جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، کالباس پپرونی تند، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی کلاسیک

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، قارچ، گوجه، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سبزیجات کلاسیک

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت چرخ کرده مخصوص مخلوط گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، فیله مرغ کباب شده، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی کلاسیک

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر تست، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر
رویال برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ کلاسیک

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و پیرونی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، مرغ رست شده، ژامبون پپرونی ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و پیرونی کلاسیک

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا گوشت گوساله، ۱/۴ ژامبون مرغ، ۱/۴ سینه مرغ
پیتزا چهار فصل کلاسیک

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

پیتزا ویژه فامیلی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، مرغ مزه دار شده، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا ویژه فامیلی کلاسیک

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونیک کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، مرغ رست شده، ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا یونیک کلاسیک

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دیترویت کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، ژامبون، پنیر تست، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا دیترویت کلاسیک

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و پیرونی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، مرغ رست شده، ژامبون پپرونی ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و پیرونی کلاسیک

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استثنائی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت چرخ کرده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، سینه مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا استثنائی کلاسیک

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط سرآشپز کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط سرآشپز کلاسیک

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ کلاسیک

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، کالباس پپرونی تند، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی کلاسیک

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت چرخ کرده ران گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس کلاسیک

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون تند، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، فلفل تند، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مکزیکی کلاسیک

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، فیله مرغ کباب شده، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی کلاسیک

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، قارچ، گوجه، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سبزیجات کلاسیک

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت چرخ کرده مخصوص مخلوط گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز
پیتزا قارچ و پنیر کلاسیک

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا گوشت گوساله، ۱/۴ ژامبون مرغ، ۱/۴ سینه مرغ
پیتزا چهار فصل کلاسیک

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

باربیکیو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، ژامبون مرغ، پنیر گودا، سس باربیکیو، نان گرد
باربیکیو برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ژام برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۹۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون مرغ، پنیر گودا، نان گرد
ژام برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

سوپریم برگر

یک برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، فیله مرغ، قارچ، پنیر تست، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر
سوپریم برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، قارچ، پنیر تست، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر
دوبل برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر تست، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر
رویال برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

کریپسی برگر

۲ عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر تست، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر
کریپسی برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

آتیش برگر

یک برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کالباس پپرونی تند، قارچ، پنیر تست، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر
آتیش برگر
۷۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه

یک برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، قارچ، پنیر تست، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر
چیز برگر ویژه
۶۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر تست، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر
چیکن برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر
همبرگر
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ اسپشیال فامیلی

یک برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، فیله مرغ، ژامبون مرغ، یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه،...
ساندویچ اسپشیال فامیلی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

یک برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، فیله مرغ، ژامبون قارج، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ زاپاتا
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات برگر

یک برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات فیله

۲ عدد فیله سوخاری، یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات فیله
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کمبو رنی

گوشت چرخ کرده,سینه مرغ مزه دار شده, قارچ, پنیر پیتزا, ادویه مخصوص, کاهو, خیارشور, گوجه, نان باگت
ساندویچ کمبو رنی
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استریپس

فیله سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ استریپس
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیپس و پنیر

۴ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ چیپس و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۴ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۰۰ گرم مرغ ریش ریش شده، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ مرغ
۴۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

بشقاب مزه

۲ عدد فیله مرغ، ۱۰ عدد قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالادکلم، سس سیر
بشقاب مزه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سس سیر، سالاد کلم
فیله استریپس (سه تکه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سس سیر، سالاد کلم
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۴۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

چیپس و پنیر چیکن

چیپس، مرغ مزه دار شده، قارچ و پنیر
چیپس و پنیر چیکن
۹۰,۰۰۰ تومان

چیپس وپنیر پپرونی

چیپس، ژامبون پپرونی، قارچ و پنیر
چیپس وپنیر پپرونی
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۴۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

یک نفره
چیپس و پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

سس

سس کچاپ

یک نفره
سس کچاپ
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای ایستک

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای ایستک

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان