جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

فست فود هفت شب (کانال غربی)

پر‌طرفدارها

مرغ سوخاری سه تکه

سیب زمینی، سالاد مخصوص، ادویه تند
مرغ سوخاری سه تکه

اسپایسی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

سیب زمینی، سالاد مخصوص
مرغ سوخاری دو تکه

اسپایسی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل

ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، گوشت چرخ کرده، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا چهارفصل
۱۰۳,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۴ تکه فیله سوخاری، سس مخصوص
فیله مرغ سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هفت شب

همبرگر، هات داگ، ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر ، خلال
ساندویچ ویژه هفت شب
۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا مخلوط
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال تنوری

هات داگ ۸۰%، یک برگ ژامبون ۹۰%، با قارچ پنیر (به صورت تنوری)
ساندویچ هات داگ رویال تنوری
۵۹,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

۱۱۵ گرم گوشت گوساله ذغالی شده،، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس ویژه
چیزبرگر
۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده

پیتزا چهارفصل (خانواده)

ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، گوشت چرخ کرده، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، سس مخصوص، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا چهارفصل (خانواده)
۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (خانواده)

گوشت تکه ای فیله گوساله، فلفل ذلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا سیسیلی (خانواده)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (خانواده)

ژامبون، پنیر، قارچ، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، زیتون، گوجه، سس مخصوص، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا مخصوص (خانواده)
۲۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (خانواده)

ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، سس مخصوص، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا مخلوط (خانواده)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (خانواده)

فیله مرغ مزه دار شده، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، ذرت، سس مخصوص، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا چیکن (خانواده)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (خانواده)

پپرونی، ژامبون، پنیر، قارچ، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، زیتون، گوجه، سس مخصوص، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا اسپشیال (خانواده)
۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (خانواده)

پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا پپرونی (خانواده)
۲۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (خانواده)

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، سس مخصوص، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا گوشت و قارچ (خانواده)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (خانواده)

مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر، سس مخصوص، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا مرغ و قارچ (خانواده)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (خانواده)

مخلوط گوشت چرخ کرده و مرغ، سس مخصوص، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا مکزیکی (خانواده)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات (خانواده)

مخلوط پپرونی و گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا هات (خانواده)
۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (خانواده)

قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوجه، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا سبزیجات (خانواده)
۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (مستطیلی) (خانواده)

ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، گوشت چرخ شده، سایز قالب ۳۵ سانتی متر
پیتزا یونانی (مستطیلی) (خانواده)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا چهارفصل

ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، گوشت چرخ کرده، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا چهارفصل
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

گوشت تکه ای فیله گوساله، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا سیسیلی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، گوجه، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا مخصوص
۱۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ مزه دار شده، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، ذرت، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا چیکن
۱۱۵,۰۰۰ تومان

دبل پیتزا (دو طبقه)

مخصوص، پیتزا گوشت یا مرغ، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
دبل پیتزا (دو طبقه)
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

پپرونی، ژامبون، پنیر، قارچ، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، زیتون، گوجه، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا اسپشیال
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا پپرونی
۱۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا گوشت و قارچ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا مرغ و قارچ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

مخلوط چرخ کرده و مرغ، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا مکزیکی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات

مخلوط پپرونی و گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا هات
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پیتزا پنیر)

پنیر، گوجه، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا مارگاریتا (پیتزا پنیر)
۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا سبزیجات
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (مستطیلی)

ژامبون، پنیر، قارچ، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، زیتون، گوجه، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا یونانی (مستطیلی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، سس مخصوص، سایز قالب ۲۳ سانتی متری
پیتزا مخلوط
۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۱۵ گرم گوشت گوساله ذغالی شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس ویژه
همبرگر
۵۹,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

۱۱۵ گرم گوشت گوساله ذغالی شده،، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس ویژه
چیزبرگر
۶۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۲۰ گرم گوشت گوساله ذغالی شده،، قارچ، پنیر،کاهو ، گوجه، خیارشور، سس ویژه
قارچ برگر
۶۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۲۰گرم گوشت گوساله ذغالی شده،، پنیر، ژامبون، کاهو ، گوجه، خیارشور، سس ویژه
رویال برگر
۶۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ لایه۱۲۰گرمی گوشت گوساله ذغالی شده،، کاهو، گوجه، خیارشور، سس ویژه
دوبل برگر
۹۷,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ لایه ۱۲۰ گرمی گوشت گوساله ذغالی شده،، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس ویژه
دوبل چیز برگر
۱۰۱,۰۰۰ تومان

دوبل قارچ برگر

۲ لایه ۱۲۰گرم گوشت گوساله ذغالی شده،، قارچ، پنیر،کاهو ، گوجه، خیارشور، سس ویژه
دوبل قارچ برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دوبل رویال برگر

۲ لایه ۱۲۰گرم گوشت گوساله ذغالی شده،، پنیر، ژامبون، کاهو ، گوجه، خیارشور، سس ویژه
دوبل رویال برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه هفت شب

همبرگر، هات داگ، ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر ، خلال
ساندویچ ویژه هفت شب
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون ۹۰% با قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ ۸۰%، قارچ، پنیر، خلال (به صورت تنوری)
ساندویچ هات داگ تنوری
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ ۸۰%، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ هات داگ ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال تنوری

هات داگ ۸۰%، یک برگ ژامبون ۹۰%، با قارچ پنیر (به صورت تنوری)
ساندویچ هات داگ رویال تنوری
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

ژامبون گوشت ۹۰%، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

ژامبون مرغ ۹۰%، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت تکه ای فیله گوساله، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ رست بیف
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۳ تکه فیله مرغ کبابی، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ فیله مرغ
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

۳ تگه فیله مرغ سوخاری، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ کریسپی
۷۴,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

فیله مرغ کبابی (پرسی)

۴ عدد فیله کبابی، سیب زمینی، خیارشور، گوجه
فیله مرغ کبابی (پرسی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

سیب زمینی، سالاد مخصوص
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

سیب زمینی، سالاد مخصوص
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۱۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۴ تکه فیله سوخاری، سس مخصوص
فیله مرغ سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون، پنیر، فلفل دلمه، ذرت
سیب زمینی تنوری
۴۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ گریل شده سرد، ذرت، گوجهَ، زیتون، نان سیر تکه ای، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار
۶۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان