جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود پاییز (صادقیه)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس چیلی، سوسیس پپرونی، قارچ طعم دار شده، پنیر
پیتزا پپرونی

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیز برگر

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سینگل (۱۱۰ گرم)

۹۳,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
همبرگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۸۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)

اسپایسی

۱۲۲,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ طعم دار شده، ذرت، فلفل دلمه ای، پپرونی، پنیر
پیتزا اسپشیال

دو نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ طعم دار شده، ذرت، فلفل دلمه ای، پپرونی، پنیر
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت طعم دار گریل شده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا استیک

یک نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ دودی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا میکس

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، مرغ گریل شده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مولتی میت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ طعم دار شده، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مولتی میت

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، هات داگ ویژه، قارچ طعم دار شده، پنیر
پیتزا سالامی

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گرین

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ذرت، زیتون، نخود فرنگی، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
پیتزا گرین

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس باربیکیو

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، مرغ و استیک گریل شده، قارچ طعم دار شده، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس باربیکیو

یک نفره

۱۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس چیلی، سوسیس پپرونی، قارچ طعم دار شده، پنیر
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۷ سانتی‌ متری، هات داگ، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
مینی پیتزا
۵۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
همبرگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۸۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیز برگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۹۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ، پنیر ورقه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
چیکن برگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۸۳,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۹۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

برگر گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون، سس مخصوص دودی، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان گرد
اسموکی برگر

سینگل (۱۱۰ گرم)

۹۹,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۲۰ گرم)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کول میکس

ساندویچ ژامبون سرد، ۲۰۰ گرم ترکیب ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، پنیر ورقه ای زرد، سس مخصوص، گوجه، کاهو، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کول میکس
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه، خیارشور، پیاز، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر گودا

یک عدد هات داگ، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، پیاز، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ با پنیر گودا
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت ریش ریش شده گریل شده، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ رست بیف
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن

۱۱۰ گرم فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ رست چیکن
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۱۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۱۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز، جعفری، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

سس سیر ظرفی (اضافه)

ظرف کوچک سس سیر مخصوص پاییز
سس سیر ظرفی (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۲۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ تکه بال سوخاری
بال سوخاری

نرمال

۷۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری نرمال

۳ تکه فیله سوخاری نرمال، به همراه سیب زمینی، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
فیله سوخاری نرمال
۱۲۲,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری اسپایسی

۳ تکه فیله مرغ سوخاری تند، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
فیله سوخاری اسپایسی
۱۲۲,۰۰۰ تومان

میکس سوخاری

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲ تکه بال مرغ سوخاری، پاپ کورن، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۴ عدد نان بروتچن
میکس سوخاری
۲۴۳,۰۰۰ تومان

پاپ کورن مرغ

۱۵ تکه پاپ کورن مرغ
پاپ کورن مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پاستا بیف آلفردو

پنه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، سس الفردو، سیر، سبزیجات
پاستا بیف آلفردو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه، ۱۰۰ گرم مرغ تکه، سس الفردو، سیر، سبزیجات
پاستا چیکن آلفردو
۱۰۵,۰۰۰ تومان

لازانیا

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، پنیر، لازانیا
لازانیا
۱۰۵,۰۰۰ تومان

منو جدید

بشقاب فیله و سبزیجات

۲ رول فیله مرغ سوخاری به همراه سبزیجات و سالاد کلم کوچک
بشقاب فیله و سبزیجات
۱۲۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

یک عدد همبرگر، به همراه سالاد کلم، سیب زمینی و سس قارچ، پنیر پیتزا آب شده روی نان
چیز برگر فرانسوی
۱۴۳,۰۰۰ تومان

سوپ مخصوص

۴۰۰ گرم سوپ، سبزیجات، مرغ، جو پوست کنده، ظرف درب دار
سوپ مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی ساده
۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل، ژامبون پپرونی (یک نفره)
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۷۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ (یک نفره)
سیب زمینی با سس قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵۰ گرم قارچ سوخاری به همراه سس سیر
قارچ سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۶ تکه پیاز حلقه ای به همراه سس تایلندی
پیاز سوخاری
۴۱,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم (یک نفره)
سالاد کلم
۲۷,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۷ سانتی‌ متری، سس سیر، پنیر پیتزا، ژامبون، فلفل دلمه ای خرد شده
نان سیر
۵۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل شده

کاهو، فیله مرغ، گوجه، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار با مرغ گریل شده
۱۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ سوخاری

کاهو، ۲ رول سینه مرغ سوخاری، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، سس سزار (دو نفره)
سالاد سزار با مرغ سوخاری
۱۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، هویج، ذرت، سس سالاد
سالاد فصل
۲۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد

۳۳۰ میلی لیتر لیموناد، لیمو تازه
لیموناد
۲۸,۰۰۰ تومان

موهیتو

۳۳۰ میلی لیتر موهیتو، لیمو و نعنا تازه
موهیتو
ناموجود

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۷,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۷,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۷,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۰,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان