جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه هدایت

پیتزا ویژه هدایت
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۳,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

مینی پیتزا
۸,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

دوبل برگر ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

چیز برگر مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

ساندویچ فلافل ساده
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز با قارچ

ساندویچ مغز با قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان با قارچ

ساندویچ زبان با قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ

ساندویچ فیله مرغ با قارچ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ

ساندویچ مرغ با قارچ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ

ساندویچ هات داگ با قارچ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ

ساندویچ کوکتل با قارچ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ ویژه مغز

ساندویچ ویژه مغز
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه فیله و مغز

ساندویچ ویژه فیله و مغز
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مغز و زبان

ساندویچ ویژه مغز و زبان
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زبان

ساندویچ ویژه زبان
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری میکس

ساندویچ ژامبون تنوری میکس
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت ویژه

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت ویژه
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ ویژه

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ ویژه
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

ساندویچ فیله مرغ ویژه
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

ساندویچ کوکتل ویژه
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

ساندویچ مرغ ویژه
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

ساندویچ بندری ویژه
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

ساندویچ فلافل ویژه
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص

ساندویچ ویژه فول حرفه ای

ساندویچ ویژه فول حرفه ای
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه اسپشیال

ساندویچ ویژه اسپشیال
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه حرفه ای

ساندویچ ویژه حرفه ای
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه بوفالو

ساندویچ ویژه بوفالو
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هدایت

ساندویچ ویژه هدایت
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه نیکولاس

ساندویچ ویژه نیکولاس
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

ساندویچ ویژه زاپاتا
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه یونانی

ساندویچ ویژه یونانی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی ویژه

ساندویچ کباب ترکی ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

ساندویچ کباب ترکی مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۱۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۱۳,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۸,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری

نرمال

۱۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۷,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

مرغ بریان کامل (پرسی)

مرغ بریان کامل (پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ بریان (پرسی)

مرغ بریان (پرسی)
۱۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ (پرسی)

فیله مرغ (پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

نصف مرغ با مخلفات (پرسی)

نصف مرغ با مخلفات (پرسی)
۱۴,۰۰۰ تومان

سوسیس بندری (پرسی)

سوسیس بندری (پرسی)
۱۲,۰۰۰ تومان

کباب ترکی ۳ نفره (پرسی)

کباب ترکی 3 نفره (پرسی)
۳۴,۰۰۰ تومان

کباب ترکی ۲ نفره (پرسی)

کباب ترکی 2 نفره (پرسی)
۲۶,۰۰۰ تومان

کباب ترکی ۱ نفره (پرسی)

کباب ترکی 1 نفره (پرسی)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه

کوچک

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

کوچک

۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۸,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فرانسوی

سالاد فرانسوی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۱,۰۰۰ تومان

قوطی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۳,۰۰۰ تومان

قوطی

قوطی
۲,۰۰۰ تومان

دلستر

دلستر

خانواده

۳,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ

لیوانی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۳,۵۰۰ تومان