جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه (اسپشیال)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فیله مرغ، پنیر مخصوص، قارچ، خمیر مخصوص
پیتزا ویژه (اسپشیال)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، قارچ، خمیر مخصوص
پیتزا مخلوط
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، قارچ، خمیر مخصوص
پیتزا مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، خمیر مخصوص
پیتزا مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، خمیر مخصوص
پیتزا گوشت
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه هات شام

همبرگر ۱۰۰% گوشت، فیله مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، کلم رنده شده، نان کنجدی، سس مخصوص
ساندویچ ویژه هات شام
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

مغز، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، کلم رنده شده، سس مخصوص
ساندویچ مغز

معمولی

۹,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۱,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر %۱۰۰ گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، کلم رنده شده، نان کنجدی، سس مخصوص
همبرگر مخصوص

معمولی

۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر

معمولی

۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ (کوچک)

خوراک بندری، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، کلم رنده شده، نان کنجدی، سس مخصوص
ساندویچ بندری با قارچ (کوچک)

قارچ و پنیر

۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ (بزرگ)

ساندویچ بندری با قارچ (بزرگ)

معمولی

۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (کوچک)

ژامبون گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، کلم رنده شده، نان کنجدی، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (کوچک)

معمولی

۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (بزرگ)

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (بزرگ)

معمولی

۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (کوچک)

ژامبون مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، کلم رنده شده، نان کنجدی، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (کوچک)

معمولی

۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (بزرگ)

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (بزرگ)

معمولی

۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (کوچک)

هات داگ ۸۰% گوشت فرانک، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، کلم رنده شده، نان کنجدی، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ (کوچک)

معمولی

۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (بزرگ)

ساندویچ هات داگ (بزرگ)

معمولی

۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل (کوچک)

۵ عدد فلافل، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، کلم رنده شده، نان کنجدی، سس مخصوص
ساندویچ فلافل (کوچک)

معمولی

۳,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل (بزرگ)

ساندویچ فلافل (بزرگ)

معمولی

۴,۵۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل معجون (کوچک)

۵ عدد فلافل، خوراک بندری، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، کلم رنده شده، نان کنجدی، سس مخصوص
ساندویچ فلافل معجون (کوچک)

معمولی

۶,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل معجون (بزرگ)

ساندویچ فلافل معجون (بزرگ)

معمولی

۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بندری (کوچک)

ساندویچ فلافل بندری (کوچک)

معمولی

۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بندری (بزرگ)

ساندویچ فلافل بندری (بزرگ)

معمولی

۷,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

۲ عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، کلم رنده شده، نان کنجدی، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده

کوچک

۴,۵۰۰ تومان

بزرگ

۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، قارچ، پنیر، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

کوچک

۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۳,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ

کوچک

۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر

ماءالشعیر
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۵۰۰ تومان