جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

مینی

۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

بزرگ

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مینی

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی

۷۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، کاهو، گوجه گیلاسی، نخود فرنگی، هویج، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

مینی

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، فیله مرغ گریل، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس ...
پیتزا یونانی آمریکایی

مینی

۷۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا معمولی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا معمولی آمریکایی

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص نمونه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص نمونه آمریکایی

مینی

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا معمولی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا معمولی آمریکایی

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویکتوریا آمریکایی

مینی

۸۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، فیله مرغ گریل، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس ...
پیتزا یونانی آمریکایی

مینی

۷۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

مینی

۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی

۷۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

مینی

۸۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، کاهو، گوجه گیلاسی، نخود فرنگی، هویج، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

مینی

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

کیکی برگر

۲ لایه خمیر پیتزا دست ساز با مواد میانی یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۴۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد گوشت رست، بیکن ایرلندی، سس...
کیکی برگر
۱۷۰,۰۰۰ تومان

همبر ذغالی

یک عدد برگر ذغالی دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبر ذغالی
۶۵,۰۰۰ تومان

استریپس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰گرمی، ۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
استریپس برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه نمونه

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰گرمی، بیکن، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر ویژه نمونه
۷۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰گرمی، قارچ، سس مخصوص ماشروم، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

غول برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰گرمی، بیکن، سوسیس هات داگ اسلایس شده، پنیر گریل کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
غول برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰گرمی، پنیر گودا، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر فرانسوی
۸۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰گرمی، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰گرمی، بیکن، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
بیکن برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بندری

۱۱۰ گرم بندری، نان باگت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بندری
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر نمونه

۱۱۰ گرم جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ جگر نمونه
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب نمونه

گوشت چرخ کرده گوساله، ۲ ورق بیکن گوشت، یک عدد سوسیس هات داگ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت بلند پنیری
ساندویچ بمب نمونه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

۷۰ گرم گوشت ریش ریش شده گوساله، ۷۰ گرم فیله مرغ گریل، پنیر گریل قارچ اسلایس .کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت بلند
ساندویچ ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۷۰ گرم گوشت ریش ریش شده گوساله، پنیر گریل .سس رز .کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت بلند
ساندویچ رست بیف
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ گریل

۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه، پنیر گریل سس رز .قارچ اسلایس خیارشور، نان باگت بلند
ساندویچ فیله مرغ گریل
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد سوسیس هات داگ، ۲ ورق بیکن گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت بلند
ساندویچ هات رویال
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۲ ورق ژامبون گوشت تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت بلند
ساندویچ ژامبون تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

۲ عدد فیله مرغ سوخاری ۷۰ گرمی، سس رز .پنیر گودا .کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت بلند
ساندویچ کریسپی
۹۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

سبد سوخاری

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، ۲ عدد بازو سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت
سبد سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده. یک عدد نان باگت
چیکن استریپس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

لقمه تند

۴ عدد فیله مرغ سوخاری تند، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت
لقمه تند
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کوردن بلو

یک عدد سینه مرغ سوخاری رول شده با مواد میانی ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، یک عدد نان باگت
کوردن بلو
۲۱۰,۰۰۰ تومان

بازو سوخاری

۴ عدد بازو سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت
بازو سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان و پاچینی

پاچینی

۵۰۰ گرم بال و کتف پاچینی، دورچین: خیارشور کاهو، گوجه، یک عدد نان باگت
پاچینی
۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

یک عدد مرغ کامل بریان ۱.۲ تا ۱.۵ کیلوگرمی، دورچین: خیارشور کاهو، گوجه، یک عدد نان باگت
مرغ بریان
۲۱۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ بریان

۲ عدد ران مرغ ۱۲۰ گرمی، دورچین: خیارشور کاهو، گوجه، یک عدد نان باگت
ران مرغ بریان
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، پنیر پارمسان، سس مخصوص، نان سیر
سالاد سزار
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس
سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا تنوری شده
سیب زمینی ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

لیمو

۱۲,۵۰۰ تومان

هلو

۱۲,۵۰۰ تومان

سیب

۱۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

سیب

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۷,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی عالیس

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی عالیس
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده پگاه

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده پگاه
۲۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده مانی ماس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده مانی ماس
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی اُکساب کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی اُکساب کوچک
۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۵۰۰ تومان