جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۳۶,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ

همبرگر با قارچ
۳۸,۰۰۰ تومان

همبرگر با پنیر

همبرگر با پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

همبرگر با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب چوبی

ساندویچ کباب چوبی
۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

ساندویچ فیله سوخاری
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

ساندویچ کوکتل پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل چیکو

ساندویچ کوکتل چیکو
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل گوشت

ساندویچ کوکتل گوشت
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل بلغاری

ساندویچ کوکتل بلغاری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانک فورتر

ساندویچ فرانک فورتر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک مخصوص (سرد)

ساندویچ کالباس خشک مخصوص (سرد)
۱۷,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

شاتو بریان (پرسی)

شاتو بریان (پرسی)
۴۷,۰۰۰ تومان

استیک گوشت و پنیر (پرسی)

استیک گوشت و پنیر (پرسی)
۴۴,۰۰۰ تومان

فیله استیک (پرسی)

فیله استیک (پرسی)
۴۱,۰۰۰ تومان

کباب چوبی با قارچ (پرسی)

کباب چوبی با قارچ (پرسی)
۴۳,۰۰۰ تومان

استیک مرغ و قارچ (پرسی)

استیک مرغ و قارچ (پرسی)
۳۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ با قارچ (پرسی)

فیله مرغ با قارچ (پرسی)
۳۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (پرسی)

فیله مرغ سوخاری (پرسی)
۳۷,۰۰۰ تومان

گریل چیز (پرسی)

گریل چیز (پرسی)
۳۵,۰۰۰ تومان

چیز استیک (پرسی)

چیز استیک (پرسی)
۴۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر (پرسی)

چیز برگر (پرسی)
۴۳,۰۰۰ تومان

همبرگر (پرسی)

همبرگر (پرسی)
۴۰,۰۰۰ تومان

سوسیس (پرسی)

سوسیس (پرسی)
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۲,۹۰۰ تومان

دلستر کوچک

دلستر کوچک
۳,۵۰۰ تومان

دلستر شمس

دلستر شمس
۳,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

دوغ قوطی
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان