جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود پیتکو (نیرو هوایی)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، پپرونی، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا ،سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر،استیک گوساله طعم دار شده،سس سیر، زیتون، فلفل دلمه ای رنگی، قارچ، پنیر موزرلا،سس مخصوص
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

دو نفره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، بیکن ۹۰%، پنیر موزارلا، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، سس مخصوص
پیتزا بیکن ایتالیایی

دو نفره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پیتکو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر،استیک گوساله، فیله مرغ طعم دار شده، فلفل هالوپینو، قارچ، زیتون،فلفل دلمه ای رنگی،پنیر موزارلا ،...
پیتزا مخصوص پیتکو ایتالیایی

دو نفره

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، گوشت راسته گوساله چرخ شده، پنیر موزارلا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای رنگی، کنجد، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

دو نفره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، کدو،بادمجان ،ذرت، قارچ، زیتون،فلفل دلمه ای رنگی،پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا نوستالژی ۱/۴ پیتزا سیر و استیک، ۱/۴ پیتزا ویوا چیکن
پیتزا چهار فصل ایتالیایی

دو نفره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، گوجه فرنگی، ریحان، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا نوستالژی ایتالیایی

دو نفره

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویوا چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، فیله مرغ طعم دار شده،زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، پنیر موزرلا، سس مخصوص
پیتزا ویوا چیکن ایتالیایی

دو نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری کریسپی (۲ تکه)

مرغ سوخاری، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ شده، نان بروچن، سس سیر، سس انار، سس سانتافه (مخصوص تند)
مرغ سوخاری کریسپی (2 تکه)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری کریسپی (۳ تکه)

مرغ سوخاری، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ شده، نان بروچن، سس سیر، سس انار، سس سانتافه (مخصوص تند)
مرغ سوخاری کریسپی (3 تکه)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری کریسپی (۹ تکه)

مرغ سوخاری، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ شده، نان بروچن، سس سیر، سس انار، سس سانتافه(مخصوص تند)
مرغ سوخاری کریسپی (9 تکه)
۴۷۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری کریسپی (۱۲ تکه)

مرغ سوخاری، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ شده، نان بروچن، سس سیر، سس انار، سس سانتافه(مخصوص تند)
مرغ سوخاری کریسپی (12 تکه)
۶۴۹,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ عدد فیله مرغ، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سس سیر ،سس سانتافه(مخصوص تند) ،سس انار
چیکن استریپس
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، بیکن ۹۰%، پنیر موزارلا، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، سس مخصوص
پیتزا بیکن ایتالیایی

دو نفره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استراگانف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، گوشت راسته گوساله رست شده، سس آلفردو، پنیر موزارلا، چیپس خلالی، قارچ
پیتزا استراگانف ایتالیایی

دو نفره

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکانو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، سوسیس فرانکفورتر، زیتون، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای رنگی، قارچ، سس مخصوص
پیتزا آمریکانو ایتالیایی

دو نفره

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، گوجه فرنگی، ریحان، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا نوستالژی ۱/۴ پیتزا سیر و استیک، ۱/۴ پیتزا ویوا چیکن
پیتزا چهار فصل ایتالیایی

دو نفره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، پپرونی، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا ،سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پیتکو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر،استیک گوساله، فیله مرغ طعم دار شده، فلفل هالوپینو، قارچ، زیتون،فلفل دلمه ای رنگی،پنیر موزارلا ،...
پیتزا مخصوص پیتکو ایتالیایی

دو نفره

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر،استیک گوساله طعم دار شده،سس سیر، زیتون، فلفل دلمه ای رنگی، قارچ، پنیر موزرلا،سس مخصوص
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

دو نفره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، گوشت راسته گوساله چرخ شده، پنیر موزارلا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای رنگی، کنجد، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

دو نفره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویوا چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، فیله مرغ طعم دار شده،زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، پنیر موزرلا، سس مخصوص
پیتزا ویوا چیکن ایتالیایی

دو نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا نوستالژی ایتالیایی

دو نفره

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متر، کدو،بادمجان ،ذرت، قارچ، زیتون،فلفل دلمه ای رنگی،پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
دبل برگر
۱۶۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
۱۲۹,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
دبل چیز برگر
۱۷۹,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

۱۷۰ گرم سینه مرغ سوخاری(اسپایسی)، پنیر چدار، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان برگر
زینگر برگر
۱۱۹,۰۰۰ تومان

مگا زینگر برگر

یک عدد برگر دست ساز سینه مرغ سوخاری ۳۴۰ گرمی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان برگر
مگا زینگر برگر
۱۵۹,۰۰۰ تومان

سوپریم برگر تند

۱۷۰ گرم سینه مرغ سوخاری (اسپایسی)، ژامبون، پنیر چدار، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان برگر
سوپریم برگر تند
۱۲۹,۰۰۰ تومان

هالو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، پنیر چدار، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
هالو برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، قارچ گریل شده، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
ماشروم برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

گریل چیکن برگر

۱۷۰ گرم سینه مرغ گریل شده پنیر چدار، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان برگر
گریل چیکن برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر فیله نرمال

۱۷۰ گرم سینه مرغ سوخاری، پنیر چدار، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان برگر
چیکن برگر فیله نرمال
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

سوپر ساندویچ پیتکو

فیله گوساله رست شده، فیله مرغ، پنیر موزرلا، قارچ، پیاز کاراملی، فلفل دلمه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
سوپر ساندویچ پیتکو
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

فیله گوساله رست شده، پنیر موزرلا، قارچ، پیاز کاراملی، فلفل دلمه ای، خیارشور،کاهو،گوجه،سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط تنوری

ژامبون گوشت و مرغ، پنیر موزرلا و قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو،سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مخلوط تنوری
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ ۹۰ %، قارچ و پنیر موزارلا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ  هات داگ مخصوص
۹۹,۰۰۰ تومان

باکس ویژه

اکسترا باکس

دو تکه ران مرغ کریسپی، دو تکه فیله استریپس، یک پرس قارچ سوخاری، یک پرس سیب زمینی، دو عدد سالاد کلم، دو عدد نان بروچن، سس سیر، سس ا...
اکسترا باکس
۲۴۵,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پاستا آلفردو

پنه،سینه مرغ گریل شده، سس آلفردو، قارچ، جعفری، پنیر پارمسان
پاستا آلفردو
۱۳۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری کریسپی (۲ تکه)

مرغ سوخاری، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ شده، نان بروچن، سس سیر، سس انار، سس سانتافه (مخصوص تند)
مرغ سوخاری کریسپی (2 تکه)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری کریسپی (۳ تکه)

مرغ سوخاری، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ شده، نان بروچن، سس سیر، سس انار، سس سانتافه (مخصوص تند)
مرغ سوخاری کریسپی (3 تکه)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری کریسپی (۹ تکه)

مرغ سوخاری، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ شده، نان بروچن، سس سیر، سس انار، سس سانتافه(مخصوص تند)
مرغ سوخاری کریسپی (9 تکه)
۴۷۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری کریسپی (۱۲ تکه)

مرغ سوخاری، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ شده، نان بروچن، سس سیر، سس انار، سس سانتافه(مخصوص تند)
مرغ سوخاری کریسپی (12 تکه)
۶۴۹,۰۰۰ تومان

چیزا

۲ عدد سینه مرغ سوخاری،پپرونی، پنیر موزارلا،سیب زمینی،سس سیر،سس سانتافه(مخصوص تند)، سس انار
چیزا
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ عدد فیله مرغ، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سس سیر ،سس سانتافه(مخصوص تند) ،سس انار
چیکن استریپس
۱۶۹,۰۰۰ تومان

بشقاب فیله سوخاری

۳ عدد فیله مرغ رول شده با پنیر موزارلا، سیب زمینی، سالاد کلم، سس سیر،سس سانتافه (مخصوص تند)، سس انار، نان بروچن
بشقاب فیله سوخاری
۱۷۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سوپر سزار

۳ عدد فیله مرغ سوخاری رول شده با پنیر موزارلا(۴۵۰ گرم)، مغز کاهو، زیتون سبز،گوجه گیلاسی،تست سیر، پنیر پارمسان،سس سزار
سالاد سوپر سزار
۱۸۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل

۳۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، مغز کاهو، زیتون سبز، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، تست سیر، سس سزار
سالاد سزار با مرغ گریل
۱۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم دست ساز یک نفره، کلم، هویج، کشمش
سالاد کلم
۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص
سیب زمینی ساده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص پیتکو

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ ،پنیر موزارلا
سیب زمینی مخصوص پیتکو
۸۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و سس آلفردو

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، سس آلفردو
سیب زمینی با قارچ و سس آلفردو
۸۹,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری اسپایسی

۸ تکه سینه مرغ تکه ای سوخاری تند
لقمه سوخاری اسپایسی
۸۵,۰۰۰ تومان

بوفالو وینگز

۶ عدد بال مرغ سوخاری اسپایسی
بوفالو وینگز
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۳۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۷۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ۱۷ سانتی متری, پنیر موزارلا, سس سیر
نان سیر
۶۵,۰۰۰ تومان

نان بروتچن

یک عدد نان
نان بروتچن
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

موهیتو

۴۰۰ میلی لیتر
موهیتو
۲۹,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۴,۲۵۰ تومان

سرویس اضافه

سس سیر اضافه

یک نفره
سس سیر اضافه
۳,۰۰۰ تومان

سس انار اضافه

یک نفره
سس انار اضافه
۳,۰۰۰ تومان

سس سانتافه (مخصوص تند)

یک نفره
سس سانتافه  (مخصوص تند)
۳,۰۰۰ تومان

سس سزار اضافه

یک نفره
سس سزار اضافه
۳,۰۰۰ تومان