جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

هات داگ، گوشت چرخ کرده، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

دو نفره

۱۴۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت

دو نفره

۱۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ترکیبی از پیتزاهای میکس و سبزیجات
پیتزا اسپشیال

دو نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۹۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس

دو نفره

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

قارچ و پنیر
پیتزا مارگاریتا

یک نفره

۷۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا کینگ برگر

تکه های گریل شده برگر .قارچ . پنیر گودا. فلفل دلمه . ذرت
پیتزا کینگ برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کینگ برگر دو نفره

تکه های گریل شده همبرگر. پنیر گودا. فلفل دلمه ای. قارچ . ذرت
پیتزا کینگ برگر دو نفره
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر شعله

هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، مرغ، گوشت چرخ کرده، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا سوپر شعله

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس

یک نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ترکیبی از پیتزاهای میکس و سبزیجات
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۹۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

هات داگ، گوشت چرخ کرده، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

یک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۹۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ارگانیک

گوجه فرنگی، قارچ، کدو، پنیر، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات ارگانیک

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

قارچ و پنیر
پیتزا مارگاریتا

یک نفره

۷۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل

ترکیبی از چهار پیتزای (گوشت، مرغ، سبزیجات، مخلوط)
پیتزا چهارفصل

یک نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دودی

هات داگ دودی، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا دودی

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

بیکن گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا بیکن

یک نفره

۹۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رینگی

کالباس، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل
پیتزا رینگی

یک نفره

۹۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ویژه

همبرگر، قارچ، پنیر، سس مخصوص
همبرگر ویژه
۷۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

دو عدد همبرگر مخصوص، پنیر، قارچ، سس مخصوص
دوبل برگر ویژه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر، سس مخصوص
همبرگر
۶۱,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد همبرگر مخصوص، سس مخصوص
دوبل برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

همبرگر، قارچ، سس مخصوص
ماشروم برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر، پنیر، سس مخصوص
چیز برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر، ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، سس مخصوص
رویال برگر
۸۲,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

فیله استریپس، پنیر تست، سس مخصوص و ژامبون
زینگر برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه شعله

همبرگر، فیله مرغ، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ ویژه شعله
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

فیله استریپس، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ سوپریم
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ هات رویال
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

کوکتل، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل ویژه
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه

ژامبون میکس مرغ و گوشت، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون ویژه
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه تنوری

ژامبون میکس مرغ و گوشت، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون ویژه تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ مخصوص

فیله مرغ، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ مرغ مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک
ساندویچ کالباس خشک
۵۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری ۶ تکه

فیله سوخاری 6 تکه
۱۸۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۴ عدد فیله مرغ استریپس، سیب زمینی، نان
فیله مرغ سوخاری
۱۳۲,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۶ عدد ناگت مرغ، سیب زمینی، نان
ناگت مرغ
۶۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم

کلم سفید، سس مایونز، هویج
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، کلم، خیار، ذرت، زیتون
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان باگت تکه ای و پنیر و پودر سیر
نان سیر
۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
سیب زمینی
۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی تنوری با پنیر
سیب زمینی با پنیر
۶۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، پنیر، قارچ
سیب زمینی ویژه
۶۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی، پنیر، قارچ، ژامبون
سیب زمینی مخصوص
۶۹,۰۰۰ تومان

سس یک نفره

و
سس یک نفره
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

نوشابه قوطی فانتا
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو کوکاکولا

نوشابه قوطی زیرو کوکاکولا
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده لیمویی

نوشابه خانواده لیمویی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

نوشابه خانواده زیرو
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر لیمویی

ماءالشعیر قوطی دلستر لیمویی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر استوایی

ماءالشعیر قوطی دلستر استوایی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر لیمویی

ماءالشعیر خانواده دلستر لیمویی
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر استوایی

ماءالشعیر خانواده دلستر استوایی
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر هلو

ماءالشعیر خانواده دلستر هلو
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده نارنجی

نوشابه خانواده نارنجی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان