جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

۴۰ سانتی متری (خانواده)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، پنیر پیتزا، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
پیتزا رست بیف

۴۰ سانتی متری (خانواده)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مخلوط پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
پیتزا پپرونی پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه مددی پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فیله مرغ، کنجد، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه مددی پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
پیتزا رست بیف پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۵*۲۵ سانتی)، هویج، نخود، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

۴۰ سانتی متری (خانواده)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه مددی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فیله مرغ، کنجد، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه مددی

۴۰ سانتی متری (خانواده)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
   پیتزا پپرونی

۴۰ سانتی متری (خانواده)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف چیکن

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، گوشت رست بیف ریش ریش شده، پنیر پیتزا، ۱۵۰ گرم فیله مرغ، زیتون، کنجد
پیتزا بیف چیکن

۴۰ سانتی متری (خانواده)

۳۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وایت چیکن

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، پنیر پیتزا فلفل دلمه ای، کنجد، زیتون
 پیتزا وایت چیکن

۴۰ سانتی متری (خانواده)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، پنیر پیتزا، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
پیتزا رست بیف

۴۰ سانتی متری (خانواده)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا مخلوط پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مخلوط پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه مددی پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فیله مرغ، کنجد، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه مددی پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
پیتزا پپرونی پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف چیکن پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت رست بیف ریش ریش شده، پنیر پیتزا، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، زیتون، کنجد
پیتزا بیف چیکن پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۵*۲۵ سانتی)، پنیر پیتزا، گوجه اسلایس شده
پیتزا مارگاریتا پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۵*۲۵ سانتی)، هویج، نخود، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وایت چیکن پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۵*۲۵ سانتی)، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کنجد، زیتون
پیتزا وایت چیکن پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
پیتزا رست بیف پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس پنجره ای

خمیر پیتزا کلاسیک، هات داگ اسلایس شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
پیتزا قارچ و سوسیس پنجره ای

۲۵*۲۵ سانتی متری (دو نفره)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع نان به انتخاب شما
همبرگر ذغالی
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، نوع نان به انتخاب شما
قارچ برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع نان به انتخاب شما
چیز برگر ذغالی
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی با قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع نان به انتخاب شما
چیز برگر ذغالی با قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ذغالی

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع نان به انتخاب شما
دوبل برگر ذغالی
۹۰,۰۰۰ تومان

هاوایی برگر تند

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس چیلی تند، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع نان به انتخاب شما
هاوایی برگر تند
۵۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ذغالی با قارچ

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع نان به انتخاب شما
دوبل چیز برگر ذغالی با قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، پنیر، ۳ ورق ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع نان به انتخاب شما
رویال برگر ذغالی
۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ اسپایسی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس چیلی تند، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نوع نان به انتخاب شما
چیز برگر با قارچ اسپایسی
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه

ساندویچ جوجه فیله ساده

۴ عدد فیله مرغ ساده گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ جوجه فیله ساده
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه رویال

۳ عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، ۴ ورق ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ جوجه رویال
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه با قارچ

۳ عدد فیله مرغ گریل شده، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ جوجه با قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه با قارچ و پنیر

۴ عدد فیله مرغ گریل شده، ۴ عدد قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ جوجه با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه اسپایسی

۴ عدد فیله مرغ گریل شده، قارچ، سس چیلی تند، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ جوجه اسپایسی
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویج ویژه بیف چیکن

۱۳۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، ۱۰۰ گرم فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویج ویژه بیف چیکن
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم گوشت ریش ریش شده، پنیر، قارچ، ادویه مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ رست بیف قارچ و پنیر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۷ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۷ ورق ژامبون مرغ ۹۰% کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با پنیر

۷ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ با پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پپرونی با قارچ و پنیر

۷ ورق ژامبون پپرونی ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ تند، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون پپرونی با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر

۷ ورق ژامبون پپرونی ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ تند، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری اسپایسی

۷ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، سس چیلی تند، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون تنوری اسپایسی
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

۳ عدد سوسیس کوکتل دودی ۷۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کوکتل دودی
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

۳ عدد سوسیس کوکتل دودی ۷۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر پیتزا، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کوکتل با پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

۳ عدد سوسیس کوکتل دودی ۷۵%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد هات داگ ۷۵%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ با پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ ۷۵%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال تنوری

یک عدد هات داگ ۷۵%، قارچ، پنیر پیتزا، ۴ ورق ژامبون مخلوط گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات رویال تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۵۰ گرم کوکتل ۶۰%، اسلایس شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ بندری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

۱۵۰ گرم کوکتل ۶۰%، اسلایس شده قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ بندری ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مددی

یک عدد برگر ۱۳۰ گرمی، ۱۵۰ گرم فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، ۴ ورق ژامبون گوشت، ژامبون مرغ
ساندویچ ویژه مددی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

فلافل

ساندویچ کافل ویژه

۵ قرص فلافل، ۴ ورق ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کافل ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل ساده

۵ قرص فلافل، ۴ ورق ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کافل ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

۵ قرص فلافل، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ فلافل ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با پنیر

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر پیتزا، نان باگت فرانسوی
ساندویچ فلافل با پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

۵ قرص فلافل، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر پیتزا، نان باگت فرانسوی
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل اسپایسی

۵ قرص فلافل، قارچ، سس چیلی تند، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ فلافل اسپایسی
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان اضافه

نان باگت فرانسوی
نان اضافه
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده با پنیر

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه اسپایسی

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون، سس چیلی تند، پنیر پیتزا
سیب زمینی ویژه اسپایسی
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر تنوری ۲۵ سانتی متری، سس سیر، پنیر پیتزا
نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۵۰۰ تومان

فانتا

۷,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه لیموناد

یک لیتر
نوشابه لیموناد
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

هی دی هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

هی دی لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هی دی استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان