جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

همبرگر مخصوص

گوشت چرخ کرده، پیاز، ادویه کاری
همبرگر مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل تنوری

فلافل، پنیر، قارچ، ادویه کاری، خیار شور، گوجه، کاهو
ساندویچ فلافل تنوری
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس گوشتیران، فلفل دلمه، پیاز، رب، خیار شور، گوجه، کاهو
ساندویچ سوسیس بندری
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا خانواده ویژه

کالباس گوشت و مرغ سوسیس و پنیر مطهری وقارچ و ذرت و فلفل دلمه و فیله مرغ
پیتزا خانواده ویژه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده مخصوص

کالباس گوشت ومرغ ، سوسیس، پنیر، قارچ ، فلفل دلمه ای
پیتزا خانواده مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط خانواده

کالباس ، سوسیس ، پنیر ، ذرت ، قارچ ، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط خانواده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ ریش ریش شده، پنیر میکس شده، ذرت، گوجه، فلفل دلمه، کنجد، ادویه کاری، قارچ
پیتزا قارچ و مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی, گوشت چرخ کرده, پنیر میکس شده, گوجه, فلفل دلمه, ذرت, کنجد, قارچ, ادویه کاری
پیتزا قارچ و گوشت
۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه شانس

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون میکس ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر میکس شده، کنجد، ادویه کاری
پیتزا ویژه شانس
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ مفیدان ۹۰%، پنیر میکس شده، کنجد، ذرت، قارچ، گوجه، فلفل دلمه، ادویه کاری
پیتزا ژامبون مرغ
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مفیدان گوشت ۹۰%، فلفل دلمه، ذرت، کنجد، قارچ، گوجه، پنیر میکس شده، ادویه کاری
پیتزا ژامبون گوشت
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس پپرونی تند، قارچ، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ،کنجد، پنیر میکس شسده
پیتزا پپرونی
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت مفیدان، فلفل دلمه، قارچ، پنیر میکس شده، ذرت، کنجد، گوجه
پیتزا مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس خشک مفیدان، ذرت، گوجه، قارچ، پنیر میکس شده، کنجد، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط
۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، گوجه، کنجد، پنیر میکس شده، ادویه کاری
پیتزا قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

گوشت چرخ کرده، پیاز، ادویه کاری
همبرگر مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

دوبل چیزبرگر با قارچ

گوشت چرخ کرده، پیاز، ادویه کاری، قارچ، پنیر میکس شده
دوبل چیزبرگر با قارچ
۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

گوشت چرخ کرده، پیاز، ادویه کاری
دوبل برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با پنیر

گوشت چرخ کرده، پیاز، ادویه کاری، قارچ، پنیر میکس شده
قارچ برگر با پنیر
۵۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت چرخ کرده، پیاز، ادویه کاری، پنیر میکس شده
چیز برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

گوشت چرخ کرده، پیاز، ادویه کاری، قارچ
قارچ برگر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مخلوط

ژامبون مرغ و گوشت مفیدان ۹۰%
ساندویچ ژامبون مخلوط
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت مفیدان، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ ژامبون گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ مفیدان، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ ژامبون مرغ
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه

سیب زمینی، تخم مرغ، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ الویه
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

مرغ ریش ریش، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه و خیارشور
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه

۱عدد سوسیس هات داگ مفیدان، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات رویال ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری مفیدان

ساندویچ کراکف پنیری مفیدان
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری زاپاتا

گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، ژامبون مفیدان،هات داگ قارچ، پنیر میکس شده، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ تنوری زاپاتا
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری ویژه

همبرگر، ژامبون، قارچ و پنیر
ساندویچ تنوری ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت مفیدان، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

سوسیس مفیدان، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ هات داگ تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری تنوری

سوسیس مفیدان، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه
ساندویچ بلغاری تنوری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

فیله مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، قارچ، پنیر
ساندویچ فیله مرغ تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل تنوری

فلافل، پنیر، قارچ، ادویه کاری، خیار شور، گوجه، کاهو
ساندویچ فلافل تنوری
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

فلافل، ادویه مخصوص، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ فلافل
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مغز و زبان

ساندویچ مغز و زبان
۸۰,۰۰۰ تومان

جگر و ماکارونی

مخلوط
جگر و ماکارونی
۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل هات داگ ویژهvip

۲ عدد هات داگ و ۲ عدد فیله مرغ ۱۸۰گرم ژامبون سالامی قارچ و پنیرموزرلا
دوبل هات داگ ویژهvip
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویج مرغ

مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه و خیارشور
ساندویج مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر

گوشت گوسفندی و گوساله مخلوط ۲۵۰ گرمی با ادویه مخصوص
ساندویچ همبرگر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

سوسیس مفیدان خیارشور کاهو گوجه
ساندویچ هات داگ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

سوسیس مفیدان، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ سوسیس بلغاری
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس گوشتیران، فلفل دلمه، پیاز، رب، خیار شور، گوجه، کاهو
ساندویچ سوسیس بندری
۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس گوشتیران فلفل دلمه قارچ پنیر کاهو خیار شور گوجه
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جیگر تازه رب پیاز فلفل دلمه کاهو خیار شور گوجه
ساندویچ جگر
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر و بندری

سوسیس گوشتیران جیگر فلفل دلمه رب پیاز کاهو گوجه خیار شور
ساندویچ جگر و بندری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

گوشت راسته گوساله طعم دار کاهو خیار شور گوجه
ساندویچ استیک
۴۸,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

ماکارونی پرسی

ماکارونی پرسی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک بندری پرسی

خوراک بندری پرسی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جگر پرسی

خوراک جگر پرسی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک الویه پرسی

خوراک الویه پرسی
۶۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی با ژامبون و قارچ پنیر

سیب زمینی با ژامبون و قارچ پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

نان باگت

نان باگت
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ

سیب زمینی بزرگ
۶۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۲۰,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپیرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

میراندا

۲۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده بهنوش

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده بهنوش
۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده جوجو

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده جوجو
۱۹,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری بهنوش

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری بهنوش
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری جوجو

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری جوجو
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

۱.۵ لیتر
آب معدنی خانواده
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی بطری

۰.۵ لیتر
آب معدنی بطری
۴,۰۰۰ تومان