جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا زبان

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، زبان گوساله، قارچ، سبزیجات، پنیر، سس مخصوص
پیتزا زبان
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، گوشت چرخ کرده، فیله مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر
پیتزا سرآشپز
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استافید کراست

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر
پیتزا استافید کراست
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کریپ مکزیکی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، گوشت چرخ کرده، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، سیب زمینی، پنیر
پیتزا کریپ مکزیکی
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا فدرامیس

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، پپرونی، فیله گوساله، ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه گیلاسی، زیتون، کنجد، پنیر
پیتزا فدرامیس
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، راسته گوساله، پنیر گودا، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، پنیر
پیتزا سوپریم گوشت
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط فدرا

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، فلفل سبز، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر
پیتزا مخلوط فدرا
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، راسته گریل شده، زیتون، فلفل دلمه، قارچ، سس باربیکیو، پنیر
پیتزا استیک
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، گوشت چرخ کرده، پپرونی، مرزه، فلفل سبز، قارچ، ذرت، پنیر
پیتزا یونانی
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، پپرونی، فلفل سبز، زیتون، ریحان، سس تند، پنیر
پیتزا میلانو
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل سبز، زیتون، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیکانته

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، فیله مرغ گریل شده، کالباس پپرونی، قارچ، زیتون، ریحان، ذرت، پنیر
پیتزا پیکانته
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، کوکتل دودی، فلفل سبز، قارچ، گوجه فرنگی، زیتون، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و سوسیس
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارکوپولو

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، سالامی، کوکتل دودی، قارچ، گوجه فرنگی، پنیر
پیتزا مارکوپولو
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، ریحان، کرفس، فلفل دلمه، کدو، پیازچه، گوجه فرنگی، قارچ، پنیر
پیتزا سبزیجات
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتیمتری، سینه مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، زیتون، فلفل سبز
پیتزا مرغ و قارچ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کباب چوبی

۱۳۰ گرم راسته گوساله سرخ شده، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ کباب چوبی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب چوبی ویژه

۱۵۰ گرم راسته گوساله، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ کباب چوبی ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

۲۰۰ گرم کوکتل دودی، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ کوکتل دودی
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

۲۰۰ گرم کوکتل پنیری، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ کوکتل پنیر
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۶۰ گرم سینه مرغ آب پز، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و زبان

۱۰۰ گرم سینه مرغ، ۸۰ گرم زبان گوساله، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ مرغ و زبان
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

نصف مغز گوساله کامل، ۱۰۰ گرم زبان گوساله، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ مغز و زبان
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه

۲۰۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ جوجه
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

نصف مغز گوساله کامل، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ مغز
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۱۶۰ گرم زبان گوساله، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ زبان
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال فدرا

۱۴۰-۱۵۰ گرم برگر گوشت، ۶۰ گرم فیله مرغ گریل شده، یک اسلایس ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ رویال فدرا
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم زبان گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، سس خامه، پنیر، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ گیروس

۲ اسلایس ژامبون، ۱۵۰ گرم راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ گیروس
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساب چیکن

۱۵۰-۱۸۰ گرم سینه مرغ، ۲ اسلایس ژامبون، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ ساب چیکن
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساب استیک

۱۵۰ گرم استیک گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ ساب استیک
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات چینو

۱۸۰-۲۰۰ گرم هات داگ، ۲ اسلایس ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ هات چینو
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی

۱۵۰ گرم گوشت چرخ کرده، ادویه مخصوص، سبزیجات فصل، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ یونانی
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی ویژه

۱۵۰ گرم گوشت چرخ کرده به همراه ادویه مخصوص و سبزیجات فصل، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ یونانی ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

۱۷۰ گرم فیله مرغ تنوری، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ تنوری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۱۴۰ گرم ژامبون گوشت، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۱۸۰-۲۰۰ گرم هات داگ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

۱۸۰-۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۱۴۰ گرم ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فاگیتا

۱۵۰-۱۸۰ گرم سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ فاگیتا
۲۱,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۴۰-۱۵۰ گرم برگر گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر
۱۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۸۰-۳۰۰ گرم برگر گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل برگر
۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیزبرگر با قارچ

۲۸۰-۳۰۰ گرم برگر گوشت، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل چیزبرگر با قارچ
۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۴۰-۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

۱۴۰-۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر با قارچ
۲۳,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۴۰-۱۵۰ گرم برگر گوشت، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
قارچ برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

پک مخصوص

پک ویژه برگر

چیزبرگر (۱۴۰-۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت)، یک اسلایس بیکن، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۱عدد سالاد مخصوص...
پک ویژه برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
قارچ سوخاری

کوچک (۱۱-۱۲ عدد)

۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با دیپ پنیر

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ کرده با دیپ پنیر

کوچک (۱۳۰ گرمی)

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۲۶۰ گرمی)

۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

۱۱۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۱۱۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، پنیر
چیپس و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

۳ تکه، نان تست. پنیر، کره، سیر تازه
نان سیر
۱۰,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان باگت
نان اضافه
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۸,۵۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۶,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

۱.۵ لیتر
ماالشعیر خانواده
۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان