جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ دونر کباب گوشت

دونر گوشت ب پیاز قارچ و گوجه و فلفل دلمه ای پخته شده، گوجه، خیارشور،، سس مخصوص، نصف نان چارکی
ساندویچ دونر کباب گوشت

معمولی

۱۳۲,۰۰۰ تومان

مخلفات ویژه

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مخلوط

دونر مرغ و گوشت گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، نصف نان چارکی مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ
ساندویچ دونر کباب مخلوط

مخلفات ویژه

۱۲۵,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مرغ

دونر مرغ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، نصف نان چارکی (مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ)
ساندویچ دونر کباب مرغ

مخلفات ویژه

۱۰۸,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر آمریکایی ۲۱ سانتیمتری، سوسیس، کالباس، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط
۱۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب استیکی

دونر گوشت استیکی، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، نصف نان چارکی مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ
ساندویچ دونر کباب استیکی

مخلفات ویژه

۱۴۳,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دونر کباب استیکی پرسی

دونر گوشت استیکی، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، یک عدد نان چارکی مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ
دونر کباب استیکی پرسی

مخلفات ویژه

۱۵۲,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (۲)

هات داگ کبابی، پنیر، سس، نان کره ای مخصوص هات داگ
ساندویچ هات داگ (2)
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب استیکی مخلوط

دونر گوشت تخته ای و مرغ،گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، نصف نان چارکی (مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ)
ساندویچ دونر کباب استیکی مخلوط

مخلفات ویژه

۱۳۵,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص فرید

خمیر آمریکایی ۲۱ سانتیمتری، سوسیس، کالباس، گوشت استیک، قارچ، زیتون. فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص فرید
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر آمریکایی ۲۱ سانتیمتری، سوسیس، کالباس، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر آمریکایی ۲۱ سانتیمتری، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی
۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر آمریکایی ۲۱ سانتیمتری، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت
۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر آمریکایی ۲۱ سانتیمتری، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر

خمیر آمریکایی ۲۱ سانتیمتری، مایه سیر، پنیر پیتزا، کنجد
پیتزا سیر
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر آمریکایی ۲۱ سانتیمتری، ذرت، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر آمریکایی ۲۱ سانتیمتری، مایه سیر، گوشت استیک، پنیر پیتزا
پیتزا سیر و استیک
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر آمریکایی ۲۱ سانتیمتری، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف
۱۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر. خیارشور، سس، نان نیم باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون (سرد)

ژامبون گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، سس، نان نیم باگت
ساندویچ ژامبون (سرد)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت ریش ریش شده، سس قارچ، پنیر، چیپس، نان نیم باگت
ساندویچ رست بیف
۱۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

سینه مرغ، با قارچ وپنیر کاهو، گوجه، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

مغز و زبان گوساله، با قارچ و پنیر کاهو، گوجه، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ مغز و زبان
۱۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

مغز گوساله، با قارچ و پنیر کاهو، گوجه، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ مغز
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان گوساله، با قارچ و پنیر کاهو، گوجه، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ زبان
۱۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و مغز

مرغ ریش ریش شده، مغز گوساله، با قارچ و پنیر کاهو، گوجه، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ مرغ و مغز
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

کوکتل پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان نیم باگت
ساندویچ کوکتل پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

ساندویچ دونر کباب استیکی

دونر گوشت استیکی، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، نصف نان چارکی مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ
ساندویچ دونر کباب استیکی

مخلفات ویژه

۱۴۳,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب استیکی مخلوط

دونر گوشت تخته ای و مرغ،گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، نصف نان چارکی (مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ)
ساندویچ دونر کباب استیکی مخلوط

مخلفات ویژه

۱۳۵,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب گوشت

دونر گوشت، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، نصف نان چارکی مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ
ساندویچ دونر کباب گوشت

مخلفات ویژه

۱۳۰,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مرغ

دونر مرغ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، نصف نان چارکی (مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ)
ساندویچ دونر کباب مرغ

مخلفات ویژه

۱۰۸,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مخلوط

دونر مرغ و گوشت گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، نصف نان چارکی مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ
ساندویچ دونر کباب مخلوط

مخلفات ویژه

۱۲۵,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۲۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی

دونر کباب استیکی پرسی

دونر گوشت استیکی، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، یک عدد نان چارکی مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ
دونر کباب استیکی پرسی

مخلفات ویژه

۱۵۲,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

دونر کباب مخلوط استیکی پرسی

دونر گوشت استیکی و مرغ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، یک عدد نان چارکی مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ
دونر کباب مخلوط استیکی پرسی

مخلفات ویژه

۱۴۴,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دونر کباب گوشت پرسی

دونر گوشت، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، یک عدد نان چارکی مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ
دونر کباب گوشت پرسی

مخلفات ویژه

۱۳۹,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۴۱,۰۰۰ تومان

دونر کباب مرغ پرسی

دونر مرغ ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، یک عدد نان چارکی (مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ)
دونر کباب مرغ پرسی

مخلفات ویژه

۱۱۷,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دونر کباب مخلوط پرسی

دونر مرغ و گوشت گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، سس مخصوص، یک عدد نان چارکی مخلفات ویژه: گوشت تفت داده شده با گوجه، پیاز، قارچ
دونر کباب مخلوط پرسی

مخلفات ویژه

۱۳۶,۰۰۰ تومان

معمولی

۱۳۸,۰۰۰ تومان

هات داگ

ساندویچ هات داگ (۲)

هات داگ کبابی، پنیر، سس، نان کره ای مخصوص هات داگ
ساندویچ هات داگ (2)
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (۳)

هات داگ کبابی، پنیر، قارچ، سس، نان کره ای مخصوص هات داگ
ساندویچ هات داگ (3)
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (۴)

هات داگ کبابی، پنیر، قارچ، ذرت، سس، نان کره ای مخصوص هات داگ
ساندویچ هات داگ (4)
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (۵)

هات داگ کبابی، پنیر، قارچ، گوشت چرخ کرده، سس، نان کره ای مخصوص هات داگ
ساندویچ هات داگ (5)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (۶)

هات داگ کبابی، پنیر، قارچ، گوشت چرخ کرده، ذرت، سس، نان کره ای مخصوص هات داگ
ساندویچ هات داگ (6)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (۷)

هات داگ کبابی، پنیر، پیاز داغ، سس، نان کره ای مخصوص هات داگ
ساندویچ هات داگ (7)
۹۵,۰۰۰ تومان

هات داگ شکاری صد در صد گوشت

هات داگ صد در صد گوشت.سس .نان مخصوص
هات داگ شکاری صد در صد گوشت
۹۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر گوشت خالص، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس، نان مکدونالد
همبرگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر گوشت خالص، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس سفید، سس قرمز، سس خردل، نان مکدونالد
دوبل برگر
۱۴۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت خالص، پنبر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، سس سفید، سس قرمز، سس خردل، نان مکدونالد
چیز برگر
۱۰۳,۰۰۰ تومان

چیزبرگر ویژه با پیاز داغ

برگر گوشت خالص، پنبر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز داغ، سس سفید، سس قرمز، سس خردل، نان مکدونالد سس باربیکیو
چیزبرگر ویژه با پیاز داغ
۱۰۸,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر گوشت خالص، گوجه، خیارشور، کاهو، سس خردل، سس سفید، سس قرمز، ۲ اسلایس پنیر گودا، نان مکدونالد
دوبل چیز برگر
۱۴۹,۰۰۰ تومان

قارچ چیز برگر

برگر گوشت خالص، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس خردل، سس سفید، سس قرمز، ۲ اسلایس پنیر گودا، نان مکدونالد
قارچ چیز برگر
۱۰۹,۰۰۰ تومان

دوبل قارچ چیز برگر

۲ عدد برگر گوشت خالص، ۲ اسلایس پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس خردل، سس سفید، سس قرمز، نان مکدونالد
دوبل قارچ چیز برگر
۱۵۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی با سس مخصوص

سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
سیب زمینی با سس مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر و قارچ

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر، سس فرانسوی
سیب زمینی با پنیر و قارچ
۷۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر، سس فرانسوی
سیب زمینی با پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، پنیر، ژامبون، فلفل دلمه، سس فرانسه
چیپس و پنیر
۵۲,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان باگت، مایع سیر، جعفری، پنیر پیتزا
نان سیر
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، زیتون، هویچ، خیار، کلم قرمز
سالاد فصل
۵۱,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

فیله مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، زیتون، سس مخصوص سزار
سالاد سزار
۹۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۷,۵۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۷,۵۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی ایستک

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

ساده

۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۳,۵۰۰ تومان

اضافات

سس مخصوص

یک نفره
سس مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

سس مایونز (یک نفره)

یک نفره
سس مایونز (یک نفره)
۱,۸۰۰ تومان

سس کچاپ (یک نفره)

یک نفره
سس کچاپ (یک نفره)
۱,۸۰۰ تومان