جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا رویال

پیتزا رویال

یک نفر

۲۸,۰۰۰ تومان

۲ نفر

۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو

پیتزا چانو

یک نفر

۲۵,۰۰۰ تومان

۲ نفر

۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

پیتزا سرآشپز

یک نفر

۲۱,۰۰۰ تومان

۲ نفر

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ماتینا

پیتزا مخصوص ماتینا

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفر

۱۹,۰۰۰ تومان

۲ نفر

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفر

۱۷,۰۰۰ تومان

۲ نفر

۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفر

۱۸,۰۰۰ تومان

۲ نفر

۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

پیتزا یونانی

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفر

۱۸,۰۰۰ تومان

۲ نفر

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکانو

پیتزا مکزیکانو

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفر

۱۹,۰۰۰ تومان

۲ نفر

۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو

پیتزا میلانو

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفر

۱۹,۰۰۰ تومان

۲ نفر

۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کنیباله

پیتزا کنیباله

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفر

۱۹,۰۰۰ تومان

۲ نفر

۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفر

۱۵,۰۰۰ تومان

۲ نفر

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی

پیتزا فونگی

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفر

۱۴,۰۰۰ تومان

۲ نفر

۱۷,۰۰۰ تومان

برگر

غول برگر

غول برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص ماتینا

رویال برگر مخصوص ماتینا
۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

هانی برگر

هانی برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر با قارچ و پنیر

چیکن برگر با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کراکف پنیری

ساندویچ کراکف پنیری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات تنوری

ساندویچ هات تنوری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
۱۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی رویال

سیب زمینی رویال
۱۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص ماتینا

سیب زمینی مخصوص ماتینا
۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی  ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۲,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۱,۰۰۰ تومان