جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

ساندویچ همبرگر مخصوص

ساندویچ همبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

چبزبرگر مخصوص

چبزبرگر مخصوص
۹,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل مرغ

ساندویچ سوسیس کوکتل مرغ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس هات داگ

ساندویچ سوسیس هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص (سرد)
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت مخصوص (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت مخصوص (سرد)
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ناگت مرغ

ساندویچ ناگت مرغ
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ویژه اژدر زاپاتا

ساندویچ ویژه اژدر زاپاتا
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مرغ

ساندویچ ویژه مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه فیله گوشت

ساندویچ ویژه فیله گوشت
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مغز و زبان

ساندویچ ویژه مغز و زبان
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هات داگ

ساندویچ ویژه هات داگ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت ویژه (تنوری)

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت ویژه (تنوری)
۸,۵۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (۲ تکه)

مرغ سوخاری (2 تکه)
۱۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۳ تکه)

مرغ سوخاری (3 تکه)
۱۶,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (۲ تکه)

فیله سوخاری (2 تکه)
رایگان

فیله سوخاری (۳ تکه)

فیله سوخاری (3 تکه)
رایگان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۵,۵۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص سرآشپز

پیتزا مخصوص سرآشپز
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم

سالاد کلم
۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

سالاد پاستا
۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ویژه

سیب زمینی سرخ کرده ویژه
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان