جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اهواز

فست فود هوم برگر (اهواز)

پر‌طرفدارها

هوم برگر سفارشی (سینگل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت خالص گریل شده ۱۷۰ گرمی، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر سفارشی (سینگل)
۹۵,۰۰۰ تومان

هوم برگر بیکن و پنیر (سینگل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت خالص گریل شده ۱۷۰ گرمی، بیکن گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر بیکن و پنیر (سینگل)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر دینامیت سینگل

یک عدد برگر دست ساز گوشت خالص گریل شده ۱۷۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس تند، نان برگر
 هوم برگر دینامیت سینگل

یک فلفل (کمی تند)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو فلفل (تند)

۹۰,۰۰۰ تومان

سه فلفل (خیلی تند)

۹۰,۰۰۰ تومان

برگر دبل

چوریتسو برگر (دبل)

دو عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده ۳۰۰ گرمی، سوسیس چوریتسو، پنیر گودا، سس الفردو، گوجه، کاهو، نان برگر
چوریتسو برگر (دبل)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

هوم برگر مگا چیکن (دبل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده ۳۰۰ گرمی، ۲ تکه فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر مگا چیکن (دبل)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

هوم برگر (دبل)

دو عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده ۳۰۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان برگر
هوم برگر (دبل)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر بیکن و پنیر (دبل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده ۳۰۰ گرمی، بیکن گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر بیکن و پنیر (دبل)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

هوم برگر مگا سبزیجات (دبل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده ۳۰۰ گرمی، سبزیجات گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر مگا سبزیجات (دبل)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر سفارشی (دبل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده ۳۰۰ گرمی، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر سفارشی (دبل)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر مکزیکن باربیکیو (دبل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده ۳۰۰ گرمی، پنیر گودا، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر (تندی ملایم)
هوم برگر مکزیکن باربیکیو (دبل)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر دینامیت دبل

یک عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده ۳۰۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس تند، نان برگر
هوم برگر دینامیت دبل

یک فلفل (کمی تند)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو فلفل (تند)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سه فلفل (خیلی تند)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر ماسالا (دبل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده ۳۰۰ گرمی، پنیر گودا، سس هندی، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر ماسالا (دبل)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر بیکن و پنیر (دبل)

دو عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده ۳۰۰ گرمی، بیکن گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
چیکن هوم برگر بیکن و پنیر (دبل)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر سفارشی قارچ (دبل)

۴ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
چیکن هوم برگر سفارشی قارچ (دبل)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر مگا سبزیجات (دبل)

۴ عدد فیله مرغ گریل شده، سبزیجات گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
چیکن هوم برگر مگا سبزیجات (دبل)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر سفارشی آلفردو (دبل)

۴ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
چیکن هوم برگر سفارشی آلفردو (دبل)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر مکزیکن باربیکیو (دبل)

۴ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر (تندی ملایم)
چیکن هوم برگر مکزیکن باربیکیو (دبل)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر ماسالا (دبل)

فیله مرغ گریل شده ۳۰۰ گرمی، پنیر گودا، سس هندی، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
چیکن هوم برگر ماسالا (دبل)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر دینامیت دبل

۴عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس تند، نان برگر
چیکن هوم برگر دینامیت دبل

یک فلفل (کمی تند)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

دو فلفل (تند)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

سه فلفل (خیلی تند)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

برگر

هوم برگر آنیون

یک عدد برگر دست ساز گوشت خالص گریل شده ۳۰۰ گرمی، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، پیاز سوخاری
هوم برگر آنیون

دوبل

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سینگل

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر (سینگل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت خالص گریل شده ۱۵۰ گرمی، سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس آلفردو،
چوریتسو برگر (سینگل)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

زینگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده، یک عدد فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، سس خیارشور، سس آلفردو
زینگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

هوم برگر مگا چیکن (سینگل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت خالص گریل شده ۱۷۰ گرمی، دو عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر مگا چیکن (سینگل)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر بیکن و پنیر (سینگل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت خالص گریل شده ۱۷۰ گرمی، بیکن گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر بیکن و پنیر (سینگل)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر مگا سبزیجات (سینگل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت خالص گریل شده ۱۷۰ گرمی، سبزیجات گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر مگا سبزیجات (سینگل)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده، پنیر گودا، پپرونی، سس آلفردو، نان برگر
پپرونی برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر سفارشی (سینگل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت خالص گریل شده ۱۷۰ گرمی، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر سفارشی (سینگل)
۹۵,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده، پنیر گودا، هالوپینو، سس سالسا،
هالوپینو برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر مکزیکن باربیکیو (سینگل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت خالص گریل شده ۱۷۰ گرمی، پنیر گودا، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر (تندی ملایم)
هوم برگر مکزیکن باربیکیو (سینگل)
۹۸,۰۰۰ تومان

هوم برگر دینامیت سینگل

یک عدد برگر دست ساز گوشت خالص گریل شده ۱۷۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس تند، نان برگر
 هوم برگر دینامیت سینگل

یک فلفل (کمی تند)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو فلفل (تند)

۹۰,۰۰۰ تومان

سه فلفل (خیلی تند)

۹۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر ماسالا (سینگل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت خالص گریل شده ۱۷۰ گرمی، پنیر گودا، سس هندی، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر ماسالا (سینگل)
۹۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر (سینگل)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گریل شده
هوم برگر (سینگل)
۹۰,۰۰۰ تومان

استریپس برگر

فیله مرغ سوخاری، سس خیارشور، پنیر گودا، سس آلفردو
استریپس برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر دینامیت سینگل

دو عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس تند، نان برگر
چیکن هوم برگر دینامیت سینگل

یک فلفل (کمی تند)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو فلفل (تند)

۸۰,۰۰۰ تومان

سه فلفل (خیلی تند)

۸۰,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر ماسالا (سینگل)

دو عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس هندی، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
چیکن هوم برگر ماسالا (سینگل)
۸۰,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر سفارشی (سینگل)

دو عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
چیکن هوم برگر سفارشی (سینگل)
۸۵,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر مکزیکن باربیکیو (سینگل)

دو عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر (تندی ملایم)
چیکن هوم برگر مکزیکن باربیکیو (سینگل)
۸۰,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر بیکن و پنیر (سینگل)

یک عدد فیله مرغ گریل شده، بیکن گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
چیکن هوم برگر بیکن و پنیر (سینگل)
۹۰,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر مگا سبزیجات (سینگل)

یک عدد فیله مرغ گریل شده، سبزیجات گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
چیکن هوم برگر مگا سبزیجات (سینگل)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر سفارشی چیکن (سینگل)

یک عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر
هوم برگر سفارشی چیکن (سینگل)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سرد

ژامبون گوشت، سس خیارشور، چیپس خلالی، کاهو، سس فرانسوی
ساندویچ سرد
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن کراکف

کراکف پنیری، بیکن، سس پنیر، سس خیارشور
ساندویچ بیکن کراکف
۱۰۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماشروم کراکف

کراکف پنیری، سس پنیر، سس آلفردو، سس خیارشور
ساندویچ ماشروم کراکف
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ باربیکیو کراکف

کراکف پنیری، سس باربیکیو، پیاز کاراملی، سس پنیر، سس خیارشور
ساندویچ باربیکیو کراکف
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هالوپینو کراکف

کراکف پنیری، سس پنیر، سس خیارشور، هالوپینو، سس سالسا
ساندویچ هالوپینو کراکف
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

بیف اسموکی، چیپس خلالی، قارچ، کاهو، سس خیارشور، پنیر موزارلا
ساندویچ ژامبون تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

استریپس ۶ تیکه

فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
استریپس 6 تیکه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

استریپس ۴ تیکه

فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
استریپس 4 تیکه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

استریپس ۳ تیکه

فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
استریپس 3 تیکه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اسپشیال

فیله مرغ گریل شده، کالباس مرغ و قارچ، کاهو، خیار، هویج، زیتون، پنیر پارمسان، گوجه گیلاسی
سالاد اسپشیال
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (سوخاری)

فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، زیتون
سالاد سزار (سوخاری)
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (گریل)

فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، زیتون
سالاد سزار (گریل)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب بیکن

سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ، سس پنیر، بیکن
سیب بیکن
۷۵,۰۰۰ تومان

توراندو

سیب زمینی سرخ شده، سس آلفردو، قارچ
توراندو

۲ نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

فرایز پاندر

سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ، سس پنیر، سوسیس انگشتی، سس باربیکیو
فرایز پاندر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب فرنچ فرایز
سیب زمینی سرخ کرده

دو نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

چیز فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، سس چدار
چیز فرایز
۶۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

سیب

۱۴,۰۰۰ تومان

آناناس

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان