جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود پیانو (شعبه شهرآرا)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی
پیتزا مخصوص

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۸۳,۶۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، پنیر ترکیبی
پیتزا پپرونی

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۷,۶۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۰۹,۰۰۰ ۱۸۸,۱۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

پپرونی، پنیر ترکیبی
پیتزا پپرونی ایتالیایی

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن، سالاد کلم، سس سیر
فیله استریپس

۳ تکه

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۲ تکه

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۵ تکه

۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

ژامبون خشک. فلفل دلمه.پنیر
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۲,۳۰۰ تومان

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۱۳,۰۰۰ ۱۰۱,۷۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۶۸,۳۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

.خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی
پیتزا گوشت و قارچ

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

سس سیر (اضافه)

سس سیر یک نفره
سس سیر (اضافه)
۲۰
۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان

سس سزار (اضافه)

سس سزار یک نفره
سس سزار (اضافه)
۲۰
۱۷,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰ تومان

سس باربیکیو (اضافه)

سس باربیکیو یک نفره
سس باربیکیو (اضافه)
۲۰
۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان

سس پنیر چدار (اضافه)

سس پنیر چدار یک نفره
سس پنیر چدار (اضافه)
۲۰
۱۹,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان

سس هات (اضافه)

یک نفره
سس هات (اضافه)
۲۰
۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان

چیلی تای (اضافه)

یک نفره
چیلی تای (اضافه)
۲۰
۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان

پک سس پیانو

سس پنیر چدار، سس باربیکیو، سس چیلی تای، سس مخصوص
پک سس پیانو
۲۰
۵۲,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، پنیر ترکیبی
پیتزا پپرونی

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۰۹,۰۰۰ ۱۸۸,۱۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۷,۶۰۰ تومان

پیتزا بندری

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس بندری، پنیر ترکیبی
پیتزا بندری

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۶,۲۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۱۹۴,۰۰۰ ۱۷۴,۶۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی
پیتزا مرغ و قارچ

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۴۲,۰۰۰ ۲۱۷,۸۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۹۳,۰۰۰ ۱۷۳,۷۰۰ تومان

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۴۲,۰۰۰ ۱۲۷,۸۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، فلفل دلمه ای، ، پنیر ترکیبی
پیتزا مخصوص

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۸۳,۶۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

پیتزا شکاری

سوسیس شکاری، پپرونی، زیتون، پنیر ترکیبی
پیتزا شکاری

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۲۰۶,۰۰۰ ۱۸۵,۴۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۹۴,۰۰۰ ۲۶۴,۶۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی
پیتزا گوشت و قارچ

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۲۹,۰۰۰ ۲۰۶,۱۰۰ تومان

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

پیتزا نوستالوژی

ژامبون، فلفل دلمه ای، ، گوجه فرنگی، پنیر ترکیبی
پیتزا نوستالوژی

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۸۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ بندری ساده

سوسیس بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری ساده
۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ، پنیر گودا، سس باربیکیو
ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

هات داگ، قارچ، پنیر ترکیبی، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیر
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر ترکیبی، چیپس خلال
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰
۱۱۷,۰۰۰ ۱۰۵,۳۰۰ تومان

ساندویچ کراکف ساده

کراکف، پنیر گودا
ساندویچ کراکف ساده
۱۰
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

کراکف، پنیر ترکیبی
ساندویچ کراکف پنیری
۱۰
۱۳۷,۰۰۰ ۱۲۳,۳۰۰ تومان

ساندویچ کراکف ویژه

کراکف، ژامبون، چیپس خلال، پنیر ترکیبی
ساندویچ کراکف ویژه
۱۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی
ساندویچ پیتزا گوشت و قارچ

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۶۱,۱۰۰ تومان

پیتزا VIP

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک گوشت گوساله، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی
پیتزا VIP

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۷۹,۰۰۰ ۲۵۱,۱۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۲۱۹,۰۰۰ ۱۹۷,۱۰۰ تومان

پیتزا هیولای پیانو

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت و قارچ، مرغ و قارچ، بچه کراکف، پپرونی، پنیر ترکیبی
پیتزا هیولای پیانو

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۳۴,۰۰۰ ۲۱۰,۶۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری پنیری

سوسیس بندری پنیر ترکیبی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری پنیری
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

ژامبون خشک. فلفل دلمه.پنیر
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

۳۴ سانتی متری

۱۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۶۸,۳۰۰ تومان

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۱۳,۰۰۰ ۱۰۱,۷۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۲,۳۰۰ تومان

پیتزا کراکف

کراکف، زیتون، پنیر ترکیبی، پنیر گودا
پیتزا کراکف

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۰,۱۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۳۹,۰۰۰ ۲۱۵,۱۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

سوسیس بندری، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر ترکیبی، چیپس خلال
ساندویچ بندری ویژه
۱۰
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

پیتزا چهار مزه

خمیر پیتزا آمریکایی ۱/۴ پیتزا چیکن باربیکیو، ۱/۴ پیتزا قارچ و گوشت، ۱/۴ پیتتزا مخصوص، ۱/۴ پیتزا پپرونی
پیتزا چهار مزه

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۶۸,۳۰۰ تومان

پیتزا بیف باربیکیو

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سس باربیکیو، پنیر ترکیبی
پیتزا بیف باربیکیو

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۸۴,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰ تومان

منو گرد پیانو

ساندویچ بندری نان بروتچن

بندری، نان بروتچن، خیارشور، گوجه
ساندویچ بندری نان بروتچن
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری نان بروتچن

ژامبون تنوری، نان بروتچن، خیارشور، گوجه
ساندویچ ژامبون تنوری نان بروتچن
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله نان بروتچن

فیله مرغ، نان بروتچن، خیارشور، گوجه
ساندویچ فیله نان بروتچن
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری نان گرد

بندری، نان گرد، خیارشور، گوجه
ساندویچ بندری نان گرد
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری نان گرد

ژامبون تنوری، نان گرد، خیارشور، گوجه
ساندویچ ژامبون تنوری نان گرد
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله نان برگر

فیله مرغ گریل، نان گرد، خیارشور، گوجه
ساندویچ فیله نان برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یک متری

پیتزا نایب السلطان

(یک طعم مخصوص) دوتا نیمتری ارسال میشه
پیتزا نایب السلطان
۵
۸۳۹,۰۰۰ ۷۹۷,۰۵۰ تومان

پیتزا سلطان (یک متری)

(۴ طعم استیک، قارچ و مرغ، مخصوص، پپرونی)دوتا نیمتری ارسال میشه
پیتزا سلطان (یک متری)
۵
۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۵۰ تومان

کیک پیتزا

کیک پیتزا چیکنکف

سینه مرغ، گوشت چرخ کرده، کراکف، ژامبون، زیتون،سس باربیکیو، سس چدار، پنیر ترکیبی
کیک پیتزا چیکنکف
۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۳۶,۵۵۰ تومان

کیک پیتزا مخلوط

ژامبون خشک، پنیر پیتزا
کیک پیتزا مخلوط
۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۵۳,۹۰۰ تومان

کیک پیتزا شکاری

سوسیس شکاری، پپرونی، ژامبون، پنیر ترکیبی
کیک پیتزا شکاری
۵
۲۲۶,۰۰۰ ۲۱۴,۷۰۰ تومان

کیک پیتزا ژامبون

ژامبون، کوکتل، فلفل دلمه، زیتون، پنیر ترکیبی
کیک پیتزا ژامبون
۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

کیک پیتزا بندری

بندری ، پپرونی ، ژامبون ، قارچ ،هالوپینو ، پنیر ترکیبی
کیک پیتزا بندری
۵
۱۷۷,۰۰۰ ۱۶۸,۱۵۰ تومان

پیتزا فیل افکن (کیک پیتزا)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، ژامبون، بلغاری، پنیر ترکیبی
پیتزا فیل افکن (کیک پیتزا)
۵
۲۰۵,۰۰۰ ۱۹۴,۷۵۰ تومان

پیتزا غول افکن (کیک پیتزا)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله سوخاری، استیک گوشت گوساله، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر
پیتزا غول افکن (کیک پیتزا)
۵
۲۳۴,۰۰۰ ۲۲۲,۳۰۰ تومان

پیتزا بمب افکن (کیک پیتزا)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، پپرونی، پنیر
پیتزا بمب افکن (کیک پیتزا)
۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۲۵۰ تومان

کیک پیتزا چیکن بیف

برگر، سینه مرغ، سس باربیکیو، پنیر ترکیبی
کیک پیتزا چیکن بیف
۵
۲۰۴,۰۰۰ ۱۹۳,۸۰۰ تومان

کیک پیتزا چیکن

سینه مرغ، فیله مرغ سوخاری، سس مخصوص، پنیر ترکیبی
کیک پیتزا چیکن
۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

کیک پیتزا کراکف

کراکف، ژامبون، زیتون، پنیر ترکیبی
کیک پیتزا کراکف
۵
۱۹۶,۰۰۰ ۱۸۶,۲۰۰ تومان

پیتزا پنجاه سانتی

پیتزا سامورایی یکم پیانو (نیم متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، ۱/۴ پیتزا گوشت و قارچ، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا مخصوص (۴-۶ نفره)
پیتزا سامورایی یکم پیانو (نیم متر)
۵
۵۳۵,۰۰۰ ۵۰۸,۲۵۰ تومان

پیتزا سامورایی دوم پیانو (نیم متر)

خمیر پیتزا آمریکایی، ۱/۴ پیتزا مخصوص، ۱/۴ پیتزا چیلی، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا بندری(۴-۶ نفره)
پیتزا سامورایی دوم پیانو (نیم متر)
۵
۴۹۹,۰۰۰ ۴۷۴,۰۵۰ تومان

پیتزا سامورایی سوم (نیم متری)

ژامبون، کوکتل، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی
پیتزا سامورایی سوم (نیم متری)
۵
۴۸۹,۰۰۰ ۴۶۴,۵۵۰ تومان

پیتزا سامورایی چهارم (نیم متری)

پیتزا مخصوص
پیتزا سامورایی چهارم (نیم متری)
۵
۴۵۴,۰۰۰ ۴۳۱,۳۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

ژامبون خشک. فلفل دلمه.پنیر
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

۳۴ سانتی متری

۱۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۶۸,۳۰۰ تومان

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۱۳,۰۰۰ ۱۰۱,۷۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۲,۳۰۰ تومان

پیتزا کراکف

کراکف، زیتون، پنیر ترکیبی، پنیر گودا
پیتزا کراکف

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۰,۱۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۳۹,۰۰۰ ۲۱۵,۱۰۰ تومان

پیتزا هیولای پیانو

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت و قارچ، مرغ قارچ، بچه کراکف، پپرونی، پنیر ترکیبی
پیتزا هیولای پیانو

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۳۴,۰۰۰ ۲۱۰,۶۰۰ تومان

پیتزا چهار مزه

خمیر پیتزا آمریکایی ۱/۴ پیتزا چیکن باربیکیو، ۱/۴ پیتزا قارچ و گوشت، ۱/۴ پیتتزا مخصوص، ۱/۴ پیتزا پپرونی
پیتزا چهار مزه

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۶۸,۳۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۴۵,۰۰۰ ۲۲۰,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو

.خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، سس باربیکیو، پنیر ترکیبی
پیتزا چیکن باربیکیو

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۴۷,۰۰۰ ۲۲۲,۳۰۰ تومان

پیتزا بیف باربیکیو

.خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سس باربیکیو، پنیر ترکیبی
پیتزا بیف باربیکیو

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۸۴,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۳۴,۰۰۰ ۲۱۰,۶۰۰ تومان

پیتزا VIP

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک گوشت گوساله، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی
پیتزا VIP

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۲۱۹,۰۰۰ ۱۹۷,۱۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۷۹,۰۰۰ ۲۵۱,۱۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

.خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی
پیتزا گوشت و قارچ

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۲۹,۰۰۰ ۲۰۶,۱۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی
ساندویچ پیتزا گوشت و قارچ

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۶۱,۱۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی
پیتزا مرغ و قارچ

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۴۲,۰۰۰ ۱۲۷,۸۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۹۳,۰۰۰ ۱۷۳,۷۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۴۲,۰۰۰ ۲۱۷,۸۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی
پیتزا مخصوص

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۸۳,۶۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، پنیر ترکیبی
پیتزا پپرونی

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۷,۶۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۰۹,۰۰۰ ۱۸۸,۱۰۰ تومان

پیتزا بندری

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس بندری، پنیر ترکیبی
پیتزا بندری

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۶,۲۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۱۹۴,۰۰۰ ۱۷۴,۶۰۰ تومان

پیتزا شکاری

سوسیس شکاری، پپرونی، زیتون، پنیر ترکیبی
پیتزا شکاری

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۲۰۶,۰۰۰ ۱۸۵,۴۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۹۴,۰۰۰ ۲۶۴,۶۰۰ تومان

پیتزا نوستالوژی

.ژامبون، کوکتل، فلفل دلمه،گوجه فرنگی، پنیر ترکیبی
پیتزا نوستالوژی

۲۴ سانتی متری

۱۰
۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۸۳,۶۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چیکن ایتالیایی

مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر ترکیبی
پیتزا چیکن ایتالیایی

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا شکاری ایتالیایی

سوسیس شکاری، پپرونی، زیتون، پنیر ترکیبی
پیتزا شکاری ایتالیایی

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۸۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

پپرونی، پنیر ترکیبی
پیتزا پپرونی ایتالیایی

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

ژامبون، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر ترکیبی
پیتزا مخصوص ایتالیایی

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

بادمجان، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر ترکیبی
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا اسطوره (مستطیلی)

پیتزا اسطوره یک

پپرونی، هات داگ، پنیر گودا، پنیر ترکیبی
پیتزا اسطوره یک
۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۱,۵۵۰ تومان

پیتزا اسطوره دو

برگر، فیله مرغ، پنیر گودا، پنیر ترکیبی
پیتزا اسطوره دو
۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۵۵,۸۰۰ تومان

پیتزا ساسج لند( اسطوره سه)

پپرونی، بلغاری، پنیر ترکیبی
پیتزا ساسج لند( اسطوره سه)
۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۱,۵۵۰ تومان

برگر

برگر ساده

برگر گوشت گوساله ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
برگر ساده

سینگل

۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

دوبل

۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۵۰ تومان

برگر پنیری

برگر گوشت گوساله ذغالی، پنیر ترکیبی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
برگر پنیری

سینگل

۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

دوبل

۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۵۴,۸۵۰ تومان

برگر ویژه ذغالی

برگر گوشت گوساله ذغالی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پنیر گودا، پنیر ترکیبی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
برگر ویژه ذغالی

سینگل

۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

دوبل

۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۵۴,۸۵۰ تومان

چیز برگر کلاسیک

برگر ذغالی سس گودا
چیز برگر کلاسیک

سینگل

۵
۱۰۴,۰۰۰ ۹۸,۸۰۰ تومان

دوبل

۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۰,۶۰۰ تومان

چوریتسو برگر

برگر گوشت گوساله ذغالی، سوسیس چوریتسو، پنیر گودا، پنیر ترکیبی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
چوریتسو برگر
۵
۱۷۳,۰۰۰ ۱۶۴,۳۵۰ تومان

ویژه پیانو برگر

برگر گوشت گوساله ذغالی، فیله مرغ، ژامبون، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر ترکیبی روی نان برگر
ویژه پیانو برگر
۵
۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۹,۶۵۰ تومان

برگر بلغاری ویژه

بلغاری، برگر گوشت گوساله ذغالی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر ترکیبی روی نان برگر
برگر بلغاری ویژه
۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۲۶,۳۵۰ تومان

سوخاری برگر

برگر گوشت گوساله ذغالی، فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
سوخاری برگر
۵
۱۲۴,۰۰۰ ۱۱۷,۸۰۰ تومان

ساندویچ های ویژه پیانو

ساندویچ شکاری

سوسیس شکاری.ژامبون گوشت و مرغ .پنیر
ساندویچ شکاری

باگت

۵
۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۹,۶۵۰ تومان

یک تا دو نفره

۵
۲۲۵,۰۰۰ ۲۱۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ هسته ای پیانو دو

بچه کراکف، سرزمین بلغارها، موسیو بندری
ساندویچ هسته ای پیانو دو
۵
۳۳۹,۰۰۰ ۳۲۲,۰۵۰ تومان

ساندویچ TNT

برگر ذغالی گوشت گوساله، فیله مرغ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پنیر ترکیبی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ۳۰سانتی متری
ساندویچ TNT

یک تا دو نفره

۵
۲۰۵,۰۰۰ ۱۹۴,۷۵۰ تومان

باگت

۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۴۶,۳۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مولوتف

کوکتل، ژامبون گوشت و مرغ، ، پنیر ترکیبی، چیپس خلال، نان ۳۰سانتی متری
ساندویچ کوکتل مولوتف

یک تا دو نفره

۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۴۴,۴۰۰ تومان

باگت

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

ساندویچ سوخاری مولوتف

فیله سوخاری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پنیر ترکیبی، چیپس خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ۳۰سانتی متری
ساندویچ سوخاری مولوتف

یک تا دو نفره

۵
۲۰۹,۰۰۰ ۱۹۸,۵۵۰ تومان

باگت

۵
۱۴۳,۰۰۰ ۱۳۵,۸۵۰ تومان

ساندویچ بچه کراکف

غول هات داگ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پنیر ترکیبی، چیپس خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ۳۰سانتی متری
ساندویچ بچه کراکف

یک تا دو نفره

۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۷۵۰ تومان

باگت

۵
۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۱,۱۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پنیر ترکیبی، چیپس خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ۳۰سانتی متری
ساندویچ ژامبون تنوری

یک تا دو نفره

۵
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۹,۵۵۰ تومان

باگت

۵
۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۰,۲۰۰ تومان

ساندویچ موسیو بندری

بندری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پنیر ترکیبی، چیپس خلال، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ۳۰سانتی متری
ساندویچ موسیو بندری

یک تا دو نفره

۵
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۸,۶۵۰ تومان

باگت

۵
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۸,۳۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، ژامبون، پنیر ترکیبی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۵
۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۱,۱۵۰ تومان

ساندویچ tnt پلاس

غول هات داگ، برگر گوشت گوساله ذغالی، فیله مرغ، ژامبون مرغ و گوشت، و پنیر ترکیبی، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، نان ۳۰سانتی متری
ساندویچ tnt پلاس

یک تا دو نفره

۵
۲۱۹,۰۰۰ ۲۰۸,۰۵۰ تومان

باگت

۵
۱۶۹,۰۰۰ ۱۶۰,۵۵۰ تومان

ساندویچ سرزمین بلغار ها

سوسیس بلغاری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر ترکیبی، چیپس خلال، ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ۳۰سانتی متری
ساندویچ سرزمین بلغار ها

یک تا دو نفره

۵
۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۹,۱۵۰ تومان

باگت

۵
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ بیف باربیکیو

برگر ذغالی گوشت گوساله، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر ترکیبی ، چیپس خلال ، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ۳۰سانتی متری
ساندویچ بیف باربیکیو

یک تا دو نفره

۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

باگت

۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۲۶,۳۵۰ تومان

ساندویچ چیکن باربیکیو

سینه مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، ، پنیر ترکیبی ، چیپس خلال ، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ۳۰سانتی متری
ساندویچ چیکن باربیکیو

یک تا دو نفره

۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

باگت

۵
۱۳۱,۰۰۰ ۱۲۴,۴۵۰ تومان

ساندویچ کراکف

ساندویچ کراکف ویژه

کراکف، ژامبون، چیپس خلال، پنیر ترکیبی
ساندویچ کراکف ویژه
۱۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

کراکف، پنیر ترکیبی
ساندویچ کراکف پنیری
۱۰
۱۳۷,۰۰۰ ۱۲۳,۳۰۰ تومان

ساندویچ کراکف ساده

کراکف، پنیر گودا
ساندویچ کراکف ساده
۱۰
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ ویژه

فیله مرغ، ژامبون، چیپس خلال، پنیر ترکیبی
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله پنیری

فیله مرغ، پنیر ترکیبی
ساندویچ فیله پنیری
۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ساده

فیله مرغ
ساندویچ فیله مرغ ساده
۱۱۲,۰۰۰ تومان

سوپریم پیانو

برگر، فیله مرغ، قارچ، پنیر ترکیبی
سوپریم پیانو
۱۵۲,۰۰۰ تومان

زینگر پیانو

فیله مرغ سوخاری، گودا
زینگر پیانو
۱۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر ترکیبی، چیپس خلال
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰
۱۱۷,۰۰۰ ۱۰۵,۳۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

هات داگ، قارچ، پنیر ترکیبی، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیر
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ، پنیر گودا، سس باربیکیو
ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری ساده

سوسیس بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری ساده
۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ بندری پنیری

سوسیس بندری پنیر ترکیبی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری پنیری
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

سوسیس بندری، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر ترکیبی، چیپس خلال
ساندویچ بندری ویژه
۱۰
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن، سالاد کلم، سس سیر
فیله استریپس

۳ تکه

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۲ تکه

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۵ تکه

۱۸۲,۰۰۰ تومان

بشقاب سوخاری

۳ عدد فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن
بشقاب سوخاری
۱۹۳,۰۰۰ تومان

سینی سوخاری

۷ عدد فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد نان بروتچن
سینی سوخاری
۲۵۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰-۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ شده
۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر ترکیبی
سیب زمینی ویژه
۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر ترکیبی
سیب زمینی پنیری
۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

سیب کراکف

سیب زمینی سرخ شده، کراکف، سس چدار، سس باربیکیو
سیب کراکف
۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

قارچ سوخاری

۶-۹ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

پیاز سوخاری

۶عدد پیاز سوخاری
پیاز سوخاری
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

نان سیر (۲۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، سس سیر، پنیر پیتزا
نان سیر (24 سانتی متری)
۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

سالاد

سالاد سزار (یک فیله)

کاهو، گوجه فرنگی، پنیر، نان سیر، سس سزار، یک فیله استریپس
سالاد سزار (یک فیله)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (دو فیله)

کاهو، گوجه فرنگی، نان سیر، سس سزار، دو عدد فیله استریپس
سالاد سزار (دو فیله)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، هویج، خیار، گوجه، سس سالاد (یک نفره)
سالاد فصل
۴۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس (یک نفره)تقریبا ۷۰گرم
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

فیله مرغ سوخاری، کاهو، زیتون، پنیر پارمزان، گوجه گیلاسی، سس مخصوص، نان تست، سس سزار
سالاد سزار

مرغ گریل

۱۲۴,۰۰۰ تومان

سس

پک سس پیانو

سس پنیر چدار، سس باربیکیو، سس چیلی تای، سس مخصوص
پک سس پیانو
۲۰
۵۲,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰ تومان

چیلی تای (اضافه)

یک نفره
چیلی تای (اضافه)
۲۰
۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان

سس هات (اضافه)

یک نفره
سس هات (اضافه)
۲۰
۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان

سس پنیر چدار (اضافه)

سس پنیر چدار یک نفره
سس پنیر چدار (اضافه)
۲۰
۱۹,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان

سس باربیکیو (اضافه)

سس باربیکیو یک نفره
سس باربیکیو (اضافه)
۲۰
۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان

سس سزار (اضافه)

سس سزار یک نفره
سس سزار (اضافه)
۲۰
۱۷,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰ تومان

سس سیر (اضافه)

سس سیر یک نفره
سس سیر (اضافه)
۲۰
۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۷,۲۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۲۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۲۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۷,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۷,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۷,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۶۵۰ تومان

هلو

۱۳,۶۵۰ تومان

استوایی

۱۳,۶۵۰ تومان

ساده

۱۲,۵۳۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۲۵۰ تومان