جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۶۰% گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ

معمولی

۵۰,۰۰۰ تومان

تنوری با قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% گوشت، کوکتل دودی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% گوشت و مرغ، کوکتل دودی، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر، قارچ، ذرت
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۳ تکه فیله مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ

معمولی

۷۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت استیک، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل، گوجه
پیتزا استیک

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوجه، زیتون، قارچ، نخودفرنگی، ذرت، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، کالباس پپرونی، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی و قارچ

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان کامل (بدون مخلفات)

۱,۸۰۰ گرم مرغ کامل بریان طعم دار شده با ادویه مخصوص
مرغ بریان کامل (بدون مخلفات)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه مرکزی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت، فیله مرغ، پنیر، ذرت، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه مرکزی

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% گوشت و مرغ، کوکتل دودی، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر، قارچ، ذرت
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% گوشت، کوکتل دودی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، پنیر، قارچ، گوجه
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، کالباس پپرونی، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی و قارچ

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوجه، زیتون، قارچ، نخودفرنگی، ذرت، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت استیک، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل، گوجه
پیتزا استیک

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% گوشت و مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
مینی پیتزا
۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص مرکزی

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
همبرگر مخصوص مرکزی
۷۰,۰۰۰ تومان

مکدونالد برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، یک برگ ژامبون ۸۰% مرغ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
مکدونالد برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با پنیر

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
دوبل برگر با پنیر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
قارچ برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
چیز برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، یک برگ ژامبون ۸۰% گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
رویال برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ ویژه مرکزی

۲ تکه فیله مرغ، یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه مرکزی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت

۱۵۰ گرم گوشت راسته گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک گوشت
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۳ تکه فیله مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ

معمولی

۷۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۶۰% گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ

معمولی

۵۰,۰۰۰ تومان

تنوری با قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

کوکتل ۷۰% گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل دودی
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری (مخصوص)

هات داگ ۷۰% گوشت، پیاز سرخ شده، فلفل دلمه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ بندری (مخصوص)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون ۸۰% گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون ۸۰% مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون ۸۰% گوشت، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون ۸۰% مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ کنتاکی ۸ تکه

۸ تکه سینه و ران مرغ کنتاکی، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس
مرغ کنتاکی 8 تکه
۲۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی ۳ تکه

۳ تکه سینه و ران مرغ کنتاکی، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس
مرغ کنتاکی 3 تکه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی ۲ تکه

۲ تکه سینه و ران مرغ کنتاکی، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس
مرغ کنتاکی 2 تکه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (استریپس)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری استریپس، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس
فیله سوخاری (استریپس)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان کامل (بدون مخلفات)

۱,۸۰۰ گرم مرغ کامل بریان طعم دار شده با ادویه مخصوص
مرغ بریان کامل (بدون مخلفات)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان کامل (با مخلفات)

۱,۸۰۰ گرم مرغ کامل بریان طعم دار شده با ادویه مخصوص، دورچین: گوجه، کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ کرده، سس، ۴ عدد نان بروتچن
مرغ بریان کامل (با مخلفات)
۲۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ بریان

مرغ بریان طعم دار شده با ادویه مخصوص
خوراک مرغ بریان
۸۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

۱۰-۱۲ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

یک پرس چیپس، پنیر
چیپس و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

یک پرس سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

یک پرس سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اندونزی

یک نفره، کلم، ژامبون ۸۰% گوشت و مرغ، هویج، ذرت، نخودفرنگی، خیار، کشمش، سس
سالاد اندونزی
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

یک نفره، کلم، هویج، خیار، فلفل سبز، ذرت، سس
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره، کاهو، گوجه، خیار، کلم قرمز، سس
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه (تک نفره)

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه (تک نفره)
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی ناملی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی ناملی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک
۱۴,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

سس مایونز

تک نفره
سس مایونز
۱,۵۰۰ تومان

سس قرمز

تک نفره
سس قرمز
۱,۰۰۰ تومان

نان باگت اضافه

یک عدد نان باگت
نان باگت اضافه
۸,۰۰۰ تومان

نان گرد اضافه

یک عدد نان گرد
نان گرد اضافه
۸,۰۰۰ تومان