مخلوط ویژه شب رو
۸۰,۰۰۰ تومان

سس

سس سفید

یک نفره
سس سفید
۲,۰۰۰ تومان

سس قرمز

یک نفره
سس قرمز
۲,۰۰۰ تومان

سس قرمز تند

یک نفره
سس قرمز تند
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی

یک نفره
سس فرانسوی
۲,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس ضافه
سس اضافه
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی

سس فرانسوس مخصوص
سس فرانسوی
۷,۰۰۰ تومان

سس قرمز تند آتشی

سس قرمز تند آتشی
۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص شب رو

ژامبون گوشت و ژامبون مرغ تنوری، گوشت رست بیف، قارچ مزه دار شده، پنیر،‌ کوکتل دودی
پیتزا مخصوص شب رو
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ویژه شب رو

ژامبون مرغ و ژامبون گوشت و کوکتل وپنیر و قارچ
پیتزا مخلوط ویژه شب رو
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن استراگانف ویژه

جوجه کبابی وقارچ خامه ای و چاشنی مخصوص و پنیر پیتزا
پیتزا چیکن استراگانف ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط مرغ و گوشت ویژه (دونفره )

گوشت رست بیف و گوشت مرغ مزه دار شده و قارچ مزه داردشده و پنیر
پیتزا مخلوط مرغ و گوشت ویژه (دونفره )
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ویژه

گرم گوشت ریش شده، قارچ مزه دار شده، پنیر
پیتزا رست بیف ویژه

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گرم گوشت رست بیف پخته شده و مزه دار شده قارچ مخصوص، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا
پیتزا رست بیف

یک نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده مزه دار شده، قارچ مزه دار شده، پنیر و دوتا سس یک نفره
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، قارچ مخصوص، پنیر پیتزا، ۴ تا سس یک نفره
 پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل مخصوص، قارچ، پنیر
پیتزا مخلوط

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

شنیسل مزه دار شده، قارچ مخصوص، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا، پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا پپرونی

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن چیلی (یک نفره)

جوجه کبابی، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، چاشنی مخصوص، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا
پیتزا چیکن چیلی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف استراگانف (یک نفره)

گوشت رست بیف، قارچ خامه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا
پیتزا بیف استراگانف (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا جوجه (یک نفره)

شنیسل مرغ کبابی، چاشنی مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا
پیتزا جوجه (یک نفره)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (یک نفره)

کالباس مخلوط، قارچ، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا،
پیتزا سیسیلی (یک نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

ذرت، نخود فرنگی، گوجه، دلمه، قارچ، پیاز و کدو سبز
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۷۸,۰۰۰ تومان

برگر

بمب چیز برگر شب رو

۴ عدد برگر ذغالی ۱۲۰ گرمی مام و نان باگت، بزرگ و پنیر، قارچ، ۱۲۰ گرم ژامبون گوشت، ۱۲۰گرم و ۴ عددپنیر گودا
بمب چیز برگر شب رو
۱۷۵,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

دوعدد برگر ذغالی ۱۶۰ گرمی دست ساز، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کالباس گوشت، نان مکدونالدی، کاهو، گوجه، سس مخصوص
دبل چیز برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر معمولی

برگر ذغالی ۱۱۰ گرم مام، گودا، پنیر، ژامبون، کاهو و کلم، گوجه و خیار شور و سس مخصوص، نان همبر
چیز برگر معمولی
۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر دبل

دوتا برگر ۱۵۰ گرم، ژامبون گوشت، پنیر گودا، پنیر موزارلا، قارچ، گوجه، کلم، خیار شور، گوجه، سس مخصوص
قارچ برگر دبل
۱۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر معمولی

برگر ۱۰۰گرمی مام، قارچ سرخ شده، پنیر گدا، ژامبون گوشت، سبزیجات
قارچ برگر معمولی
۵۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر ذغالی ۱۲۰ گرمی مام، گوجه، خیارشور، کلم و کاهو، ژامبون گوشت
همبرگر
۴۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی با پپرونی

برگر ۱۲۰ گرمی مام، ۱۰۰گرم پپرونی (کالباس تند)، فلفل هلو پینو پنیر گودا، پنیر موزرلا، گوجه، کلم، کاهو سس مخصوص، نان گرد
همبرگر ذغالی با پپرونی
۸۰,۰۰۰ تومان

مکدونالد برگر

یک برگر ذغالی۱۵۰گرمی دست ساز، دو تا پنیر گودا، دو برگ ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، سیب زمینی
مکدونالد برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

همبرگر (۲۰۰ گرم)

برگر ذغالی ژامبون گوشت، سبزیجات، نان برگر
همبرگر (۲۰۰ گرم)
۶۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

برگر ذغالی ۱۲۰گرمی ۲ عدد ژامبون گوشت، پنیر موزارلا و گودا، سبزیجات، نان برگر
دوبل برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر ذغالی ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت، پنیر موزارلا و گودا، سبزیجات، نان گرد
چیز برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر ذغالی ۱۶۰ گرمی دست ساز، قارچ سرخ شده، ژامبون گوشت، پنیر گودا، سبزیجات، نان گرد
قارچ برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ چیلی داگ

۱۰۰ گرم پپرونی تند، هات داگ ۷۰ درصدکامپوره، پنیر، پنیر گودا، قارچ
ساندویچ چیلی داگ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک با سیب زمینی

۱۸۰ گرم خوراک، ۱۰۰گرم سیب زمینی، گوجه و خیار شور، کاهو و کلم، نان باگت
ساندویچ خوراک با سیب زمینی
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی ساده

۳ عدد کوکتل دودی کامپوره، ۳ برگ ژامبون گوشت، چاشنی مخصوص، کاهو، کلم، گوجه و خیار شور
ساندویچ کوکتل دودی ساده
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت ویژه

گوشت رست بیف قارچ پنیر
ساندویچ گوشت ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک با پنیر

۱۸۰ گرم خوراک و پنیر و نان باگت گوجه خیار شور گوجه
خوراک با پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک با قارچ و پنیر

۲۰۰ گرم خوراک همراه با پنیر و قارچ و کلم و کاهو و خیارشور و گوجه
ساندویچ خوراک با قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل هات داگ شب رو

دوتا هات داگ و ژامبون گوشت و قارچ و پنیر و کاهو کلم گوجه و خیار شور و سس مخصوص
ساندویچ دبل هات داگ شب رو
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مخصوص

کوکتل دودی ژامبون گوشت، کلم، کاهو وسس سفید
ساندویچ کوکتل مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس چیزبرگر اسپشیال

ژامبون گوشت و شینسل گریل شده و برگر گریل شده و قارچ و پنیر و پنیر گودا و سس مخصوص و کاهو گوجه و خیار شور و نان باگت بزرگ
ساندویچ میکس  چیزبرگر اسپشیال
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب شب رو

دوعدد هات داگ، ۱۸۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، ۲۰۰ گرم جوجه گریل شده، همبرگر ذغالی، قارچ و پنیر
ساندویچ بمب شب رو
۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ حجیم نیم متری

کوکتل _ ژامپون گوشت _همبرگر گریل شده و جوجه ی کبابی و قارچ و پنیر
ساندویچ حجیم نیم متری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

سبزیجات، چاشنی مخصوص، نان باگت زامبون گوشت
ساندویچ هات داگ ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ژامبون گوشت، پنیر، سبزیجات، نان باگت و هات داگ ۷۰% تنوری و پنیر گودا
ساندویچ هات داگ ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ نیم متری

سبزیجات، چاشنی مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ نیم متری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه نیم متری

هات داگ تنوری زامبون گوشت.پنیر پیتزا.سیزیجات
ساندویچ هات داگ ویژه نیم متری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ بخارپز، قارچ، پنیر، سبزیجات، نان باگت
ساندویچ مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت

رست بیف، قارچ و پنیر،، سبزیجات، نان باگت
ساندویچ گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه

شنیسل کباب شده، سبزیجات، چاشنی مخصوص، نان باگت
ساندویچ جوجه
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی با رست بیف و پنیر

۳۰۰ گرم سیب زمینی ۸۵ گرم گوشت ریش شده و قارچ
سیب زمینی با رست بیف و پنیر
۹۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با هات داگ و پنیر

سیب زمینی و هات داگ و پنیر و قارچ
سیب زمینی با هات داگ و پنیر
۸۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پپرونی و قارچ و پنیر

سیب زمینی و پپرونی و قارچ و پنیر
سیب زمینی با پپرونی و قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

۵۰۰ گرم سیب زمینی با قارچ و پنیر دبل
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۴,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ

بشقاب داغ
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

خلال سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۳۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

خلال سیب زمینی سرخ شده، پنیر
سیب زمینی با پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با ژامبون گوشت و پنیر

ژامبون گوشت، خلال سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی با ژامبون گوشت و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با جوجه و پنیر

پنیر، خلال سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی با جوجه و پنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۲۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۲۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۰۰۰ تومان