جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا کلاسیک

پیتزا کلاسیک چیکن

خمیر پیتزا کلاسیک، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا کلاسیک چیکن

یک نفره (۲۲ سامتی متری)

۵۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سامتی متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک مخصوص

خمیر پیتزا کلاسیک، ۱۰۰ گرم ژامبون مرغ و گوشت ۶۰%، ۵۰ گرم کوکتل تنوری ۶۰%، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا کلاسیک مخصوص

یک نفره (۲۲ سامتی متری)

۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سامتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک مخلوط

خمیر پیتزا کلاسیک، ۱۰۰ گرم ژامبون مرغ و گوشت ۶۰%، ۵۰ گرم سوسیس ۶۰%، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا کلاسیک مخلوط

یک نفره (۲۲ سامتی متری)

۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سامتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک هالوپیپر (تند)

خمیر پیتزا کلاسیک، ۵۰ گرم سوسیس تند ۶۰%، ۱۰۰ گرم کالباس خشک ۶۰%، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا  کلاسیک هالوپیپر (تند)

یک نفره (۲۲ سامتی متری)

۵۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۶ سامتی متری)

۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک مرغ و قارچ (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۲ سانتی متری، ۱۰۰ فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا کلاسیک مرغ و قارچ (یک نفره)
۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک ژامبون گوشت (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۲ سانتی متری، ۱۵۰ گرم ژامبون گوشت ۸۰%، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا کلاسیک ژامبون گوشت (یک نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک مکزیکی (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۲ سانتی متری، ۱۵۰ گرم هات داگ تند ۶۰%، ۵۰ گرم کالباس خشک ۶۰%، پنیر پیتزا
پیتزا کلاسیک مکزیکی (یک نفره)
۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک پپرونی (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۲ سانتی متری، یک عدد پپرونی ۶۰%، ۱۲۰ گرم پنیر پیتزا
پیتزا کلاسیک پپرونی (یک نفره)
۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک سوسیس (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۲ سانتی متری، ۱۵۰ گرم سوسیس کوکتل ۶۰%، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا کلاسیک سوسیس (یک نفره)
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک یونانی (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۲ سانتی متری، ۱۰۰ گرم سوسیس ۶۰%، ۵۰ گرم کالباس خشک ۶۰%، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا کلاسیک یونانی (یک نفره)
۴۳,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر ۱۰۰% گوشت گوساله خانگی ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
دوبل چیز برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر ۱۰۰% گوشت گوساله خانگی ۱۰۰ گرمی، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
چیز برگر
۳۱,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر ۱۰۰% گوشت گوساله خانگی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
دوبل برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

برگر مک دونالد

یک عدد برگر ۱۰۰% گوشت گوساله خانگی ۱۰۰ گرمی، ۵۰ گرم فیله مرغ، یک ورق ژامبون گوشت ۶۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ف...
برگر مک دونالد
۴۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر ۱۰۰% گوشت گوساله خانگی ۱۰۰ گرمی، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
رویال برگر
۴۳,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه فرانسوی

یک عدد برگر ۱۰۰% گوشت گوساله خانگی ۱۰۰ گرمی، یک عدد کالباس خشک ۶۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
همبرگر ویژه فرانسوی
۴۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر ۱۰۰% گوشت گوساله خانگی ۱۰۰ گرمی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ماشروم برگر
۳۳,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص فلامینگو

یک عدد برگر ۱۰۰% گوشت گوساله خانگی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
همبرگر مخصوص فلامینگو
۲۷,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

یک عدد برگر ۳۰% شرکتی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
همبرگر معمولی
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه زاپاتا

یک عدد برگر خانگی ۱۰۰% گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی، ۵۰ گرم فیله مرغ، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ویژه زاپاتا
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن استیک ویژه

۱۰۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ چیکن استیک ویژه
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص فلامینگو

۳ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، ۵۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ مخصوص فلامینگو
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ ۶۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، قارج، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ هات رویال
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ بریان

۱۰۰ گرم مرغ بریان، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ مرغ بریان
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

۱۰۰ گرم فیله مرغ بریان، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با قارچ

۳ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با قارچ
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل کنجدی مخصوص

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ فلافل کنجدی مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ سوسیس بلغاری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

۱۵۰ گرم سوسیس ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ سوسیس بندری

ساده

۲۴,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۱۵۰ گرم هات داگ ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ

ساده

۲۴,۰۰۰ تومان

پنیر

۲۳,۰۰۰ تومان

پنیر و قارچ

۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ کوکتل

ساده

۲۰,۰۰۰ تومان

پنیر

۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۳ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۳ ورق ژامبون مرغ ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۳,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

ساندویچ دونر گوشت

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ دونر گوشت
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ دونر مرغ
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط

۱۵۰ گرم گوشت گوساله و فیله مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ دونر مخلوط
۳۶,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

کباب ترکی پرسی

۲۰۰ گرم گوشت گوساله و فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی، ۲ عدد سس
کباب ترکی پرسی

یک نفره (۲۰۰ گرم)

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰۰ گرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۵۰۰ گرم)

۱۱۸,۰۰۰ تومان

بندری پرسی (یک نفره)

۲۰۰ گرم سوسیس ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
بندری پرسی (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ویژه فلامینگو

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۵۰ گرم کالباس خشک ۶۰%، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
سیب زمینی ویژه فلامینگو
۳۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با دیپ پنیر

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده با دیپ پنیر

کوچک (۱۵۰ گرم)

۱۸,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۰۰ گرم)

۳۶,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر (یک نفره)

چیپس و پنیر (یک نفره)
۲۶,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا کلاسیک، سیر تازه، پودر سیر، کنجد
نان سیر
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار (یک نفره)

۵۰ گرم مرغ بریان ریش ریش شده، کاهو، بروکلی، گوجه، فلفل دلمه ای، ذرت، خیار، هویج رنده شده
سالاد سزار (یک نفره)
۳۱,۰۰۰ تومان

سالاد کلم (یک نفره)

ذرت، نخود فرنگی، هویج رنده شده، سس
سالاد کلم (یک نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (یک نفره)

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده
سالاد فصل (یک نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۵,۳۰۰ تومان

میراندا

۵,۳۰۰ تومان

سون آپ

۵,۳۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۸,۱۰۰ تومان

میراندا

۸,۱۰۰ تومان

سون آپ

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۴,۳۰۰ تومان

میراندا

۱۴,۳۰۰ تومان

سون آپ

۱۴,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۹,۵۰۰ تومان

هلو

۹,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

لیمو

۹,۵۰۰ تومان

هلو

۹,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان