جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ شیکاگو (۱۵ سانتی متری)

۷۰ گرم استیک گوساله طعم دار شده ترش، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان باگت ۱۵ سانتی متری،...
ساندویچ شیکاگو (۱۵ سانتی متری)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف (۱۵ سانتی متری)

۵۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، نان باگت ۱۵ سانتی...
ساندویچ رست بیف (۱۵ سانتی متری)
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک و پنیر (۱۵ سانتی متری)

۷۰ گرم استیک گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، نان باگت ۱۵ سانتی متری سس با...
ساندویچ استیک و پنیر (۱۵ سانتی متری)
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ پاستارمی (۱۵ سانتی متری)

۷۰ گرم گوشت گوساله فرآوری شده ورقه ای،دیپ چدار. قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان باگت ۱۵ ...
 ساندویچ پاستارمی (۱۵ سانتی متری)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پاستارمی (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰ گرم گوشت گوساله فرآوری شده ورقه ای، دیپ چدار .قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان باگت ۳...
ساندویچ پاستارمی (۳۰ سانتی متری)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالسا (۱۵ سانتی متری)

۷۰ گرم استیک گوساله طعم دار شده هالوپینو تند، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان باگت ۱۵ سا...
ساندویچ سالسا (۱۵ سانتی متری)
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالسا (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰ گرم استیک گوساله طعم دار شده، هالوپینو تند، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان باگت ۳۰ ...
ساندویچ سالسا (۳۰ سانتی متری)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف (۱۵ سانتی متری)

۵۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، نان باگت ۱۵ سانتی...
ساندویچ رست بیف (۱۵ سانتی متری)
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف (۳۰ سانتی متری)

۱۱۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، نان باگت ۳۰ سانت...
ساندویچ رست بیف (۳۰ سانتی متری)
۱۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ شیکاگو (۱۵ سانتی متری)

۷۰ گرم استیک گوساله طعم دار شده ترش، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان باگت ۱۵ سانتی متری،...
ساندویچ شیکاگو (۱۵ سانتی متری)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ شیکاگو (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰ گرم استیک گوساله طعم دار شده ترش، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان باگت ۳۰ سانتی متری...
ساندویچ شیکاگو (۳۰ سانتی متری)
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک و پنیر (۱۵ سانتی متری)

۷۰ گرم استیک گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، نان باگت ۱۵ سانتی متری سس با...
ساندویچ استیک و پنیر (۱۵ سانتی متری)
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک و پنیر (۳۰ سانتی متری)

۱۳۰ گرم استیک گوساله، دیپ چدار سس باربیکیو سس پیاز شیرین.قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، پنی...
ساندویچ استیک و پنیر (۳۰ سانتی متری)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ دایانیز (۱۵ سانتی متری)

۸۰ گرم ترکیب گوشت گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ گریل، ژآمبون گوشت ۹۰% و استیک مرغ، دیپ چدار سس فرانسه سس پیاز شیرین.قارچ، فلفل دلمه...
ساندویچ دایانیز (۱۵ سانتی متری)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دایانیز (۳۰ سانتی متری)

۱۴۰ گرم ترکیب گوشت گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ گریل، ژآمبون گوشت ۹۰% و استیک مرغ،دیپ چدار.سس فرانسه سس پیاز شیرین. قارچ، فلفل دلم...
ساندویچ دایانیز (۳۰ سانتی متری)
۱۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوبانو (۱۵ سانتی متری)

۸۰ گرم ترکیب استیک گوشت و سینه بوقلمون ریش ریش شده، دیپ چدار. سس فرانسه سس پیاز شیرین .قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشو...
ساندویچ کوبانو (۱۵ سانتی متری)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوبانو (۳۰ سانتی متری)

۱۴۰ گرم ترکیب استیک گوشت و سینه بوقلمون ریش ریش شده، دیپ چدار، سس فرانسه سس پیاز شیرین، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارش...
ساندویچ کوبانو (۳۰ سانتی متری)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رومانو (۱۵ سانتی متری)

۸۰ گرم ترکیب سینه مرغ، سینه بوقلمون ریش ریش شده و پاسترامی، قارچ، دیپ چدار. سس هزار جزیره و سس پیاز شیرین.فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو،...
ساندویچ رومانو (۱۵ سانتی متری)
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رومانو (۳۰ سانتی متری)

۱۴۰ گرم ترکیب سینه مرغ، سینه بوقلمون ریش ریش شده و پاسترامی، دیپ چدار. سس هزار جزیره و سس پیاز شیرین .قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاه...
ساندویچ رومانو (۳۰ سانتی متری)
۱۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ تورکی ویچ (۱۵ سانتی متری)

۸۰ گرم سینه بوقلمون ریش ریش شده،دیپ پستو. قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس هزارجزیره، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان ...
ساندویچ تورکی ویچ (۱۵ سانتی متری)
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ تورکی ویچ (۳۰ سانتی متری)

۱۴۰ گرم سینه بوقلمون ریش ریش شده، دیپ پستو. قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، ، چیپس خلالی، نان باگت ۳۰ سانتی متری، سس...
ساندویچ تورکی ویچ (۳۰ سانتی متری)
۱۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن پستو (۱۵ سانتی متری)

۸۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده با سس پستو گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس پستو. سس رنچ . سس خردل .چیپس خلا...
ساندویچ چیکن پستو (۱۵ سانتی متری)
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن پستو (۳۰ سانتی متری)

۱۶۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده با سس پستو گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس پستو.سس رنچ.سس خردل، چیپس خلالی...
ساندویچ چیکن پستو (۳۰ سانتی متری)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن سزار (۱۵ سانتی متری)

۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان باگت ۱۵ سانتی مت...
ساندویچ چیکن سزار (۱۵ سانتی متری)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن سزار (۳۰ سانتی متری)

۱۶۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان باگت ۳۰ سانتی م...
ساندویچ چیکن سزار (۳۰ سانتی متری)
۱۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن تریاکی (۱۵ سانتی متری)

۸۰ گرم سینه مرغ گریل شده، دییپ چدار .سس باربیکیو سس پیاز شیرین .قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، چیپس خ...
ساندویچ چیکن تریاکی (۱۵ سانتی متری)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن تریاکی (۳۰ سانتی متری)

۱۶۰ گرم سینه مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان باگت ۳۰ سانتی م...
ساندویچ چیکن تریاکی (۳۰ سانتی متری)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن تندوری (۱۵ سانتی متری)

۸۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده با سس تند گریل شده، دیپ چیلی.قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس فرانسه و سس چیپوتل، چیپس...
ساندویچ چیکن تندوری (۱۵ سانتی متری)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن تندوری (۳۰ سانتی متری)

۱۶۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده با سس تند گریل شده، دیپ چیلی.قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نا...
ساندویچ چیکن تندوری (۳۰ سانتی متری)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مکزیکن کورن (۱۵ سانتی متری)

خیارشور، چیپس، سس دیپ چدار، ذرت، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر گودا، سس پیاز شیرین .نان باگت ۱۵ سانتی متری،
ساندویچ مکزیکن کورن (۱۵ سانتی متری)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مکزیکن کورن (۳۰ سانتی متری)

خیارشور، چیپس، سس دیپ چدار، ذرت، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر گودا، سس پیاز شیرین .نان باگت ۳۰ سانتی متری،
ساندویچ مکزیکن کورن (۳۰ سانتی متری)
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ اسپایسی ایتالیان با نان کوچک (سرد)

۴ ورق پپرونی، ۴ ورق سالامی، هالوپینو، پنیر چیلی، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور،سس چیپوتل و فرانسه، چیپس خلالی، نان باگت ۱...
ساندویچ اسپایسی ایتالیان با نان کوچک (سرد)
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپایسی ایتالیان با نان بزرگ (سرد)

۸ ورق پپرونی، ۸ ورق سالامی، هالوپینو، پنیر چیلی، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس فرنسه و چیپوتل .چیپس خلالی، نان باگت ۳...
ساندویچ اسپایسی ایتالیان با نان بزرگ (سرد)
۱۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ تورکی برست با نان کوچک (سرد)

۳ ورق ژامبون سینه بوقلون، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس فرانسه ، چیپس خلالی، نان باگت ۱۵ سانتی متری،
ساندویچ تورکی برست  با نان کوچک (سرد)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ تورکی برست با نان بزرگ (سرد)

۶ ورق ژامبون سینه بوقلون، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور،سس فرانسه .چیپس خلالی، نان باگت ۳۰ سانتی متری،
ساندویچ تورکی برست  با نان بزرگ (سرد)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ایتالیان بی ام تی با نان کوچک (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%، سالامی وینر، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس رنچ و فرانسه. چیپس خلالی، نان باگت ۱۵ سانتی متری
ساندویچ ایتالیان بی ام تی  با نان کوچک (سرد)
۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ایتالیان بی ام تی با نان بزرگ (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%، سالامی وینر ، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، سس رنچ و فرانسه .نان باگت ۳۰ سانتی متری
ساندویچ ایتالیان بی ام تی  با نان بزرگ (سرد)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مارینا با نان کوچک (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، سس هزار جزیره نان باگت ۱۵ سانتی متری
ساندویچ مارینا  با نان کوچک (سرد)
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مارینا با نان بزرگ (سرد)

۸ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، سس هزار جزیره. نان باگت ۳۰ سانتی متری
ساندویچ مارینا  با نان بزرگ (سرد)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرین وجی با نان کوچک (سرد)

فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، و چیپس خلالی، دیپ پستو، سس رنچ و سس پستو نان باگت ۱۵ سانتی متری
ساندویچ گرین وجی  با نان کوچک (سرد)
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرین وجی با نان بزرگ (سرد)

فلفل دلمه ای، ذرت، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، دیپ پستو، سس رنچ. سس پستو، نان باگت ۳۰ سانتی متری
ساندویچ گرین وجی  با نان بزرگ (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد

بیف سالاد

۸۰ گرم استیک گوشت به همراه سبزیجات تازه و سس مخصوص
بیف سالاد
۱۳۰,۰۰۰ تومان

تورکی سالاد

۹۰ گرم سینه بوقلمون ریش ریش شده، سبزیجات تازه، سس هزارجزیره
تورکی سالاد
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیکن سالاد

۹۰ گرم سینه مرغ گریل شده، کاهوپیچ، گوجه گیلاسی، خیار، ذرت، فلفل دلمه ای، سس سزار
چیکن سالاد
۱۰۰,۰۰۰ تومان

وجی سالاد

کاهوپیچ، گوجه گیلاسی، خیار، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
وجی سالاد
۷۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان