جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا مارتا آمریکایی (مینی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۰ سانتی متری، کالباس مارتا، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مارتا آمریکایی (مینی)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوجه، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، کالباس لیونر، کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، کالباس تند، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانسوی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا فرانسوی آمریکایی (یک نفره)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۳۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس لیونر، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۳۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
همبرگر معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی با پنیر

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
همبرگر معمولی با پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
دوبل برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

همبرگر ۳۰% ویژه

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور
همبرگر 30% ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
همبرگر مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور
چیز برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، کالباس لیونر، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور
رویال برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور
قارچ برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ۶۰% ویژه

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور
همبرگر 60% ویژه
۱۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ۹۰%

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۲۰گرمی، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور
همبرگر 90%
۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ۹۰% با قارچ

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۲۰گرمی، قارچ، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور
همبرگر 90% با قارچ
۲۲,۰۰۰ تومان

همبرگر ۹۰% با پنیر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۲۰ گرمی، پنیر، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور
همبرگر 90% با پنیر
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ هات داگ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ کوکتل
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

یک عدد سوسیس آلمانی، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ سوسیس آلمانی
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور نان نیم باگت
ساندویچ فلافل
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

سینه مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت

۱۰۰ گرم گوشت گوساله، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ گوشت
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژامبون

ژامبون مرغ و قارچ، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ کالباس ژامبون
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیمرو

۲ عد تخم مرغ، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ نیمرو
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

سوسیس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، نان نیم باگت
ساندویچ پیتزا
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ ویژه

جگر مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ جگر مرغ ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

یک عدد کباب لقمه شرکتی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ استیک ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، کاهو، قارچ، پنیر، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

سوسیس کوکتل، کاهو، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ کوکتل ویژه
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت ویژه

گوشت گوساله ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ گوشت ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی

سوسیس، پیاز، رب، ادویه تند، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ خوراک هندی
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک سیب زمینی

سوسیس، سیب زمینی، پیاز، رب، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ خوراک سیب زمینی
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک جگر

خوراک جگر، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ خوراک جگر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک ویژه

سوسیس، پیاز، رب، قارچ، پنیر، ادویه تند، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ خوراک ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک سیب ویژه

سوسیس، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز، رب، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ خوراک سیب ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک جگر ویژه

خوراک جگر مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، کلم، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ خوراک جگر ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب داغ بزرگ

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب داغ بزرگ
۲۳,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ ژامبون بزرگ

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب داغ ژامبون بزرگ
۲۵,۰۰۰ تومان

بشقاب بیف بزرگ

سیب زمینی سرخ کرده، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب بیف بزرگ
۳۰,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ پپرونی بزرگ

سیب زمینی سرخ کرده، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب داغ پپرونی بزرگ
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده ساده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده ساده

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۲,۰۰۰ تومان

قارچ اضافه

قارچ اضافه
قارچ اضافه
۴,۰۰۰ تومان

پنیر اضافه

پنیر پیتزا
پنیر اضافه
۵,۰۰۰ تومان

پنیر و قارچ اضافه

قارچ، پنیر پیتزا
پنیر و قارچ اضافه
۹,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان نیم باگت
نان اضافه
۱,۰۰۰ تومان

سس اضافه سفید

سفید تند، سفید، انار، کچاپ، قرمز تند
سس اضافه سفید
۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۳,۰۰۰ تومان