جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود نیلوفر آبی

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، پنیر پیتزا، پپرونی، فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۲۵ سانتی متری

۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

۲۵ سانتی متری

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا، سس گوجه، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۲۱۷,۰۰۰ تومان

۲۵ سانتی متری

۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالایی، پنیر پیتزا، سس سیر، استیک گوشت گوساله، فلفل دلمه ای
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا، سینه مرغ، قارچ، سس آلفردو، زیتون
پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا، سس گوجه، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۲۴,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، پنیر پیتزا، بادمجان، کدو، قارچ، فلفل دلمه ای، بیبی کورن
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲۵ سانتی متری

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا، سس گوجه، استیک گوشت گوساله، فلفل دلمه ای
پیتزا استیک ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

۲۵ سانتی متری

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پيتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، پیاز، سس سیر، قارچ، پنیر پیتزا
پيتزا سیسیلی آمریکایی

۲۵ سانتی متری

۲۹۸,۰۰۰ تومان

پيتزا رومانو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته گوساله، سینه مرغ، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا
پيتزا رومانو آمریکایی

۲۵ سانتی متری

۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص نیلوفر آبی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت، سوسیس هات داگ، سینه مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، دیپ پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر...
پیتزا مخصوص نیلوفر آبی آمریکایی

۲۵ سانتی متری

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس هات داگ، دیپ پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کلاسیک آمریکایی

۲۵ سانتی متری

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سالامی، بیکن گوشت، هالوپینو، سس مکزیکی، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی آمریکایی

۲۵ سانتی متری

۱۷۸,۰۰۰ تومان

پيتزا دياولو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ طعم دار شده، پپرونی، سالامی، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا
پيتزا دياولو آمریکایی

۲۵ سانتی متری

۱۸۶,۰۰۰ تومان

پيتزا مرغ تندوري آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ طعم دار شده، سس خامه، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پيتزا مرغ تندوري آمریکایی

۲۵ سانتی متری

۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا باربیکیو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا، سینه مرغ، استیک گوشت گوساله، سس باربیکیو
پیتزا باربیکیو ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا، سس گوجه، استیک گوشت گوساله، فلفل دلمه ای
پیتزا استیک ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالایی، پنیر پیتزا، سس سیر، استیک گوشت گوساله، فلفل دلمه ای
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا، سس گوجه، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۲۴,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا، سس گوجه، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، پپرونی، کراکف، قارچ
پیتزا کالزونه ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۰۱,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال نیلوفر آبی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، پپرونی، سوسیس هات داگ، سینه مرغ، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا اسپشیال نیلوفر آبی ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، پنیر پیتزا، پپرونی، فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۹۹,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا، سس گوجه، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، سس پنیر
پیتزا سوپریم ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۰۲,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا، سینه مرغ، قارچ، سس آلفردو، زیتون
پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا، سس گوجه، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۷۱,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، پنیر پیتزا، بادمجان، کدو، قارچ، فلفل دلمه ای، بیبی کورن
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

۲۵ سانتی متری

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی متری

۱۲۸,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی، سیب زمینی خلالی شده چیپسی، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر
۱۰۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، سیب زمینی خلالی شده چیپسی، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، سیب زمینی خلالی شده چیپسی، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۱۲۳,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد سینه مرغ چرخ شده ۱۷۰ گرمی، سیب زمینی خلالی شده چیپسی، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر
۸۷,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی، سس مخصوص، سیب زمینی خلالی شده چیپسی، گوجه، خیارشور، پنیر پیتزا، قارچ، نان گرد
دبل برگر
۱۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ و قارچ

سینه مرغ گریل مزه دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، سیب زمینی ژولین، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، سیب زمینی خلالی شده چیپسی، گوجه، سس تارتار، نان باگت
ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، یک ورق پنیر گودا، سیب زمینی خلالی شده چیپسی، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، سیب زمینی خلالی شده چیپسی، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر گودا، سیب زمینی خلالی شده چیپسی، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد هات داگ، سس تارتار، سیب زمینی خلالی شده چیپسی، گوجه، بیکن گوشت، پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

ژامبون گوشت ۹۰%، سس مخصوص، سیب زمینی خلالی شده چیپسی، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

ژامبون مرغ ۹۰%، سس مخصوص، سیب زمینی خلالی شده چیپسی، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۷۴,۰۰۰ تومان

پنینی

پنینی مرغ و قارچ

سینه مرغ مزه دار شده، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر فتا، فلفل دلمه ای، قارچ، نان چاپاتا
پنینی مرغ و قارچ
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پنینی فیلادلفیا

گوشت راسته گوساله، سینه مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر موزارلا، پنیر فتا، نان چاپاتا
پنینی فیلادلفیا
۱۹۸,۰۰۰ تومان

پنینی سبزیجات

کدو، بادمجان، قارچ، فلفل دلمه ای، سس آسیایی، پنیر موزارلا، پنیر فتا، نان چاپاتا
پنینی سبزیجات
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پنینی کلاسیک

ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، سوسیس هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر موزارلا، پنیر فتا، نان چاپاتا
پنینی کلاسیک
۱۶۱,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا چیکن آلفردو

یک نفره، پاستا پنه، سینه مر غ گریل شده، قارچ، سس آلفردو
پاستا چیکن آلفردو
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پاستا بیف آلفردو

یک نفره، پاستا پنه، استیک گوشت راسته گوساله، قارچ، سس آلفردو
پاستا بیف آلفردو
۱۶۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

کمبو سوخاری پنج تکه

۵ تکه ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، ۲ عدد سالا کلم، ۲ عدد نان بروتچن، ۲ عدد سس سیر
کمبو سوخاری پنج تکه

نرمال

۲۹۱,۰۰۰ تومان

کمبو فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس سیر
کمبو فیله استریپس چهار تکه

نرمال

۱۶۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۶۷,۰۰۰ تومان

کمبو سوخاری دو تکه

۲ تکه ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس سیر
کمبو سوخاری دو تکه

نرمال

۱۴۳,۰۰۰ تومان

کمبو سوخاری سه تکه

۳ تکه ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس سیر
کمبو سوخاری سه تکه

نرمال

۱۶۷,۰۰۰ تومان

سوخاری خانواده

۸ تکه ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، ۳ عدد سالاد کلم، ۳ عدد نان بروتچن، سس سیر
سوخاری خانواده

نرمال

۴۳۶,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

لازانیا

لازانیا، ۱۲۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، سس بشامل، پنیر موزارلا
لازانیا
۱۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد گاردن

یک نفره، کاهو فرانسوی، زیتون، خیار، بیبی کورن، ریحان، گوجه گیلاسی
سالاد گاردن
۷۲,۰۰۰ تومان

سالاد سیزن

یک نفره، کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، هویج، ذرت، سس فرانسوی
سالاد سیزن
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۱۰۰ گرم، کلم، هویج، شوید، ذرت، سس
سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل

یک نفره، کاهو، نان کروتان، سینه مرغ گریل شده، سس سزار، گوجه گیلاسی، زیتون
سالاد سزار با مرغ گریل
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ سوخاری

یک نفره، کاهو، نان کروتان، مرغ سوخاری، سس سزار، گوجه گیلاسی، زیتون
سالاد سزار با مرغ سوخاری
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده با ساسیج و دیپ چدار

سیب زمینی سرخ شده، سوسیس، سس پنیر
سیب زمینی سرخ شده با ساسیج و دیپ چدار
۷۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی، سیر، پنیر موزارلا
نان سیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۵۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با سس قارچ

سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ
سیب زمینی سرخ شده با سس قارچ
۷۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با ژامبون و سس قارچ

سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ، ژامبون
سیب زمینی سرخ شده با ژامبون و سس قارچ
۷۶,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۲۰ گرم قارچ سوخاری، سس سیر
قارچ سوخاری
۷۲,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۳۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۲۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

موهیتو

۵۰۰ میلی لیتر، لیمو، نعنا، آب سودا
موهیتو
۳۴,۵۰۰ تومان

لیموناد

۵۰۰ میلی لیتر، لیمو شکر، آب سودا
لیموناد
۳۲,۵۰۰ تومان