جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا سرآشپز منصور

پیتزا سرآشپز منصور

یک نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل برگر ویژه

دوبل برگر ویژه
۲۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر ویژه

رویال برگر ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

چیزبرگر
۱۷,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۱۶,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

همبرگر ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل لبنانی

ساندویچ فلافل لبنانی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

قارچ و پنیر
ساندویچ فلافل ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل ویژه

کالباس و فلافل
ساندویچ کافل ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات فل ویژه

هات داگ و فلافل
ساندویچ هات فل ویژه
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

ساندویچ هات داگ پنیر
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

ساندویچ کوکتل ساده
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

ساندویچ کوکتل ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

ساندویچ کوکتل دودی
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری ویژه

ساندویچ بلغاری ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

ساندویچ بندری ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

ساندویچ فیله سوخاری
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ شنسیل سوخاری

ساندویچ شنسیل سوخاری
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک مرغ و قارچ

ساندویچ خوراک مرغ و قارچ
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سبزی

ساندویچ کوکو سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه

ساندویچ الویه
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ساندویچ ماکارونی
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ شامی

ساندویچ شامی
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ناگت مرغ

ساندویچ ناگت مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بندری (پرسی)

بندری (پرسی)
۱۴,۰۰۰ تومان

بندری ویژه (پرسی)

بندری ویژه (پرسی)
۱۷,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی (پرسی)

کوکو سبزی (پرسی)
۱۴,۰۰۰ تومان

ماکارونی (پرسی)

ماکارونی (پرسی)
۱۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی کوچک

سیب زمینی کوچک
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ

سیب زمینی بزرگ
۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ ویژه

ژامبون، قارچ، پنیر
سیب زمینی بزرگ ویژه
۱۹,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک
۷,۰۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

نوشابه خانواده کوکاکولا
۴,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

دلستر شیشه ای

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

دوغ شیشه ای آبعلی
۲,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان