جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۲۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا پپرونی

مینی

۱۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه برگ

گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر
پیتزا ویژه برگ

مینی

۱۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص برگ

ژامبون گوشت و مرغ، کراکف، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر
پیتزا مخصوص برگ

مینی

۱۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

فیله گوساله ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر
پیتزا رست بیف

مینی

۲۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا سالامی

مینی

۱۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

گوشت زبان گوساله ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر
پیتزا زبان

مینی

۲۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

گوشت مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس گوشت و مرغ

گوشت مرغ ریش شده، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر
پیتزا میکس گوشت و مرغ

مینی

۲۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رومانو

پپرونی، ژامبون گوشت، سس تند فلفل، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا رومانو

مینی

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رومانو یک نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ

هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر
پیتزا هات داگ

یک نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، زیتون، ذرت، پنیر
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ و پنیر

مینی

۱۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فاهیتا

مرغ گریل شده، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا فاهیتا

مینی

۲۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۸,۰۰۰ تومان

برگر

ذغالی برگر ویژه برگ

۱۲۰ گرم گوشت گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، همراه با سیب زمینی سرخ شده
ذغالی برگر ویژه برگ
۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه برگ

سه لایه گوشت ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، پنیر گودا، سس مخصوص
همبرگر ویژه برگ
۳۵,۰۰۰ تومان

ذغالی برگر

۱۲۰ گرم گوشت گریل شده، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ذغالی برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۲۰ گرم گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر
۱۷,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

۱۲۰ گرم گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر
چیزبرگر
۲۰,۰۰۰ تومان

بانی برگر

۱۲۰ گرم گوشت، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
بانی برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو لایه گوشت ۱۲۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
دوبل برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دو لایه گوشت ۱۲۰ گرمی، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
دوبل چیز برگر
۲۷,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۲۰ گرم گوشت، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
قارچ برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

قارچ چیز برگر

۱۲۰ گرم گوشت، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر
قارچ چیز برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

دوبل قارچ چیز برگر

۲ لایه گوشت ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
دوبل قارچ چیز برگر
۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ذغالی

۲ لایه گوشت گریل شده ۱۲۰ گرمی، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
دوبل چیز برگر ذغالی
۲۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ذغالی

۲ لایه گوشت گریل شده۱۲۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
دوبل برگر ذغالی
۲۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر ذغالی

۱۲۰ گرم گوشت گریل شده، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
قارچ برگر ذغالی
۲۱,۰۰۰ تومان

قارچ چیز برگر ذغالی

۱۲۰ گرم گوشت گریل شده، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر
قارچ چیز برگر ذغالی
۲۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

۱۲۰ گرم گوشت گریل شده، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر
چیز برگر ذغالی
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ ساده، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس، ذرت، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ساده
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ ساده، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس، ذرت، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر گودا

هات داگ ساده، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس، ذرت، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ با پنیر گودا
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ ساده، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، ذرت، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

فیله گوساله ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ رست بیف
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

گوشت زبان، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ زبان
۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
سیب زمینی با پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۴,۰۰۰ تومان

پنیر سوخاری

پنیر سوخاری
۱۸,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ تکه، سیب زمینی، سس مخصوص
بال سوخاری
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص برگ

کالباس، نان تست،مرغ، قارچ، ذرت، نخود فرنگی، سس مخصوص
سالاد مخصوص برگ
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل برگ

کاهو، گوجه، خیار، ذرت، هویج، نخود فرنگی، لوبیا، ژامبون، سس مخصوص
سالاد فصل برگ
۷,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۴,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

سالاد پاستا
۴,۰۰۰ تومان

سالاد تند برگ

کلم قرمز، هویج، ذرت، نخود فرنگی، سس تند استوایی
سالاد تند برگ
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۷,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۸,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
 آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان