جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
ساندویچ هات داگ

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
ساندویچ کباب ترکی گوشت

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال

نوع مرغ سوخاری به انتخاب شما، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد سالاد کلم یک نفره، یک عدد نان بروتچن، به همراه یک عدد سس ...
مرغ سوخاری نرمال

دو تکه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی

نوع مرغ سوخاری به انتخاب شما، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد سالاد کلم یک نفره، یک عدد نان بروتچن، به همراه یک عدد سس ...
مرغ سوخاری اسپایسی

دو تکه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سه تکه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

خمیر پیتزا پنجره ای مخصوص ۲۳*۱۷ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون سبز، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، ب...
پیتزا گوشت و مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

۲ تکه فیله مرغ سوخاری، پنیر پارمسان، کاهوپیچ، متم سیر، سس بالزامیک، سس مخصوص
سالاد سزار
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا شاورما

خمیر پیتزا پنجره ای مخصوص ۲۳*۱۷ سانتی متری، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون سبز، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، ب...
پیتزا شاورما
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا پنجره ای مخصوص ۲۳*۱۷ سانتی متری، گوشت گوساله رست شده، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون سبز، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، ب...
پیتزا رست بیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

خمیر پیتزا پنجره ای مخصوص ۲۳*۱۷ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون سبز، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، ب...
پیتزا گوشت و مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا پنجره ای مخصوص ۲۳*۱۷ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ شده، فیله مرغ آب پز تکه ای، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، ز...
پیتزا مخلوط
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا پنجره ای مخصوص ۲۳*۱۷ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا، زیتون سبز، ذرت، گوجه، فلفل دلم...
پیتزا مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا پنجره ای مخصوص ۲۳*۱۷ سانتی متری، سینه مرغ آب پز ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون سبز، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، سس م...
پیتزا مرغ و قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا پنجره ای مخصوص ۲۳*۱۷ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا، ۲ ورق پنیر گودا، زیتون سبز، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای...
پیتزا یونانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا پنجره ای مخصوص ۲۳*۱۷ سانتی متری، پپرونی ۸۰%، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون سبز، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، به همراه ۲...
پیتزا پپرونی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا پنجره ای مخصوص ۲۳*۱۷ سانتی متری، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون سبز، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، به همراه ۲ عدد سس یک ن...
پیتزا سبزیجات
۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر گریل دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
همبرگر
۷۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گریل دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
چیز برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

چیز قارچ برگر

یک عدد برگر گریل دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
چیز قارچ برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گریل دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
رویال برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر زینگر

یک عدد فیله مرغ سوخاری، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
برگر زینگر
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
ساندویچ کباب ترکی گوشت

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

۲ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله استیک مرغ

۲ عدد فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
ساندویچ فیله استیک مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر

۳ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، به همراه ۲ عدد سس یک نفره
ساندویچ هات داگ

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری اسپایسی

نوع مرغ سوخاری به انتخاب شما، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد سالاد کلم یک نفره، یک عدد نان بروتچن، به همراه یک عدد سس ...
مرغ سوخاری اسپایسی

دو تکه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سه تکه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال

نوع مرغ سوخاری به انتخاب شما، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد سالاد کلم یک نفره، یک عدد نان بروتچن، به همراه یک عدد سس ...
مرغ سوخاری نرمال

دو تکه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سه تکه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ تکه مرغ سوخاری نرما، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد سالاد کلم یک نفره، یک عدد نان بروتچن، به همراه یک عدد سس مخصوص س...
چیکن استریپس
۱۳۵,۰۰۰ تومان

بال اسپایسی

۷ تکه بال سوخاری، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، به همراه یک عدد سالاد کلم یک نفره، یک عدد نان بروتچن، به همراه یک عدد سس مخصوص سوخاری
بال اسپایسی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

۲ تکه فیله مرغ سوخاری، پنیر پارمسان، کاهوپیچ، متم سیر، سس بالزامیک، سس مخصوص
سالاد سزار
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ، گوجه، خیار، کلم قرمز، به همراه ۲ عدد سس فرانسوی یک نفره
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا پنجره ای ۲۷*۱۷، پنیر پیتزا، سس سیر
نان سیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، به همراه ۲ عدد سس فرانسوی یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، به همراه ۲ عدد سس فرانسوی یک نفره
سیب زمینی سرخ شده ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۵,۰۰۰ تومان