جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

هات داگ، گوشت چرخ کرده، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ترکیبی از پیتزاهای میکس و سبزیجات
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۹۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

قارچ و پنیر
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا کینگ برگر

تکه های گریل شده برگر .قارچ . پنیر گودا. فلفل دلمه . ذرت
پیتزا کینگ برگر
۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کینگ برگر دو نفره

تکه های گریل شده همبرگر. پنیر گودا. فلفل دلمه ای. قارچ . ذرت
پیتزا کینگ برگر دو نفره
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر شعله

هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، مرغ، گوشت چرخ کرده، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا سوپر شعله

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ترکیبی از پیتزاهای میکس و سبزیجات
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

هات داگ، گوشت چرخ کرده، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۹۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ارگانیک

گوجه فرنگی، قارچ، کدو، پنیر، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات ارگانیک

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

قارچ و پنیر
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۷۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل

ترکیبی از چهار پیتزای (گوشت، مرغ، سبزیجات، مخلوط)
پیتزا چهارفصل

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دودی

هات داگ دودی، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا دودی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

بیکن گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا بیکن

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۹۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رینگی

کالباس، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل
پیتزا رینگی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متر)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ویژه

همبرگر، قارچ، پنیر، سس مخصوص
همبرگر ویژه
۸۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

دو عدد همبرگر مخصوص، پنیر، قارچ، سس مخصوص
دوبل برگر ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر، سس مخصوص
همبرگر
۶۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد همبرگر مخصوص، سس مخصوص
دوبل برگر
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

همبرگر، قارچ، سس مخصوص
ماشروم برگر
۷۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر، پنیر، سس مخصوص
چیز برگر
۷۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر، ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، سس مخصوص
رویال برگر
۸۷,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

فیله استریپس، پنیر تست، سس مخصوص و ژامبون
زینگر برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه شعله

همبرگر، فیله مرغ، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ ویژه شعله
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

فیله استریپس، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ سوپریم
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ هات رویال
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

کوکتل، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل ویژه
۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه

ژامبون میکس مرغ و گوشت، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون ویژه
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه تنوری

ژامبون میکس مرغ و گوشت، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون ویژه تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ مخصوص

فیله مرغ، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ مرغ مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک
ساندویچ کالباس خشک
۵۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری ۶ تکه

فیله سوخاری 6 تکه
۱۹۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۴ عدد فیله مرغ استریپس، سیب زمینی، نان
فیله مرغ سوخاری
۱۴۲,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۶ عدد ناگت مرغ، سیب زمینی، نان
ناگت مرغ
۶۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم

کلم سفید، سس مایونز، هویج
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، کلم، خیار، ذرت، زیتون
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان باگت تکه ای و پنیر و پودر سیر
نان سیر
۴۷,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
سیب زمینی
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی تنوری با پنیر
سیب زمینی با پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، پنیر، قارچ
سیب زمینی ویژه
۶۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی، پنیر، قارچ، ژامبون
سیب زمینی مخصوص
۷۱,۰۰۰ تومان

سس یک نفره

و
سس یک نفره
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو کوکاکولا

نوشابه قوطی زیرو کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده لیمویی

نوشابه خانواده لیمویی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

نوشابه خانواده زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر لیمویی

ماءالشعیر قوطی دلستر لیمویی
۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر استوایی

ماءالشعیر قوطی دلستر استوایی
۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر هلو

ماءالشعیر قوطی دلستر هلو
۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر لیمویی

ماءالشعیر خانواده دلستر لیمویی
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر استوایی

ماءالشعیر خانواده دلستر استوایی
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر هلو

ماءالشعیر خانواده دلستر هلو
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده نارنجی

نوشابه خانواده نارنجی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان