جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوسفندی چرخ شده مخصوص، قارچ، پنیر گودا، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۶۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی تند آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۹۰%، گوشت گوسفندی چرخ شده، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا مکزیکی تند آمریکایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استثنایی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوسفندی چرخ شده، سینه مرغ ریش ریش شده، پنیر گودا، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا استثنایی آمریکایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۶۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس میزبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۷۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، گوشت گوسفندی چرخ شده، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ...
پیتزا میکس میزبان آمریکایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۲۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون
پیتزا چیکن آمریکایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ ۹۰%، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا یونانی آمریکایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۵۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه میزبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ۷۰%، گوشت گوسفندی چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا ویژه میزبان آمریکایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۵۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سرآشپز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص سرآشپز آمریکایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۵۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی تند ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۵۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ بلانچ شده، ذرت، نخود، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی (۱۹ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ بلانچ شده، ذرت، نخود، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر ذغالی
۴۷,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۵۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۵۶,۰۰۰ تومان

چیز قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز قارچ برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

دوبل قارچ برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل قارچ برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، یک ورق ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

همبرگر مک دونالد

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، سینه مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر مک دونالد
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ

سینه مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ

ساده

۵۴,۰۰۰ تومان

با پنیر

۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۴۱,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی

سوسیس آلمانی ۶۰%، رب، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک هندی

ساده

۳۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط

سوسیس آلمانی ۶۰%، سیب زمینی سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مخلوط
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

۲ عدد سوسیس آلملنی ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، چیپس، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۳ ورق ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

۳ ورق کالباس خشک ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، کلم قرمز، ذرت، هویج (یک نفره)
سالاد فصل
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم، ذرت، هویج، سس، نعنا، آبلیمو، ادویه (یک نفره)
سالاد اندونزی
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۴۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی چیکن مخصوص میزبان

سینه مرغ ریش ریش شده، سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، سس
سیب زمینی چیکن مخصوص میزبان

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ژامبون مخصوص میزبان

ژامبون مرغ ۹۰%، سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، سس
سیب زمینی ژامبون مخصوص میزبان

یک نفره

۸۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر چیکن

چیپس، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سینه مرغ ریش ریش شده، سس مخصوص، ذرت، زیتون
چیپس و پنیر چیکن

یک نفره

۸۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر ژامبون

چیپس، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، ژامبون ۹۰% مرغ، سس مخصوص، ذرت، زیتون
چیپس و پنیر ژامبون

یک نفره

۷۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۶,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده

یک لیتر
لیموناد خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان