جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، رست بیف، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، رست بیف، شنیسل مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا میکس (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۲۳۵,۰۰۰ ۱۹۹,۷۵۰ تومان

پیتزا سوپریم (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا سوپریم (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۹۶,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ F۱۴

ژامبون تنوری، قارچ و پنیر، نان باگت
ساندویچ F14
۱۵
۹۲,۰۰۰ ۷۸,۲۰۰ تومان

پیتزا یونانی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ، ژامبون مرغ، پنیر گودا
پیتزا یونانی (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، رست بیف، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست ویچ

رست بیف، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ رست ویچ
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ چیکن ویچ

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ چیکن ویچ
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ بمب بیف

رست بیف، فیله مرغ گریل، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ بمب بیف
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، فیله مرغ، ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، نان باگت
ساندویچ زاپاتا
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

ساتدویچ بیکوویچ

بیک مرغ، بیکن گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساتدویچ بیکوویچ
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ چوریتسو

چوریستو، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ چوریتسو
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ مگاویچ

چوریستو، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ مگاویچ
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

کراکف، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ کراکف
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

ساندویچ پانچو هات

یک عدد هات داگ، برگر، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ پانچو هات
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ آنتیک کراکف

کراکف، بیکن، پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ آنتیک کراکف
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ بیکو کراکف

کراکف، بیکن، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ بیکو کراکف
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ اسپشیال

۳ عدد فیله مرغ سوخاری، نان باگت
ساندویچ اسپشیال
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ چیکن سیسیل

فیله مرغ گریل، پپرونی؛ قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ چیکن سیسیل
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ رویال چیکن

فیله مرغ گریل، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ رویال چیکن
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ F۱۲

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، ۲ عدد فیله مرغ، هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ F12
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ F۱۴

ژامبون تنوری، قارچ و پنیر، نان باگت
ساندویچ F14
۱۵
۹۲,۰۰۰ ۷۸,۲۰۰ تومان

ساندویچ هندی ویژه

قارچ و پنیر، نان باگت
ساندویچ هندی ویژه
۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ چیکو هات

یک عدد هات داگ، فیله مرغ، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ چیکو هات
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ F۱۶

ژامبون تنوری ویژه، هات داگ، چیپس، نان باگت
ساندویچ F16
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

چیکن فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر
چیکن فرایز
۱۵
۹۶,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان

چیپس و پنیر ژامبون مرغ

چیپس، پنیر، ژامبون مرغ
چیپس و پنیر ژامبون مرغ

یک نفره

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

چیپس و پنیر سیسیل

چسپس پنیر، پپرونی
چیپس و پنیر سیسیل

یک نفره

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

چیپس و پنیر چیکن

چیپس، پنیر، فیله مرغ گریل شده
چیپس و پنیر چیکن

یک نفره

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

چیپس و پنیر مخصوص

چیپس، پنیر، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ
چیپس و پنیر مخصوص

یک نفره

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

پلاس فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، هات دگ، بیکن، پنیر پیتزا
پلاس فرایز
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

چیز فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
چیز فرایز
۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

اسپشیال فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
اسپشیال فرایز
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

فرنچ فرایز

سیب زمینی سرخ کرده
فرنچ فرایز
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

ساندویچ داکومی هات

یک عدد هات داگ، پنیر گودا، بیکن، نان باگت
ساندویچ داکومی هات
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

بیکو فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، بیکن، قارچ، پنیر
بیکو فرایز
۱۵
۷۴,۰۰۰ ۶۲,۹۰۰ تومان

هات فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، هات داگ، قارچ، پنیر
هات فرایز
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ فرنچ هات

یک عدد هات داگ، پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ فرنچ هات
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ سیاتل هات

یک عدد هات داگ، خردل، نان باگت
ساندویچ سیاتل هات
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوکالی هات

یک عدد هات داگ، جعفری، نان باگت
ساندویچ سوکالی هات
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ کینگ هات

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ کینگ هات
۱۵
۸۸,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰ تومان

ساندویچ سیسیل هات

یک عدد هات داگ، پنیر گودا، پپرونی، نان باگت
ساندویچ سیسیل هات
۱۵
۷۶,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ چیلو هات

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ چیلو هات
۱۵
۸۸,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰ تومان

ساندویچ F۱۵

ژامبون تنوری ویژه، ۱۰۰ گرم برگر دست ساز، هات داگ، نان باگت
ساندویچ F15
۱۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۲۵,۸۰۰ تومان

ساندویچ F۲۲

یک عدد ژامبون تنوری ویژه، ۲ عدد فیله مرغ، چیپس، نان باگت
ساندویچ F22
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

پیتزا یونانی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ، ژامبون مرغ، پنیر گودا
پیتزا یونانی (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۲۳۰,۰۰۰ ۱۹۵,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیل (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا سیسیل (آمریکایی)

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا سوپریم (آمریکایی)

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۹۶,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، رست بیف، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۲۴۵,۰۰۰ ۲۰۸,۲۵۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، رست بیف، شنیسل مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا میکس (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۲۳۵,۰۰۰ ۱۹۹,۷۵۰ تومان

پیتزا گوشت (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا گوشت (آمریکایی)

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۲۳۵,۰۰۰ ۱۹۹,۷۵۰ تومان

پیتزا یونیک (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ گریل، ژامبون مرغ، پنیر گودا
پیتزا یونیک (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۲۲۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ، ژامبون مرغ، پنیر گودا
پیتزا یونانی (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۲۳۰,۰۰۰ ۱۹۵,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا سوپریم (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۹۶,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا سیسیل (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا سیسیل (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

پیتزا پنیر (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر
پیتزا پنیر (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

پیتزا وجترین (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سبزیجات، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
پیتزا وجترین (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

برگر

فول برگر

۳۰۰ گرم برگر دست ساز، پنیر گودا، فیله مرغ گریل شده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، نان برگر
فول برگر
۱۵
۱۸۸,۰۰۰ ۱۵۹,۸۰۰ تومان

دینامیت برگر

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، چوریتسو، ژامبون گوشت، پنیر گودا، پنیر پروسس، قارچ، چیپس، سس مخصوص، نان برگر
دینامیت برگر
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

بیگ برگر

۲۰۰ گرم برگر دست ساز، ژامبون گوشت، چیپس، پنیر گودا، پنیر پروسس، قارچ، چیپس، سس مخصوص، نان برگر
بیگ برگر
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

زینگر برگر

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، نان برگر
زینگر برگر
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

دوبل برگر

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، ۲ ورق پنیر گودا، قارچ، سس مخصوص، نان برگر
دوبل برگر
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

بیف برگر

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، رست بیف، قارچ، پنیر، نان برگر
بیف برگر
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، نان برگر
چیکن برگر
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

آیلی برگر

فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، نان برگر
آیلی برگر
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

رویال برگر

ژامبون گوشت، ۱۰۰ گرم برگر دست ساز، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، نان برگر
رویال برگر
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

ماشروم برگر

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، قارچ، پنیر، نان برگر
ماشروم برگر
۱۵
۸۴,۰۰۰ ۷۱,۴۰۰ تومان

کینگ برگر

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، بیکن، پنیر گودا، نان برگر
کینگ برگر
۱۵
۹۲,۰۰۰ ۷۸,۲۰۰ تومان

چیز برگر

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، سس مخصوص، پنیر گودا، نان برگر
چیز برگر
۱۵
۷۴,۰۰۰ ۶۲,۹۰۰ تومان

برگر کلاسیک

۱۰۰ گرم برگر دست ساز ذغالی، سس مخصوص، نان برگر
برگر کلاسیک
۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

ابر ویچ

ساندویچ امپراطور

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، ۲ عدد فیله مرغ، ۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، هات داگ، بلغاری، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ امپراطور
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ سلطان

۲۰۰ گرم برگر دست ساز، ۳ عدد فیله مرغ، ۱۸۰ گرم ژامبون گوشت، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ سلطان
۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

ساندویچ F۲۲

یک عدد ژامبون تنوری ویژه، ۲ عدد فیله مرغ، چیپس، نان باگت
ساندویچ F22
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

ساندویچ F۱۶

ژامبون تنوری ویژه، هات داگ، چیپس، نان باگت
ساندویچ F16
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

ساندویچ F۱۵

ژامبون تنوری ویژه، ۱۰۰ گرم برگر دست ساز، هات داگ، نان باگت
ساندویچ F15
۱۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۲۵,۸۰۰ تومان

ساندویچ F۱۴

ژامبون تنوری، قارچ و پنیر، نان باگت
ساندویچ F14
۱۵
۹۲,۰۰۰ ۷۸,۲۰۰ تومان

ساندویچ F۱۲

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، ۲ عدد فیله مرغ، هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ F12
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ رویال چیکن

فیله مرغ گریل، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ رویال چیکن
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ چیکن سیسیل

فیله مرغ گریل، پپرونی؛ قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ چیکن سیسیل
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ اسپشیال

۳ عدد فیله مرغ سوخاری، نان باگت
ساندویچ اسپشیال
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بیکو کراکف

کراکف، بیکن، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ بیکو کراکف
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ آنتیک کراکف

کراکف، بیکن، پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ آنتیک کراکف
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ کراکف

کراکف، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ کراکف
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

ساندویچ رست ویچ

رست بیف، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ رست ویچ
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ مگاویچ

چوریستو، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ مگاویچ
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

ساندویچ چوریتسو

چوریستو، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ چوریتسو
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساتدویچ بیکوویچ

بیک مرغ، بیکن گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساتدویچ بیکوویچ
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

۱۰۰ گرم برگر دست ساز، فیله مرغ، ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، نان باگت
ساندویچ زاپاتا
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

ساندویچ بمب بیف

رست بیف، فیله مرغ گریل، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ بمب بیف
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

ساندویچ چیکن ویچ

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ چیکن ویچ
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ هندی ویژه

قارچ و پنیر، نان باگت
ساندویچ هندی ویژه
۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

هات داگ

ساندویچ پانچو هات

یک عدد هات داگ، برگر، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ پانچو هات
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ چیکو هات

یک عدد هات داگ، فیله مرغ، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ چیکو هات
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ داکومی هات

یک عدد هات داگ، پنیر گودا، بیکن، نان باگت
ساندویچ داکومی هات
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلو هات

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ چیلو هات
۱۵
۸۸,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰ تومان

ساندویچ سیسیل هات

یک عدد هات داگ، پنیر گودا، پپرونی، نان باگت
ساندویچ سیسیل هات
۱۵
۷۶,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ کینگ هات

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ کینگ هات
۱۵
۸۸,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰ تومان

ساندویچ سوکالی هات

یک عدد هات داگ، جعفری، نان باگت
ساندویچ سوکالی هات
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ سیاتل هات

یک عدد هات داگ، خردل، نان باگت
ساندویچ سیاتل هات
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ فرنچ هات

یک عدد هات داگ، پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ فرنچ هات
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۴ تکه فیله مرغ استریپس، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، دورچین روز
فیله استریپس
۱۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

هات فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، هات داگ، قارچ، پنیر
هات فرایز
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

بیکو فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، بیکن، قارچ، پنیر
بیکو فرایز
۱۵
۷۴,۰۰۰ ۶۲,۹۰۰ تومان

فرنچ فرایز

سیب زمینی سرخ کرده
فرنچ فرایز
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

چیکن فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر
چیکن فرایز
۱۵
۹۶,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان

اسپشیال فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
اسپشیال فرایز
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چیز فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
چیز فرایز
۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

پلاس فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، هات دگ، بیکن، پنیر پیتزا
پلاس فرایز
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

یک نفره
نان سیر
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک نفره
قارچ سوخاری
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

یک نفره
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل ویژه

۲-۳ نفره، ژامبون گوشت، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، هویج
سالاد فصل ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

مرغ گریل
سالاد سزار
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر مخصوص

چیپس، پنیر، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ
چیپس و پنیر مخصوص

یک نفره

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

چیپس و پنیر چیکن

چیپس، پنیر، فیله مرغ گریل شده
چیپس و پنیر چیکن

یک نفره

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

چیپس و پنیر سیسیل

چسپس پنیر، پپرونی
چیپس و پنیر سیسیل

یک نفره

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

چیپس و پنیر ژامبون مرغ

چیپس، پنیر، ژامبون مرغ
چیپس و پنیر ژامبون مرغ

یک نفره

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

چیپس و پنیر بیکن

چیپس، پنیر، بیکن
چیپس و پنیر بیکن

یک نفره

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان