جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

فست فود عابدین زاده (وکیل آباد)

پیتزا

پیتزا پپرونی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سس کچاپ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون سیاه اسلایسی، سس تک نفره
پیتزا پپرونی یک نفره (23 سانتی متری)
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی خانواده (۲۸ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سس کچاپ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون سیاه اسلایسی، سس تک نفره
پیتزا پپرونی خانواده (28 سانتی متری)
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، ذرت، زیتون سیاه اسلایسی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات یک نفره (23 سانتی متری)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات خانواده (۲۸ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، ذرت، زیتون سیاه اسلایسی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات خانواده (28 سانتی متری)
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، سس گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، زیتون سیاه اسلایسی، سسس تک نفره
پیتزا مخلوط یک نفره (23 سانتی متری)
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط خانواده (۲۸ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، سس گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، زیتون سیاه اسلایسی، سسس تک نفره
پیتزا مخلوط خانواده (28 سانتی متری)
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، سس کچاپ، پنیر پیتزا، قارچ، مرغ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه اسلایسی، سس تک نفره
پیتزا مرغ یک نفره (23 سانتی متری)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ خانواده (۲۸ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، سس کچاپ، پنیر پیتزا، قارچ، مرغ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه اسلایسی، سس تک نفره
پیتزا مرغ خانواده (28 سانتی متری)
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ مخصوص خانواده (۲۸ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سس گوجه، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس تک نفره
پیتزا گوشت و قارچ مخصوص خانواده (28 سانتی متری)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا رست بیف یک نفره (23 سانتی متری)
۲۶,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف خانواده (۲۸ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا رست بیف خانواده (28 سانتی متری)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بعلبکی (مرغ)

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ گریل شده، قارچ خام، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ذرت، سس رولت، پنیر، تخم مرغ، کنجد
پیتزا بعلبکی (مرغ)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل خانواده

خمیر پیتزا آمریکایی، سس کچاپ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای رنگی، ۴۰۰ گرم گوشت گوساله ریش شده، ۴۰۰ گرم مرغ ریش شده، پپرونی، ژامبون، پنی...
پیتزا چهار فصل خانواده
۴۶,۰۰۰ تومان

همبرگر

چیکن برگر

۱۸۰ گرم شنیسل مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد برگر، سس تک نفره
چیکن برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

سوپر برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۴۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد برگر، سس تک نفره
سوپر برگر
۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر سینگل

برگر گوشت ۱۴۰ گرمی، سس گوجه، گوجه، کاهو، خیارشور، سس قارچ، نان گرد برگر، سس تک نفره
همبرگر سینگل
۱۸,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

برگر گوشت ۱۴۰ گرمی، سس گوجه، گوجه، کاهو، خیارشور، سس قارچ، نان گرد برگر، سس تک نفره
همبرگر دوبل
۳۴,۰۰۰ تومان

همبرگر اسپایسی

یک عدد برگر گوشت ۱۴۰ گرمی، سس تند، کاهو، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان گرد برگر، سس تک نفره
همبرگر اسپایسی
۱۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۴۰ گرمی، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس قارچ، نان گرد برگر، سس تک نفره
چیز برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۴۰ گرمی، قارچ، سس گوجه، خیارشور، گوجه، کاهو، سس قارچ، نان گرد برگر، سس تک نفره
قارچ برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کالباس مخلوط

ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کالباس مخلوط
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

۱۰۰ گرم مرغ گریل شده، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۰۰ گرم مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

۳ اسلایس ژامبون گوشت، ۱۵۰ گرم فیله گوساله رست شده، ۱۵۰ گرم شنیسل مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه زاپاتا
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

۲ اسلایس ژامبون گوشت، ۱۰۰ گرم فیله گوساله رست شده، ۶۰ گرم شنیسل مرغ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ زاپاتا
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه عابدین زاده

مخلوط گوشت رست شده و سینه مرغ، خیارشور کاهو، گوجه، پنیر، قارچ، نان باگت
ساندویچ ویژه عابدین زاده
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، خیارشور، کاهو، گوجه، ژامبون گوشت، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مکزیکی

یک عدد هات داگ ۷۰%، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ مکزیکی
۱۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

سبد سوخاری

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲ تکه پاچین سوخاری، یک عدد ران مرغ سوخاری، یک عدد بالا ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر...
سبد سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه) نرمال

یک عدد سینه مرغ سوخاری شده، یک عدد ران مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، نان مک
مرغ سوخاری (دو تکه) نرمال
۱۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه) اسپایسی

یک عدد سینه مرغ سوخاری شده، یک عدد ران مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، نان مک
مرغ سوخاری (دو تکه) اسپایسی
۱۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه) نرمال

یک عدد سینه مرغ سوخاری، یک عدد بالای ران مرغ سوخاری، یک عدد ساق ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، نان مک
مرغ سوخاری (سه تکه) نرمال
۲۱,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه) اسپایسی

یک عدد سینه مرغ سوخاری، یک عدد بالای ران مرغ سوخاری، یک عدد ساق ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، نان مک
مرغ سوخاری (سه تکه) اسپایسی
۲۱,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (سه تکه) نرمال

۳ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، نان مک
فیله مرغ سوخاری (سه تکه) نرمال
۱۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (سه تکه) اسپایسی

۳ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، نان مک
فیله مرغ سوخاری (سه تکه) اسپایسی
۱۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (پنج تکه) نرمال

۵ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، نان مک
فیله مرغ سوخاری (پنج تکه) نرمال
۲۲,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (پنج تکه) اسپایسی

۵ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس سیر، نان مک
فیله مرغ سوخاری (پنج تکه) اسپایسی
۲۲,۰۰۰ تومان

بال و پاچین سوخاری

۴ تکه بال مرغ سوخاری، ۴ تکه کتف مرغ سوخاری، سس سیر، سس سالسا، نان مک
بال و پاچین سوخاری
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه گیلاسی، نان تست سیر، سس سزار
سالاد سزار
۲۵,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ

سیب زمینی، قارچ، ژامبون ۹۰%، گوشت رست شده، پنیر، ژامبون پپرونی
بشقاب داغ
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۸۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر
سیب زمینی سرخ کرده
۷,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰-۱۲ تکه قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۷,۵۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کلم، هویج رنده شده، کشمش، زیتون، سس مخصوص
سالاد مخصوص
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی
۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خشگوار

دوغ قوطی خوشگوار ۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خشگوار
۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خشگوار

دوغ خانواده خشگوار ۱.۵ لیتر
دوغ خانواده  خشگوار
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک ۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ ۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان