جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا قزاقی با گوشت با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، گردو، سس ویژه، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قزاقی با گوشت با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکو میت با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، سینه مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا چیکو میت با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، چیپس، سس مخصوص، کنجد، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بیف با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، فلفل تند، پیاز خشک، سیر خشک، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قزاقی با مرغ با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، گردو، سس ویژه، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قزاقی با مرغ با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ آتشی با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، سس خردل، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ آتشی با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۹۰%، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گویال عبدی با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، هات داگ ۷۰%، ژامبون خشک ۶۰%، شنیسل مرغ، ژامبون کرات ۶۰%، گوشت گوساله چرخ شده، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای،...
پیتزا گویال عبدی با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گویال چیکن با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، شنیسل مرغ، ژامبون مرغ ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا گویال چیکن با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، هات داگ ۷۰%، ژامبون خشک ۷۰%، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، هات داگ ۷۰%، ژامبون خشک ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، سوسیس کراکف ۷۰%، کنجد، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا کراکف با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، سوسیس کوکتل ۶۰%، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا اسپشیال با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس بیکن با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون کرات ۶۰%، ژامبون خشک ۷۰%، پپرونی ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا میکس بیکن با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات ماشروم با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، هات داگ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا هات ماشروم با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا لگوم (سبزیجات) با پنیر دانمارکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، هویج، ذرت، زیتون، گوجه فرنگی، نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا لگوم (سبزیجات) با پنیر دانمارکی آمریکایی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

پچ مرغ و گوشت

سینه مرغ ریش ریش شده، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
پچ مرغ و گوشت
۷۰,۰۰۰ تومان

پچ قزاقی

سینه مرغ ریش ریش شده، گردو، زیتون، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
پچ قزاقی
۹۰,۰۰۰ تومان

پچ شنیسل

۱۵۰-۲۰۰ گرم ژامبون خشک ۷۰%، شنیسل مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
پچ شنیسل
۸۰,۰۰۰ تومان

پچ مرغ

سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
پچ مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

پچ ژامبون

۱۵۰-۲۰۰ گرم ژامبون خشک ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
پچ ژامبون
۸۰,۰۰۰ تومان

پچ مکزیکو

۱۵۰-۲۰۰ گرم ژامبون خشک ۷۰%، گوشت گوساله چرخ شده ویژه مکزیکی، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
پچ مکزیکو
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پچ بلغاری

۱۵۰-۲۰۰ گرم ژامبون خشک ۷۰%، سوسیس بلغاری ۵۵%، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
پچ بلغاری
۸۰,۰۰۰ تومان

پچ پپرونی

۱۵۰-۲۰۰ گرم ژامبون خشک ۷۰%، پپرونی ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
پچ پپرونی
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

گویال ساندویچ

یک عدد هات داگ ۷۰%، ۱۵۰-۲۰۰ گرم ژامبون خشک ۷۰%، پنیر پیتزا، ذرت، شنیسل مرغ، ژامبون کرات ۶۰%، زیتون، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان...
گویال ساندویچ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۲-۳ عدد فیله مرغ سوخاری، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات بی

یک عدد هات داگ ۷۰%، پنیر پیتزا، قارچ، خیارشور، چیپس نان باگت
ساندویچ هات بی
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کراکف

نصف سوسیس کراکف ۶۰%، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، چیپس، نان باگت
ساندویچ سوسیس کراکف
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژنرال پپرونی

۱۵۰-۲۰۰ گرم پپرونی ۹۰%، سس مخصوص تند، سس گلوریا، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، چیپس، نان باگت
ساندویچ ژنرال پپرونی
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

نصف سوسیس بلغاری ۵۵%، سس مایونز، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، چیپس، نان باگت
ساندویچ سوسیس بلغاری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون خشک (سرد)

۱۵۰-۲۰۰ ژامبون خشک ۷۰%، سس مایونز، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، چیپس، نان باگت
ساندویچ ژامبون خشک (سرد)
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ خامه ای

یک پرس سوپ خامه ای، جو، سیب زمینی، هویج، خامه (یک نفره)
سوپ خامه ای
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، کلم، گوجه، خیار، هویج، ذرت، سس ویژه (یک نفره)
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

پاستا، نخود فرنگی، ذرت، فلفل دلمه ای، هویج، سس ویژه (یک نفره)
سالاد پاستا
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی پنیری
۶۰,۰۰۰ تومان

گویال سیب زمینی

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا، ذرت، زیتون، شنیسل مرغ، ژامبون خشک ۷۰% (یک نفره)
گویال سیب زمینی
۶۵,۰۰۰ تومان

تگزاس فرایز

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، گوشت گوساله چرخ شده تند و مزه دار شده، فلفل دلمه ای، قارچ پنیر پیتزا
تگزاس فرایز
۸۰,۰۰۰ تومان

نان سیردار

خمیر پیتزا آمریکایی، سس ویژه سیردار
نان سیردار
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۷,۰۰۰ تومان