جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس سفید، سس قرمز، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس سفید، سس قرمز، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

یک عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز، ژامبون گوشت ومرغ، ۲ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس سفید، نان باگت
ساندویچ ویژه زاپاتا
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا دست ساز

پیتزا مخلوط (متوسط)

خمیر پیتزا دست ساز، ژامبون، سوسیس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط (متوسط)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ژپتو (متوسط)

خمیر پیتزا دست ساز، ژامبون، سوسیس، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فیله مرینت شده، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص ژپتو (متوسط)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (متوسط)

خمیر پیتزا دست ساز، پپرونی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (متوسط)
۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (متوسط)

خمیر پیتزا دست ساز، سس مخصوص، قارچ، پنیر موزارلا، گوجه، فلفل دلمه.، پیاز، زیتون
پیتزا سبزیجات (متوسط)
۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ (متوسط)

خمیر پیتزا دست ساز، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ (متوسط)
۷۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر دست ساز

یک عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس قرمز، سس سفید، نان باگت
همبرگر دست ساز
۶۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس قرمز، سس سفید، نان باگت
چیز برگر
۷۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز، سس قارچ، پنیر، گوجه، ‌کاهو،‌ خیارشور، سس مخصوص
ماشروم برگر
۷۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
رویال برگر
۸۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

یک عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر، نان باگت
چیز برگر فرانسوی
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ ویژه ژپتو

یک عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز، ۲ تکه فیله مرغ مرینت شده، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، سوسیس هات داگ، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشو...
ساندویچ ویژه ژپتو
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

یک عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز، ژامبون گوشت ومرغ، ۲ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس سفید، نان باگت
ساندویچ ویژه زاپاتا
۱۰۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه یونانی

یک عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز، ۲ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ویژه یونانی
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس برگر‌ فیله

یک عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز، ۲ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ میکس برگر‌ فیله
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه استار

۲ تکه فیله مرینت شده، هات داگ، قارچ و پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه استار
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه فیله مرغ

۳ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه فیله مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال فیله

۳ تکه فیله مرغ، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رویال فیله
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه کالزرون

همبرگر، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه کالزرون
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

سوسیس ۵۵٪، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری ویژه
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ

۳ تکه فیله مرغ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل قارچ و پنیر

کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل قارچ و پنیر
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰٪ مفیدان, گوجه, خیارشور, کاهو, سس سفید، سس قرمز، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس سفید، سس قرمز، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس سفید، سس قرمز، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس سفید، سس قرمز، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس، گوجه، خیارشور، کاهو، سس قرمز، سس سفید، نان باگت
ساندویچ بندری
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، سس سفید، سس قرمز، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس سفید، سس قرمز، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ و گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، سس سفید، سس قرمز، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۶۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص (یک نفره)
سیب زمینی ویژه
۸۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه زاپاتا

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص (دونفره)
سیب زمینی ویژه زاپاتا
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ شده، ۲ نوع سس مخصوص با ادویه
سیب زمینی ساده

کوچک (۳۰۰ گرم)

۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۶۰۰ گرم)

۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکا کولا

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۷,۵۰۰ تومان

هلو

۱۷,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۲۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۵۰۰ تومان