جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود پاییز (صادقیه)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس چیلی، سوسیس پپرونی، قارچ طعم دار شده، پنیر
پیتزا پپرونی

دو نفره

۲۰۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی (ران)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

نرمال (سینه)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

اسپاسی (سینه)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی (ران و سینه)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

نرمال (ران)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

نرمال (ران و سینه)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
همبرگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۸۷,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیز برگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۹۸,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

اسپایسی (ران)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)

اسپایسی (سینه)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

نرمال (ران)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ طعم دار شده، ذرت، فلفل دلمه ای، پپرونی، پنیر
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت طعم دار گریل شده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا استیک

یک نفره

۱۷۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ دودی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا میکس

یک نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن

یک نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مولتی میت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ طعم دار شده، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مولتی میت

یک نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ ویژه، قارچ طعم دار شده، پنیر
پیتزا سالامی

یک نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گرین

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ذرت، زیتون، نخود فرنگی، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا گرین

یک نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس باربیکیو

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، مرغ و استیک گریل شده، قارچ طعم دار شده، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس باربیکیو

یک نفره

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس چیلی، سوسیس پپرونی، قارچ طعم دار شده، پنیر
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰۹,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۷ سانتی‌ متری، هات داگ، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
مینی پیتزا
۶۵,۰۰۰ تومان

برگر

کمبو همبرگر

یک عدد همبرگر سینگل، یک پرس سیب زمینی، یک عدد نوشابه قوطی
کمبو همبرگر
۱۳۲,۰۰۰ تومان

کمبو چیزبرگر

یک عدد چیزبرگر سینگل، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نوشابه قوطی
کمبو چیزبرگر
۱۴۳,۰۰۰ تومان

کمبو چیکن برگر

یک عدد چیکن برگر سینگل، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نوشابه قوطی
کمبو چیکن برگر
۱۳۲,۰۰۰ تومان

کمبو اسموکی برگر

یک عدد ساندویچ اسموکی برگر سینگل، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نوشابه قوطی
کمبو اسموکی برگر
۱۴۸,۰۰۰ تومان

کمبو ماشروم برگر

یک عدد ساندویچ ماشروم برگر سینگل، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نوشابه قوطی
کمبو ماشروم برگر
۱۴۸,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
همبرگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۸۷,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیز برگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۹۸,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ، پنیر ورقه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیکن برگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۸۷,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

برگر گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون، سس مخصوص دودی، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
اسموکی برگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کول میکس

ساندویچ ژامبون سرد، ۲۰۰ گرم ترکیب ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، پنیر ورقه ای زرد، سس مخصوص، گوجه، کاهو، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کول میکس
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه، خیارشور، پیاز، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر گودا

یک عدد هات داگ، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، پیاز، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ با پنیر گودا
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت ریش ریش شده گریل شده، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ رست بیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن

۱۱۰ گرم فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ رست چیکن
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۱۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۱۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۸۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی (ران)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

اسپاسی (سینه)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی (ران و سینه)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

نرمال (ران)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

نرمال (سینه)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

نرمال (ران و سینه)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

اسپایسی (ران)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)

اسپایسی (سینه)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

نرمال (ران)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

نرمال (سینه)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

نرمال (ران و سینه)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

میکس سوخاری

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲ تکه بال مرغ سوخاری، پاپ کورن، به همراه سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، ۴ عدد نان بروتچن
میکس سوخاری

ران

۲۹۳,۰۰۰ تومان

سینه

۲۹۳,۰۰۰ تومان

سس سیر ظرفی (اضافه)

ظرف کوچک سس سیر مخصوص پاییز
سس سیر ظرفی (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ تکه بال سوخاری
بال سوخاری

نرمال

۷۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۹,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری نرمال

۳ تکه فیله سوخاری نرمال، به همراه سیب زمینی، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
فیله سوخاری نرمال
۱۴۶,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری اسپایسی

۳ تکه فیله مرغ سوخاری تند، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
فیله سوخاری اسپایسی
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پاپ کورن مرغ

۱۵ تکه پاپ کورن مرغ
پاپ کورن مرغ
۸۹,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پاستا بیف آلفردو

پنه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، سس الفردو، سیر، سبزیجات
پاستا بیف آلفردو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه، ۱۰۰ گرم مرغ تکه، سس الفردو، سیر، سبزیجات
پاستا چیکن آلفردو
۱۲۱,۰۰۰ تومان

لازانیا

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، پنیر، لازانیا
لازانیا
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی ساده
۴۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل، ژامبون پپرونی (یک نفره)
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۸۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ (یک نفره)
سیب زمینی با سس قارچ
۷۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵۰ گرم قارچ سوخاری به همراه سس سیر
قارچ سوخاری
۵۸,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۶ تکه پیاز حلقه ای به همراه سس تایلندی
پیاز سوخاری
۶۱,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم (یک نفره)
سالاد کلم
۲۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۷ سانتی‌ متری، سس سیر، پنیر پیتزا، ژامبون، فلفل دلمه ای خرد شده
نان سیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل شده

کاهو، فیله مرغ، گوجه، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار با مرغ گریل شده
۱۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ سوخاری

کاهو، ۲ رول سینه مرغ سوخاری، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، سس سزار (دو نفره)
سالاد سزار با مرغ سوخاری
۱۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، هویج، ذرت، سس سالاد
سالاد فصل
۲۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد

۳۳۰ میلی لیتر لیموناد، لیمو تازه
لیموناد
۲۹,۰۰۰ تومان

موهیتو

۳۳۰ میلی لیتر موهیتو، لیمو و نعنا تازه
موهیتو
۲۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان