جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود طعامک (چهار دیواری)

پر‌طرفدارها

ساندویچ بندری مخصوص

خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری مخصوص
۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

۵ قرص فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه

یک عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات رویال ویژه
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چیز برگر

۱۵۰گرم برگر، سیب زمینی، سالاد، سس مخصوص
چیز برگر
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مخصوص

۲ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل مخصوص
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت
۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه

۳ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه
۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۳ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

ساندویچ آلمانی قارچ و پنیر

یک عدد سوسیس آلمانی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ آلمانی قارچ و پنیر
۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

ساندویچ آلمانی

یک عدد سوسیس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ آلمانی
۵
۴۴,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری قارچ و پنیر

یک عدد سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری قارچ و پنیر
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

ساندویچ بلغاری ساده

یک عدد سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری ساده
۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه

یک عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات رویال ویژه
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و گوشت ویژه

۱۵۰ گرم برگر گوشت، یک عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ و گوشت ویژه
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۲ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۵
۸۷,۰۰۰ ۸۲,۶۵۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

خوراک بندری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص

خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری مخصوص
۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

۲ عدد کوکتل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

رویال برگر ویژه

۱۵۰ گرم برگر گوشت، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
رویال برگر ویژه
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

یک عدد کراکف، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کراکف
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

۵ قرص فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ

۵ قرص فلافل، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل با قارچ
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

ساندویچ فلافل ترشی

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، ترشی، نان باگت
ساندویچ فلافل ترشی
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل لبنانی

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل لبنانی
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص فلفل قرمز

۵ قرص فلافل، قارچ، پنیر، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل مخصوص فلفل قرمز
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

ساندویچ میکس جیگر و بندری ویژه

دل و جیگر، بندری، قارچ، پنیر، سالاد
ساندویچ میکس جیگر و بندری ویژه
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس جیگر و بندری

دل و جیگر مرغ ، بندری ، سالاد
ساندویچ میکس جیگر و بندری
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

ساندویچ دل و جیگر ویژه

دل و جیگر مرغ قارچ پنیر سالاد
ساندویچ دل و جیگر ویژه
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ دل و جیگر

دل و جیگر مرغ سالاد
 ساندویچ دل و جیگر
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

برگر ذغالی با قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
برگر ذغالی با قارچ و پنیر
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی مخصوص

۱۵۰ گرم برگر گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
برگر ذغالی مخصوص
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ویژه

۳ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت ویژه
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

برگر

چیز برگر

۱۵۰گرم برگر، سیب زمینی، سالاد، سس مخصوص
چیز برگر
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

رویال برگر ویژه

۱۵۰ گرم برگر گوشت، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
رویال برگر ویژه
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

برگر ذغالی مخصوص

۱۵۰ گرم برگر گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
برگر ذغالی مخصوص
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

برگر ذغالی با قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
برگر ذغالی با قارچ و پنیر
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ دل و جیگر

دل و جیگر مرغ سالاد
 ساندویچ دل و جیگر
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ دل و جیگر ویژه

دل و جیگر مرغ قارچ پنیر سالاد
ساندویچ دل و جیگر ویژه
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس جیگر و بندری

دل و جیگر مرغ ، بندری ، سالاد
ساندویچ میکس جیگر و بندری
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

ساندویچ میکس جیگر و بندری ویژه

دل و جیگر، بندری، قارچ، پنیر، سالاد
ساندویچ میکس جیگر و بندری ویژه
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص فلفل قرمز

۵ قرص فلافل، قارچ، پنیر، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل مخصوص فلفل قرمز
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

ساندویچ فلافل لبنانی

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل لبنانی
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

ساندویچ فلافل ترشی

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، ترشی، نان باگت
ساندویچ فلافل ترشی
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ

۵ قرص فلافل، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل با قارچ
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

۵ قرص فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

یک عدد کراکف، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کراکف
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ کوکتل مخصوص

۲ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل مخصوص
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

۲ عدد کوکتل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص

خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری مخصوص
۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

خوراک بندری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۲ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۵
۸۷,۰۰۰ ۸۲,۶۵۰ تومان

ساندویچ مرغ و گوشت ویژه

۱۵۰ گرم برگر گوشت، یک عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ و گوشت ویژه
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه

یک عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات رویال ویژه
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری ساده

یک عدد سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری ساده
۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری قارچ و پنیر

یک عدد سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری قارچ و پنیر
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

ساندویچ آلمانی

یک عدد سوسیس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ آلمانی
۵
۴۴,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی قارچ و پنیر

یک عدد سوسیس آلمانی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ آلمانی قارچ و پنیر
۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۳ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه

۳ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه
۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت
۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ویژه

۳ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت ویژه
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده ویژه
سیب زمینی ویژه
۵۵,۰۰۰ تومان

سمبوسه

سوسیس، کالباس، فلفل دلمه ای، پنیر
سمبوسه
۲۰,۰۰۰ تومان

سمبوسه با پنیر

سوسیس، کالباس، فلفل دلمه ای، پنیر دوبل
سمبوسه با پنیر
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه نوشابه بطری کوچک کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه نوشابه بطری کوچک کوکاکولا
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک فانتا پرتقالی
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک اسپرایت
۷,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان