جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص پانیک

پیتزا مخصوص پانیک

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیتزا مکزیکی

یک نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

یک نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

برگر

گوشت برگر

گوشت برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

تاپ برگر

تاپ برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

ذغالی برگر

ذغالی برگر
۱۵,۵۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

دبل برگر

دبل برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۶,۰۰۰ تومان

مرغ برگر

مرغ برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۶,۵۰۰ تومان

قارچ برگر با پنیر

قارچ برگر با پنیر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ فرانسوی

ساندویچ هات داگ فرانسوی
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مکزیکی

ساندویچ هات داگ مکزیکی
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ چیلی

ساندویچ هات داگ چیلی
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس مخصوص

ساندویچ سوسیس مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ فرانسوی

ساندویچ مرغ فرانسوی
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت

ساندویچ کتلت
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت تنوری

ساندویچ کتلت تنوری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری

ساندویچ کالباس تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل تنوری

ساندویچ فلافل تنوری
۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان سیر

نان سیر
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

خلال سیب زمینی پنیری

خلال سیب زمینی پنیری
۱۳,۰۰۰ تومان

خلال سیب زمینی

خلال سیب زمینی
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۵,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱/۵ لیتر
دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

۱/۵ لیتر
آب معدنی خانواده
۲,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد
۳,۰۰۰ تومان