جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود نیم متری ویژه سهیل

پیتزا کلاسیک

پیتزا گوشت و قارچ کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ کلاسیک

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانوده (۳۲ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه سهیل کلاسیک (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، فلف دلمه ای، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه سهیل کلاسیک (یک نفره)
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سهیل کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص سهیل کلاسیک

یک نفره (۲۶ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

خانوده (۳۲ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶ سانتی متری، پپرونی ۷۵%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا پپرونی (یک نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶ سانتی متری، سوسیس کوکتل ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا سوسیس و قارچ (یک نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶ سانتی متری، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص سهیل

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
همبرگر مخصوص سهیل
۴۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
دوبل برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
چیز برگر با قارچ
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
همبرگر ویژه
۵۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ و پنیر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
دوبل برگر با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی ۲ ورق ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
رویال برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری

ساندویچ غول نیم متری

۲ عدد استیک گوشت گوساله، یک عدد فیله مرغ سرخ شده، ۴ ورق ژامبون مرغ و گوشت ۷۰%، ۲ عدد هات داگ ۷۰%، یک عدد بلغاری ۷۰%، قارچ، ۲ ورق پ...
ساندویچ غول نیم متری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری بمب سهیل

۲ عدد استیک گوشت گوساله، ۳ عدد فیله مرغ سرخ شده، ۲ ورق ژامبون مرغ و گوشت ۷۰%، یک عدد هات داگ ۷۰%، قارچ، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوج...
ساندویچ نیم متری بمب سهیل
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری ویژه سهیل

یک عدد استیک گوشت گوساله، ۲ عدد فیله مرغ سرخ شده، ۲ ورق ژامبون مرغ و گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم...
ساندویچ نیم متری ویژه سهیل
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری حرفه ای

۲ عدد استیک گوشت گوساله، یک عدد فیله مرغ سرخ شده، ۲ ورق ژامبون مرغ و گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم...
ساندویچ نیم متری حرفه ای
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری هیولا

۲ عدد استیک گوشت گوساله، یک عدد فیله مرغ سرخ شده، ۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگ...
ساندویچ نیم متری هیولا
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری ویژه زاپاتا

۲ عدد استیک گوشت گوساله، یک عدد فیله مرغ سرخ شده، ۲ ورق ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری ویژه زاپاتا
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری جگر و بندری

جگر مرغ، سوسیس آلمانی ۷۰%، رب، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری جگر و بندری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری هات داگ

۲ عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری هات داگ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری کوکتل

۴ عدد کوکتل ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری کوکتل
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری بندری ساده

سوسیس آلمانی ۷۰%، رب، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری بندری ساده
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری بندری ویژه

سوسیس آلمانی ۷۰%، رب، پیاز، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری بندری ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری ژامبون

۶ ورق ژامبون مرغ و گوشت ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری ژامبون
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه زاپاتا

یک عدد استیک گوشت گوساله، یک عدد فیله مرغ سرخ شده، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه زاپاتا
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه دبش

یک عدد استیک گوشت گوساله، یک عدد فیله مرغ سرخ شده، یک عدد کوکتل ۷۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور،...
ساندویچ ویژه دبش
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سهیل

یک عدد استیک گوشت گوساله، یک عدد فیله مرغ سرخ شده، ۲ ورق ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مخصوص سهیل
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه یونانی

یک عدد استیک گوشت گوساله، یک عدد فیله مرغ سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه یونانی
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مخصوص سهیل

یک عدد استیک گوشت گوساله، قارچ، ۳ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک مخصوص سهیل
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه فیله مرغ

۲ عدد فیله مرغ سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه فیله مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه رویال هات تنوری

۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، یک عدد هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه رویال هات تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ژامبون میکس تنوری

۵ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه ژامبون میکس تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری با قارچ و پنیر

۲ عدد کوکتل ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل تنوری با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس آلمانی ۷۰%، پیاز، رب، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با پنیر

سوسیس آلمانی ۷۰%، پیاز، رب، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری با پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

۵ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

چیپس و پنیر

چیپس، قارچ، پنیر پیتزا (یک نفره)
چیپس و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بهنوش

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بهنوش

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۵,۰۰۰ تومان