جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

فست فود ویژه تهران

پر‌طرفدارها

ساندویچ سوپر خوراک

۳۵۰گرم سوسیس بندری، سس پیاز ربی، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوپر خوراک
۱۰
۵۲,۵۰۰ ۴۷,۲۵۰ تومان

ساندویچ خوراک ویژه تهران با قارچ و پنیر

۲۵۰گرم سوسیس بندری، سس پیاز ربی، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک ویژه تهران با قارچ و پنیر
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک ساده

۲۵۰گرم سوسیس بندری، سس پیاز ربی، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک ساده
۱۰
۴۲,۵۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ خوراک جگر

سوسیس، سس پیاز ربی، جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک جگر
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه تهران

یک عدد هات داگ۷۰%، قارچ و پنیر پیتزا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه تهران
۱۰
۶۹,۵۰۰ ۶۲,۵۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

ساندویچ کالباس گوشت

۲۰۰گرم کالباس گوشت ۶۰%_چیپس خلال_گوجه_خیارشور_کاهو_نان باگت
ساندویچ کالباس گوشت
۱۰
۴۲,۵۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه تهران

یک عدد هات داگ۷۰%، قارچ و پنیر پیتزا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه تهران
۱۰
۶۹,۵۰۰ ۶۲,۵۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

ساندویچ کباب ویژه رویال

دوعدد استیک گوشت، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب ویژه رویال
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ویژه تهران

دو عدد استیک گوشت، ۳ تکه فیله مرغ، یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوپر ویژه تهران
۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

دبش برگر هاوایی

همبرگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، فیله مرغ، ژامبون گوشت ۸۵%، پنیر گودا، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، چیپس خلال، گوجه، خیارشو...
دبش برگر هاوایی
۱۰
۹۵,۵۰۰ ۸۵,۹۵۰ تومان

رویال برگر هاوایی

همبرگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت ۸۵%، پنیر گودا، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، کاهو،...
رویال برگر هاوایی
۱۰
۸۵,۵۰۰ ۷۶,۹۵۰ تومان

چیز برگر هاوایی

همبرگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت ۸۵%، پنیر پیتزا، پنیر گودا، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
چیز برگر هاوایی
۱۰
۷۷,۵۰۰ ۶۹,۷۵۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر تازه مرغ سس ربی پیاز
ساندویچ جگر
۱۰
۴۷,۵۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

ساندویچ ویژه جوجه (فیله مرغ)

فیله مرغ زعفرانی گریل شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه جوجه (فیله مرغ)
۱۰
۷۵,۵۰۰ ۶۷,۹۵۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه (قارچ و پنیر)

شنیسل مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ ویژه (قارچ و پنیر)
۱۰
۷۳,۵۰۰ ۶۶,۱۵۰ تومان

ساندویچ مرغ

شنیسل مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ
۱۰
۵۷,۵۰۰ ۵۱,۷۵۰ تومان

کوکتل ویژه تهران

کوکتل، پنیر، پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
کوکتل ویژه تهران
۱۰
۶۹,۵۰۰ ۶۲,۵۵۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

سوسیس کوکتل گوشت ۷۰%، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس کوکتل
۱۰
۴۹,۵۰۰ ۴۴,۵۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۰
۴۹,۵۰۰ ۴۴,۵۵۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ و قارچ سرد

۲۰۰ گرم ژامبون مرغ و قارچ ۷۰%، چیپس خلالی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کالباس مرغ و قارچ سرد
۱۰
۴۷,۵۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

ساندویچ خوراک جگر

سوسیس، سس پیاز ربی، جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک جگر
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ خوراک ویژه تهران با قارچ و پنیر

۲۵۰گرم سوسیس بندری، سس پیاز ربی، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک ویژه تهران با قارچ و پنیر
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر خوراک

۳۵۰گرم سوسیس بندری، سس پیاز ربی، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوپر خوراک
۱۰
۵۲,۵۰۰ ۴۷,۲۵۰ تومان

ساندویچ خوراک ساده

۲۵۰گرم سوسیس بندری، سس پیاز ربی، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک ساده
۱۰
۴۲,۵۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ رویال برگر

یک عدد برگر ۳۰% شرکتی (۱۰۰ گرمی)، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ رویال برگر
۱۰
۶۲,۵۰۰ ۵۶,۲۵۰ تومان

ساندویچ قارچ برگر

یک عدد برگر ۳۰% شرکتی (۱۰۰ گرمی)، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ قارچ برگر
۱۰
۵۸,۵۰۰ ۵۲,۶۵۰ تومان

ساندویچ چیز برگر

یک عدد برگر ۳۰% شرکتی (۱۰۰ گرمی)، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ چیز برگر
۱۰
۵۸,۵۰۰ ۵۲,۶۵۰ تومان

همبرگر دست ساز ۱۵۰گرمی

همبرگر دستی گوسفندی ۱۵۰گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو
همبرگر دست ساز ۱۵۰گرمی
۱۰
۵۴,۵۰۰ ۴۹,۰۵۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

دو عدد همبرگر ۶۰% گوشت شرکتی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
دوبل برگر مخصوص
۱۰
۴۹,۵۰۰ ۴۴,۵۵۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰%، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
همبرگر مخصوص
۱۰
۴۲,۵۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ سرد سوپر ویژه ترکیبی

میکس ۳۰۰ گرم ژامبون گوشت ۷۰% و ژامبون مرغ قارچ ۷۰%، ۲ ورق پنیر گودا، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سرد سوپر ویژه ترکیبی
۱۰
۶۸,۵۰۰ ۶۱,۶۵۰ تومان

ساندویچ سرد ویژه

۲۵۰گرم کالباس گوشت ۷۰%_۲ورق پنیر گودا_چیپس خلال_گوجه_خیارشور_کاهو_نان باگت
ساندویچ سرد ویژه
۱۰
۵۹,۵۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان

ساندویچ پیتزا مخصوص

کوکتل ۷۰ درصد، ژامبون گوشت، مرغ ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، گوجه، خیار شور، کاهو ، نان باگت
ساندویچ پیتزا مخصوص
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ کالباس گوشت

۲۰۰گرم کالباس گوشت ۶۰%_چیپس خلال_گوجه_خیارشور_کاهو_نان باگت
ساندویچ کالباس گوشت
۱۰
۴۲,۵۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ و قارچ سرد

۲۰۰ گرم ژامبون مرغ و قارچ ۷۰%، چیپس خلالی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کالباس مرغ و قارچ سرد
۱۰
۴۷,۵۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

ساندویچ سرد ویژه

۲۵۰گرم کالباس گوشت ۷۰%_۲ورق پنیر گودا_چیپس خلال_گوجه_خیارشور_کاهو_نان باگت
ساندویچ سرد ویژه
۱۰
۵۹,۵۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان

ساندویچ سرد سوپر ویژه ترکیبی

میکس ۳۰۰ گرم ژامبون گوشت ۷۰% و ژامبون مرغ قارچ ۷۰%، ۲ ورق پنیر گودا، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سرد سوپر ویژه ترکیبی
۱۰
۶۸,۵۰۰ ۶۱,۶۵۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰%، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
همبرگر مخصوص
۱۰
۴۲,۵۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

دو عدد همبرگر ۶۰% گوشت شرکتی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
دوبل برگر مخصوص
۱۰
۴۹,۵۰۰ ۴۴,۵۵۰ تومان

همبرگر دست ساز ۱۵۰گرمی

همبرگر دستی گوسفندی ۱۵۰گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو
همبرگر دست ساز ۱۵۰گرمی
۱۰
۵۴,۵۰۰ ۴۹,۰۵۰ تومان

ساندویچ چیز برگر

یک عدد برگر ۳۰% شرکتی (۱۰۰ گرمی)، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ چیز برگر
۱۰
۵۸,۵۰۰ ۵۲,۶۵۰ تومان

ساندویچ قارچ برگر

یک عدد برگر ۳۰% شرکتی (۱۰۰ گرمی)، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ قارچ برگر
۱۰
۵۸,۵۰۰ ۵۲,۶۵۰ تومان

ساندویچ رویال برگر

یک عدد برگر ۳۰% شرکتی (۱۰۰ گرمی)، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ رویال برگر
۱۰
۶۲,۵۰۰ ۵۶,۲۵۰ تومان

خوراک هندی

ساندویچ خوراک ساده

۲۵۰گرم سوسیس بندری، سس پیاز ربی، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک ساده
۱۰
۴۲,۵۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ سوپر خوراک

۳۵۰گرم سوسیس بندری، سس پیاز ربی، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوپر خوراک
۱۰
۵۲,۵۰۰ ۴۷,۲۵۰ تومان

ساندویچ خوراک ویژه تهران با قارچ و پنیر

۲۵۰گرم سوسیس بندری، سس پیاز ربی، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک ویژه تهران با قارچ و پنیر
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک جگر

سوسیس، سس پیاز ربی، جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک جگر
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

هات داگ و کوکتل

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۰
۴۹,۵۰۰ ۴۴,۵۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه تهران

یک عدد هات داگ۷۰%، قارچ و پنیر پیتزا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه تهران
۱۰
۶۹,۵۰۰ ۶۲,۵۵۰ تومان

هات داگ رویال تهران

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
هات داگ رویال تهران
۷۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

سوسیس کوکتل گوشت ۷۰%، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس کوکتل
۱۰
۴۹,۵۰۰ ۴۴,۵۵۰ تومان

کوکتل ویژه تهران

کوکتل، پنیر، پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
کوکتل ویژه تهران
۱۰
۶۹,۵۰۰ ۶۲,۵۵۰ تومان

مرغ و جگر

ساندویچ مرغ

شنیسل مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ
۱۰
۵۷,۵۰۰ ۵۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه (قارچ و پنیر)

شنیسل مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ ویژه (قارچ و پنیر)
۱۰
۷۳,۵۰۰ ۶۶,۱۵۰ تومان

ساندویچ ویژه جوجه (فیله مرغ)

فیله مرغ زعفرانی گریل شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه جوجه (فیله مرغ)
۱۰
۷۵,۵۰۰ ۶۷,۹۵۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر تازه مرغ سس ربی پیاز
ساندویچ جگر
۱۰
۴۷,۵۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

برگر هاوایی

چیز برگر هاوایی

همبرگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت ۸۵%، پنیر پیتزا، پنیر گودا، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
چیز برگر هاوایی
۱۰
۷۷,۵۰۰ ۶۹,۷۵۰ تومان

رویال برگر هاوایی

همبرگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت ۸۵%، پنیر گودا، قارچ و پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، کاهو،...
رویال برگر هاوایی
۱۰
۸۵,۵۰۰ ۷۶,۹۵۰ تومان

دبش برگر هاوایی

همبرگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، فیله مرغ، ژامبون گوشت ۸۵%، پنیر گودا، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، چیپس خلال، گوجه، خیارشو...
دبش برگر هاوایی
۱۰
۹۵,۵۰۰ ۸۵,۹۵۰ تومان

منوی ویژه پر حجم

ساندویچ سوپر ویژه تهران

دو عدد استیک گوشت، ۳ تکه فیله مرغ، یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوپر ویژه تهران
۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

دوعدد استیک گوشت، فیله مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل ،قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه زاپاتا
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ویژه رویال

دوعدد استیک گوشت، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب ویژه رویال
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا مخصوص

کوکتل ۷۰ درصد، ژامبون گوشت، مرغ ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، گوجه، خیار شور، کاهو ، نان باگت
ساندویچ پیتزا مخصوص
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

اضافات

نان اضافه

نصف نان باگت
نان اضافه
۵,۰۰۰ تومان

سس قرمز ویژه

سس قرمز ویژه
۳,۰۰۰ تومان

سس ویژه

سس ویژه
۳,۰۰۰ تومان

نان اضافه کامل

نان باگت کامل
نان اضافه کامل
۷,۰۰۰ تومان

پک سس ویژه سفید و قرمز

۱ عدد سس قرمز ویژه دستی<div>۱ عدد سس سفید ویژه دستی </div>
پک سس ویژه سفید و قرمز
۵,۰۰۰ تومان

سس تک نفره

یک عدد سس تک نفره
سس تک نفره

کچاپ ساده

۲,۰۰۰ تومان

کچاپ تند

۲,۰۰۰ تومان

مایونز

۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوچک کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک کوکاکولا
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک فانتا پرتقالی
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک اسپرایت
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده هی دی

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ دسانی

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ دسانی
۸,۰۰۰ تومان