جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود پاییز (دولت آباد)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس چیلی، سوسیس پپرونی، قارچ طعم دار شده، پنیر
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیز برگر

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
همبرگر

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۸۳,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)

اسپایسی

۱۲۲,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ طعم دار شده، ذرت، فلفل دلمه ای، پپرونی، پنیر
پیتزا اسپشیال

دو نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیکن برگر

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ طعم دار شده، ذرت، فلفل دلمه ای، پپرونی، پنیر
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت طعم دار گریل شده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا استیک

یک نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ دودی، ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا میکس

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مولتی میت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ طعم دار شده، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مولتی میت

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ ویژه، قارچ طعم دار شده، پنیر
پیتزا سالامی

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گرین

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ذرت، زیتون، نخود فرنگی، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا گرین

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس باربیکیو

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، مرغ و استیک گریل شده، قارچ طعم دار شده، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس باربیکیو

یک نفره

۱۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس چیلی، سوسیس پپرونی، قارچ طعم دار شده، پنیر
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۷ سانتی‌ متری، هات داگ، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
مینی پیتزا
۵۷,۰۰۰ تومان

برگر

برگر فرانسوی

برگر، پنیر، سالاد کلم، سیب زمینی با سس قارچ
برگر فرانسوی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
همبرگر

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۸۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیز برگر

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیکن برگر

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۸۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۹۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

برگر گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون، سس مخصوص دودی، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
اسموکی برگر

سینگل (۱۱۰ گرمی)

۹۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرمی)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کول میکس

۲۰۰ گرم ترکیب ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کول میکس
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه، خیارشور، پیاز، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر گودا

یک عدد هات داگ، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، پیاز، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ با پنیر گودا
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت ریش ریش شده گریل شده، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت فرانسوی
ساندویچ رست بیف
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن

۱۱۰ گرم فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت فرانسوی
ساندویچ رست چیکن
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۱۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۱۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

بشقاب فیله سوخاری

۲ عدد فیله سوخاری، سبزیجات، سیب زمینی با سس قارچ
بشقاب فیله سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۲۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری اسپایسی

۶ تکه بال سوخاری
بال سوخاری اسپایسی
۷۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری اسپایسی

۳ تکه فیله مرغ سوخاری تند، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
فیله سوخاری اسپایسی
۱۲۲,۰۰۰ تومان

میکس سوخاری

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲ تکه بال مرغ سوخاری، پاپ کورن، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۴ عدد نان بروتچن
میکس سوخاری
۲۴۳,۰۰۰ تومان

پاپ کورن مرغ

۱۵ تکه پاپ کورن مرغ
پاپ کورن مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

نان بروتچن (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان بروتچن (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پاستا بیف آلفردو

پنه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، سس آلفردو، سیر، سبزیجات
پاستا بیف آلفردو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه، ۱۰۰ گرم مرغ تکه، سس آلفردو، سیر، سبزیجات
پاستا چیکن آلفردو
۱۰۵,۰۰۰ تومان

لازانیا

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، پنیر، لازانیا
لازانیا
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

۱۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۶ عدد پیاز حلقه شده سوخاری
پیاز سوخاری
۴۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی ساده
۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل، ژامبون پپرونی (یک نفره)
سیب زمینی قارچ و پنیر
۷۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سس قارچ

سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ (یک نفره)
سیب زمینی سس قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۷ سانتی‌ متری، سس سیر، پنیر
نان سیر
۵۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ سرخ شده، زیتون، گوجه، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار
۱۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم (یک نفره)
سالاد کلم
۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ذرت، سس سالاد
سالاد فصل
۲۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۵۰۰ تومان

زیرو

۱۰,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۰,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان