جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ویژه

۷۵,۰۰۰ تومان

معمولی

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس، کالباس، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط

یک نفره (۱۹ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی‌متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۵۰ گرم خوراک بندری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

ویژه

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ کرده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره (۱۹ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ ریش ریش شده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره (۱۹ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت پرسی

کباب ترکی گوشت، به همراه کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب ترکی گوشت پرسی

یک نفره (۲۵۰ گرمی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری

قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

معمولی

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سرآشپز ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتی‌متری، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سرآشپز ایتالیایی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا لالیگا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتی‌متری، گوشت گوساله، فیله مرغ، کالباس، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا لالیگا
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس، کالباس، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط

یک نفره (۱۹ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی‌متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ ریش ریش شده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره (۱۹ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ کرده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره (۱۹ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۴ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی‌متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه نوبهار (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتی‌متری، گوشت گوساله، فیله مرغ، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه نوبهار (دو نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی مخلوط (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتی‌متری، کباب ترکی گوشت، کباب ترکی مرغ، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کباب ترکی مخلوط (دو نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتی‌متری، پپرونی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی (دو نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتی‌متری، سوسیس، کالباس، فلیه مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی (دو نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتی‌متری، گوجه، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ ویژه

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۵ سانتی‌متری، گوشت گوساله، فیله مرغ، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و مرغ ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
همبرگر مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
دوبل برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر شرکتی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
همبرگر ذغالی
۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص با قارچ

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
همبرگر مخصوص با قارچ
۵۵,۰۰۰ تومان

همبرگر پنیر و قارچ

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
همبرگر پنیر و قارچ
۷۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی دست ساز، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
چیز برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی دست ساز، یک اسلایس ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
رویال برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی دست ساز، قارچ، یک اسلایس ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
میکس برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه نوبهار

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی دست ساز، یک عدد فیله مرغ گریل شده، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، ن...
ساندویچ ویژه نوبهار
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۲ تکه فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله سوخاری

معمولی

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۵۰ گرم مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ

معمولی

۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

۱۱۰ گرم چرخ کرده گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک

معمولی

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

معمولی

۵۵,۰۰۰ تومان

ویژه

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

یک عدد هات داگ، قارچ، یک اسلایس ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری

معمولی

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۵۰ گرم خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

مخصوص

۴۵,۰۰۰ تومان

ویژه

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

۱۵۰ گرم خوراک جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ جگر مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر بندری

۱۵۰ گرم خوراک جگر مرغ بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ جگر بندری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر ویژه

۱۵۰ گرم خوراک جگر مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ جگر ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

۱۵۰ گرم خوراک سوسیس سیب زمینی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس سیب زمینی
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ اسلایس ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پنیر و قارچ (تنوری)

۲ اسلایس ژامبون گوشت، ۲ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون پنیر و قارچ (تنوری)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۱۵۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۱۵۰ گرم کباب ترکی مرغ، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۸۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، ۸۰ گرم کباب ترکی مرغ، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

بمب برگر

۴ عدد برگر گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
بمب برگر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ویژه

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی دست ساز، ۳ عدد فیله مرغ گریا شده، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ سوپر ویژه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوخت موشک

کوکتل، یک عدد هات داگ، سوسیس بلغاری، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوخت موشک
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب هات داگ

۲ عدد هات داگ، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بمب هات داگ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ارتش بلغاری

۴ عدد سوسیس بلغاری، ۲ اسلایس ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ارتش بلغاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن بمب

۸ عدد فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیکن بمب
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ارتش کوکتل

۸ عدد کوکتل، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ارتش کوکتل
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول بندری ویژه

۵۰۰ گرم خوراک بندری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ غول بندری ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول بندری

۵۰۰ گرم خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ غول بندری
۹۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ بریان

مرغ بریان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه ران مرغ تکه شده سوخاری، به همراه سالاد اندونزی، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت
مرغ سوخاری (دو تکه)
۸۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه ران مرغ تکه شده سوخاری، به همراه سالاد اندونزی، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت
مرغ سوخاری (سه تکه)
۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری خانواده (۱۲ تکه)

۱۲ تکه ران مرغ تکه شده سوخاری، به همراه سالاد اندونزی، سیب زمینی سرخ کرده، ۳ عدد نان باگت
مرغ سوخاری خانواده (12 تکه)
۳۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، به همراه سالاد اندونزی، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت
چیکن استریپس
۹۰,۰۰۰ تومان

کتف سوخاری

۵ تکه کتف سوخاری، سیب زمینی، سالادکلم، نان
کتف سوخاری
۷۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

کباب ترکی گوشت پرسی

کباب ترکی گوشت، به همراه کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب ترکی گوشت پرسی

یک نفره (۲۵۰ گرمی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۴۵۰ گرمی)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ پرسی

کباب ترکی مرغ، به همراه کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب ترکی مرغ پرسی

یک نفره (۲۵۰ گرمی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۴۵۰ گرمی)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط پرسی

کباب ترکی گوشت، کباب ترکی مرغ، به همراه کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب ترکی مخلوط پرسی

یک نفره (۲۵۰ گرمی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۴۵۰ گرمی)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ (پرسی)

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی بریان شده، به همراه کاهو، گوجه، خیارشور، یک عدد نان باگت
ران مرغ (پرسی)
۷۰,۰۰۰ تومان

نصف مرغ (پرسی)

نصف مرغ کامل( ۵۰۰ گرم بریان شده)، به همراه کاهو، گوجه، خیارشور، یک عدد نان باگت
نصف مرغ (پرسی)
۹۰,۰۰۰ تومان

بندری (پرسی)

۵۰۰ گرم خوراک بندری، به همراه کاهو، گوجه، خیارشور، یک عدد نان باگت
بندری (پرسی)
۷۰,۰۰۰ تومان

جگر مرغ (پرسی)

۵۰۰ گرم خوراک جگر مرغ، به همراه کاهو، گوجه، خیارشور، یک عدد نان باگت
جگر مرغ (پرسی)
۷۰,۰۰۰ تومان

جگر بندری (پرسی)

۵۰۰ گرم خوراک جگر مرغ بندری، به همراه کاهو، گوجه، خیارشور، یک عدد نان باگت
جگر بندری (پرسی)
۷۰,۰۰۰ تومان

پاچینی (یک کیلو)

یک کیلو
پاچینی (یک کیلو)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاچینی (۷۵۰ گرم)

۷۵۰ گرم
پاچینی (750 گرم)
۱۱۲,۵۰۰ تومان

پاچینی (نیم کیلو)

نیم کیلو
پاچینی (نیم کیلو)
۷۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ کرده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ
سیب زمینی ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوپر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ، مخلوط ژامبون گوشت و ژامبون مرغ به صورت خرد شده
سیب زمینی سوپر
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۱۸ سانتی‌متری، سیر تازه، پنیر پیتزا
نان سیر
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم سفید، نخود فرنگی، هویج رنده شده، کالباس، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
سالاد اندونزی
۳۵,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان باگت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری میرندا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری میرندا پرتقالی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری سون اپ

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری سون اپ
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میرندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میرندا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میرندا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میرندا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای دلستر

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای دلستر

لیمو

۱۱,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده

لیمو

۱۵,۸۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۸۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک پارسی

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک پارسی
۴,۰۰۰ تومان