جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

برگر

اسپشیال برگر

اسپشیال برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

غول برگر

غول برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر دستی

همبرگر دستی
۱۲,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۹,۰۰۰ تومان

همبرگر دستی با قارچ و پنیر

همبرگر دستی با قارچ و پنیر
۱۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل مش دونالد (دستی)

ساندویچ فلافل مش دونالد (دستی)
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

ساندویچ بندری ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای هی دی

دلستر شیشه ای هی دی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان