جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود نشاط (پیروزی)

پر‌طرفدارها

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزایی آمریکایی، ژامبون مرغ ۸۰%، کالباس خشک ۶۵%، سوسیس کوکتل ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، گوجه
پیتزا میکس آمریکایی

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

۱۲۰ گرم سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۳۰ گرم برگر گوشت، گوجه، خیارشور، پیاز جعفری، نان باگت
همبرگر مخصوص

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزایی آمریکایی، استیک چرخ شده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا استیک آمریکایی

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل لبنانی

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل لبنانی

ساده

۳۸,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزایی آمریکایی، ژامبون مرغ ۸۰%، کالباس خشک ۶۵%، سوسیس کوکتل ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، گوجه
پیتزا میکس آمریکایی

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزایی آمریکایی، استیک چرخ شده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰%، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا استیک آمریکایی

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی

پیتزا کباب ترکی
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه نشاط

خمیر پیتزا ۲۲ سانتیمتری، ژامبون، سوسیس، قارچ، مرغ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا ویژه نشاط
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا ۲۲ سانتیمتری، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا قارچ و مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا ۲۲ سانتیمتری، گوشت چرخ کرد]، ادویه مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا قارچ و گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتیمتری، سوسیس پپرونی، فلفل تند، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه
پیتزا پپرونی
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

پیتزا گوشت و مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

۱۳۰ گرم برگر گوشت، گوجه، خیارشور، پیاز جعفری، نان باگت
همبرگر مخصوص

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۶۰ گرم برگر گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ و پنیر

دوبل برگر با قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

۱۳۰ گرم برگر گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۳۰ گرم برگر گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
رویال برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بندری

۱۰۰گرم بندری، قارچ، پنیر ‌پیتزا، نان باگت، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ بندری

با قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سبزی

ساندویچ کوکو سبزی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ شنیسل مرغ

ساندویچ شنیسل مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

۲ عدد کوکتل پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل پنیری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

۲ عدد کوکتل دودی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل دودی
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۲۵ گرم خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه

۱۲۵ گرم الویه با کالباس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ الویه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب الویه

۲ تکه کباب شامی، ۷۰ گرم الویه با کالباس، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب الویه
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

یک عدد سوسیس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ آلمانی
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل لبنانی

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل لبنانی

ساده

۳۸,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

۱۲۰ گرم سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۱۰۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

۱۳۰ گرم کراکف پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کراکف پنیری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۱۲۵ گرم ژامبون تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۲۵ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۲۵ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ کراکف

کراکف ۷۵%، قارچ و پنیر پیتزا، نان باگت، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ کراکف

با قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

بمب نشاط

همبرگر..سوسیس.قارچ وپنیر.فیله.ژامبون.
بمب نشاط
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

۱۱۰ گرم برگر گوشت، ۲ تکه فیله مرغ، یک اسلایس ژامبون،، قارچ، پنیر، کاهو گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ زاپاتا
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

۱۲۰ گرم کباب ترکی، کاهو گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۲۰ گرم سینه مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲ تکه فیله مرغ، کاهو گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

۳ تکه فیله مرغ، کاهو گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک بندری (پرسی)

۴۵۰ گرم خوراک بندری، به همراه گوجه، خیارشور، کاهو، یک عدد نان باگت
خوراک بندری (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

الویه (پرسی)

۴۰۰گرم الویه با کالباس، به همراه گوجه، خیارشور، کاهو، یک عدد نان باگت
الویه (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی (۳۰۰ گرم)

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی (۳۰۰ گرم)
۴۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه (۳۵۰ گرمی)

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، ادویه مخصوص
سیب زمینی ویژه (۳۵۰ گرمی)
۶۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان اضافه

یک عدد نان باگت فرانسوی
نان اضافه
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا کولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۹,۰۰۰ تومان

لیموناد زمزم

یک لیتر
لیموناد زمزم
۱۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

استوایی

۱۹,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۲۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

دوغ
دوغ خانواده خوشگوار
۲۵,۰۰۰ تومان

دوغ ابعلی خانواده

یک لیتر
دوغ ابعلی خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

یک و نیم لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۲,۰۰۰ تومان