جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ سوسیس هندی

سوسیس، سس خصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ سوسیس هندی
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس، سس خصوص، سیب زمینی، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ سوسیس بندری
۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماکارانی

ماکارونی، گوشت چرخ شده ،خیارشور، کاهو، گوجه، همراه با سس و چنگال، ۱ عدد نان
خوراک ماکارانی
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه مخصوص

الویه مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ الویه مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو.سس
همبرگر مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت گوساله.پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو.سس
چیز برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

گوشت گوساله.قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو.سس
قارچ برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

بانی همبرگر

گوشت گوساله،کالباس سرخ شده، خیارشور، گوجه،کاهو.سس
بانی همبرگر
۸۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

گوشت گوساله،کالباس سرخ شده، پنیر گودا، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو.سس
رویال برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

همبرگر الویه

گوشت گوساله،الویه مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
همبرگر الویه
۸۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

گوشت گوساله(۲ عدد)، خیارشور، گوجه، کاهو.سس
دوبل برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیکن سوخاری برگر

فیله مرغ سوخاری شده، ۱ورق پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو.سس
چیکن سوخاری برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هندی پنیر

سوسیس، سس مخصوص، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ هندی پنیر
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان و قارچ

زبان گوساله، قارچ، خیارشور، کاهو، گوجه.سس
ساندویچ زبان و قارچ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

مغز گوساله، کاهو، خیار شور، گوجه.سس
ساندویچ مغز
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان و قارچ

مغز و زبان گوساله، قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور.سس
ساندویچ مغز و زبان و قارچ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و قارچ

گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، ادویه مخصوص، رب گوجه، کاهو، خیارشور، گوجه.سس
ساندویچ گوشت و قارچ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ آپز شده، سس مخصوص، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه.سس
ساندویچ مرغ و قارچ
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس هندی

سوسیس، سس خصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ سوسیس هندی
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس، سس خصوص، سیب زمینی، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ سوسیس بندری
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری پنیری

سوسیس، پنیر، سس خصوص، سیب زمینی، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ سوسیس بندری پنیری
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

کوکتل، سس خصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ سوسیس کوکتل
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل پنیری

کوکتل، پنیر، سس خصوص، کاهو، خیارشور، گوجه.سس
ساندویچ سوسیس کوکتل پنیری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس هات داگ

هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه.سس
ساندویچ سوسیس هات داگ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه.سس
ساندویچ سوسیس هات داگ پنیری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور.سس
ساندویچ کالباس خشک
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک تنوری

کالباس سرخ شده، پنیر، قارچ، چیپس، کاهو، خیارشور، گوجه.سس
ساندویچ کالباس خشک تنوری
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور.سس
ساندویچ ژامبون مرغ
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون، پنیر رنده، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور.سس
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون، کاهو، خیارشور، گوجه.سس
ساندویچ ژامبون گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون، کاهو، پنیر، قارچ، گوجه، خیارشور.سس
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل لبنانی

۶ قرص فلافل، همراه با ادویه جات و سبزیجات مخصوص، خیارشور، کاهو.سس
ساندویچ فلافل لبنانی
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیری

۶ قرص فلافل مخصوص، پنیر، کاهو ، خیارشور، گوجه.سس
ساندویچ فلافل پنیری
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۶ قرص فلافل مخصوص، پنیر رنده، قارچ، کاهو یا پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه.سس
ساندویچ فلافل ویژه
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ماکارونی بدون گوشت، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ ماکارونی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه مخصوص

الویه مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ الویه مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس الویه

الویه با کالباس، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ کالباس الویه
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون الویه

الویه با ژامبون،خیار شور ،کاهو،گوجه
ساندویچ ژامبون الویه
۹۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک زبان و قارچ

زبان گوساله، قارچ، خیارشور، کاهو، گوجه، همراه با سس و چنگال، ۲ عدد نان
خوراک زبان و قارچ
۲۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک مغز و زبان و قارچ

مغز گوساله، زبان گوساله، قارچ، خیارشور، کاهو، گوجه، همراه با سس و چنگال، ۱ عدد نان
خوراک مغز و زبان و قارچ
۲۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ و قارچ

مرغ آبپز شده، سس مخصوص، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، همراه با سس و چنگال، ۲ عدد نان
خوراک مرغ و قارچ
۱۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت و قارچ

گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، ادویه جات، رب گوجه، کاهو، خیارشور، گوجه، همراه با سس و چنگال، ۲ عدد نان
خوراک گوشت و قارچ
۱۸۲,۰۰۰ تومان

خوراک فلافل

همراه با ادویه جات و سبزیجات مخصوص، خیارشور،گوجه.کاهو، همراه با سس و چنگال، ۲ عدد نان
خوراک فلافل
۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک مغز

مغز گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس، ۲ عدد نان و چنگال
خوراک مغز
۱۸۲,۰۰۰ تومان

خوراک الویه

الویه، خیارشور، گوجه، کاهو، همراه با سس و چنگال، ۲ عدد نان
خوراک الویه
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک هندی

سوسیس،سس مخصوص.خیاشور، گوجه، کاهو، ۲ عدد نان.سس.چنگال
خوراک هندی
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک بندری

سوسیس، سس خصوص، سیب زمینی، کاهو، خیارشور، گوجه، همراه با سس و چنگال،۲ عدد نان
خوراک بندری
۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماکارانی

ماکارونی، گوشت چرخ شده ،خیارشور، کاهو، گوجه، همراه با سس و چنگال، ۱ عدد نان
خوراک ماکارانی
۵۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

کلم، نخود، ذرت، هویج، سس مخصوص
سالاد پاستا
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کفیر

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کفیر
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده کفیر

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده کفیر
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان