جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای پرسی

شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

میگو سرخ کرده

میگو سرخ کرده
۲۶,۰۰۰ تومان

جوجه کباب

جوجه کباب
۱۶,۰۰۰ تومان

زبان

زبان
۲۲,۰۰۰ تومان

کباب میکس

کباب میکس
۲۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

فیله مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری
۲۰,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

جوجه چینی
۱۷,۰۰۰ تومان

فیله کباب

فیله کباب
۲۳,۰۰۰ تومان

استیک

استیک
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا میگو و قارچ

پیتزا میگو و قارچ
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پاشا

پیتزا مخصوص پاشا
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی و قارچ

پیتزا پپرونی و قارچ
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت و قارچ

پیتزا ژامبون گوشت و قارچ
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ و قارچ

پیتزا ژامبون مرغ و قارچ
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

پیتزا پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی و قارچ

پیتزا سالامی و قارچ
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو

پیتزا میگو
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

پیتزا گوشت
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن و قارچ

پیتزا بیکن و قارچ
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ با قارچ

پیتزا مرغ با قارچ
۲۲,۰۰۰ تومان

پای پیتزا

پای پیتزا
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ شنیسل مرغ

ساندویچ شنیسل مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی

ساندویچ یونانی
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

ساندویچ فرانکفورتر
۸,۰۰۰ تومان

کلاب ساندویچ

کلاب ساندویچ
۸,۵۰۰ تومان

ژامبون گوشت

ژامبون گوشت
۸,۵۰۰ تومان

ژامبون مرغ

ژامبون مرغ
۸,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم

سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی

دوغ قوطی
۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خارجی

ماءالشعیر خارجی
۴,۰۰۰ تومان

آب نیم لیتر

آب نیم لیتر
۱,۰۰۰ تومان