جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود پینو پینو (سعادت آباد)

پیتزا

پیتزا پینو ( گوشت و مرغ)

راسته گوساله، مرغ، پنیر مخصوص، قارچ، زیتون، سس مخصوص
پیتزا پینو ( گوشت و مرغ)
۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

رست بیف، فیله مرغ، پپرونی، قارچ، پاپریکا، زیتون، میکس پنیر، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پینو

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتی‌‌متری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پینو
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بار

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۲ سانتی‌‌متری، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، پابریکا، میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بار
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۲ سانتی‌‌متری، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، فلفل سبز تند، میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی
۸۱,۵۰۰ تومان

پیتزا مصری

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۲ سانتی‌‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، پابریکا، سس مخصوص
پیتزا مصری
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا تورینو

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۲ سانتی‌‌متری، سینه مرغ تنوری هروییکا، ژامبون گوشت، میکس پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص
پیتزا تورینو
۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۲ سانتی‌‌متری، استیک فیله گوساله، میکس پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص
پیتزا استیک
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۲ سانتی‌‌متری، قارچ، ذرت، زیتون، پابریکا، گوجه فرنگی، میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات
۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۲ سانتی‌‌متری، میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا اسپشیال ایتالیایی

رست بیف٫فیله مرغ٫پپرونی٫قارچ٫زیتون٫میکس پنیر٫سس مخصوص
پیتزا اسپشیال ایتالیایی
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی دو نفره (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی‌‌متری، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، فلفل سبز تند، میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی دو نفره (ایتالیایی)
۸۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ تنوری دو نفره (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی‌‌متری، سینه مرغ تنوری هروییکا، میکس پنیر پیتزا، قارچ، ذرت، سس مخصوص
پیتزا مرغ تنوری دو نفره (ایتالیایی)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات دو نفره (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی‌‌متری، قارچ، ذرت، زیتون، پابریکا، گوجه فرنگی، میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات دو نفره (ایتالیایی)
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ونیزی دو نفره (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی‌‌متری، استیک فیله گوساله، فیله مرغ گریل شده، شیر، خامه، میکس پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، سس مخصوص
پیتزا ونیزی دو نفره (ایتالیایی)
۱۰۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مصری دو نفره (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی‌‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر پیتزا، پابریکا، سس مخصوص
پیتزا مصری دو نفره (ایتالیایی)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بار دو نفره (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی‌‌متری، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، پابریکا، میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بار دو نفره (ایتالیایی)
۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک دو نفره (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی‌‌متری، استیک فیله گوساله، میکس پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص
پیتزا استیک دو نفره (ایتالیایی)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف دو نفره (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی‌‌متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، میکس پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص
پیتزا رست بیف دو نفره (ایتالیایی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر دو نفره (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی‌‌متری، میکس پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پنیر دو نفره (ایتالیایی)
۷۷,۰۰۰ تومان

برگر

قارچ برگر ذغالی با پنیر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، یک اسلایس پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور،سس مخصوص، نان برگر
قارچ برگر ذغالی با پنیر
۷۱,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
برگر ذغالی مخصوص
۶۶,۵۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر ذغالی
۶۸,۵۰۰ تومان

قارچ برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی،خبارشور، سس مخصوص، نان برگر
قارچ برگر ذغالی
۶۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، یک اسلایس بیکن، یک اسلایس پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور،سس مخصوص، نان برگر
رویال برگر ذغالی
۷۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ذغالی

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
دوبل برگر ذغالی
۷۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ذغالی با پنیر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۲ اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور،سس مخصوص، نان برگر
دوبل برگر ذغالی با پنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر ذغالی

۱۳۰ گرم سینه مرغ ذغالی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
چیکن برگر ذغالی
۶۵,۵۰۰ تومان

چیکن برگر سوخاری

۱۳۰ گرم سینه مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چیکن برگر سوخاری
۷۰,۰۰۰ تومان

چیکن چیز برگر سوخاری

۱۳۰ گرم سینه مرغ سوخاری، پنیرگودا، کاهو،گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چیکن چیز برگر سوخاری
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ ۷۰%، چیپس، میکس پنیر پیتزا، سس خیارشور مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۶۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری اسپایسی

هات داگ ۷۰%، چیپس، میکس پنیر پیتزا، سس خیارشور تند، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری اسپایسی
۶۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ

هات داگ ۷۰%، چیپس، میکس پنیر پیتزا، قارچ، سس خیارشور مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ
۷۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ اسلایس ژامبون گوشت، ۳ اسلایس ژامبون مرغ، میکس پنیر پیتزا، سس خیارشور مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری، میکس پنیر پیتزا، سس خیارشور مخصوص، نان باگت
ساندویچ زینگر
۷۵,۵۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری نرمال (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری نرمال، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
مرغ سوخاری نرمال (دو تکه)
۷۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری نرمال، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
مرغ سوخاری نرمال (سه تکه)
۷۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال (پنج تکه)

۵ تکه مرغ سوخاری نرمال، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
مرغ سوخاری نرمال (پنج تکه)
۱۱۳,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری اسپایسی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
مرغ سوخاری اسپایسی (دو تکه)
۷۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری اسپایسی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
مرغ سوخاری اسپایسی (سه تکه)
۷۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (پنج تکه)

۵ تکه مرغ سوخاری اسپایسی، ورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
مرغ سوخاری اسپایسی (پنج تکه)
۱۱۳,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (نرمال)

۴ تکه فیله استریپس نرمال، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
فیله استریپس (نرمال)
۷۷,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (اسپایسی)

۴ تکه فیله استریپس اسپایسی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
فیله استریپس (اسپایسی)
۷۷,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ تکه بال سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروچن
بال سوخاری
۶۲,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا بیف پنینتو

۲۰۰ گرم، پنه، ۱۲۰ گرم استیک گوشت، قارچ، پنیر پارمزان، سس آلفردو
پاستا بیف پنینتو
۸۹,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو

۲۰۰ گرم، پنه، ۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پارمزان، سس آلفردو
پاستا آلفردو
۸۷,۰۰۰ تومان

غذای ویژه

اسکالپ

مرغ گریل شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، سیب زمینی سرخ کرده
اسکالپ
۸۷,۰۰۰ تومان

لازانیا

۲۰۰ گرم، گوشت چرخ کرده، میکس پنیر پیتزا، پابریکا، ذرت، زیتون، سس مخصوص
لازانیا
۹۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار گریل

۳ عدد فیله مرغ گریل شده، کاهو، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر پارمزان، سس سزار، نان سیر
سالاد سزار گریل
۷۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

۳ عدفیله سوخاری، کاهو، زیتون، نان سیر، گوجه گیلاسی، پنیرپارمزان
سالاد سزار سوخاری
۷۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه فرنگی، خیار، ذرت، زیتون، سس مخصوص
سالاد فصل
۴۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

قارچ سوخاری

۱۲ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۳۷,۰۰۰ تومان

نان بروچن (اضافه)

نان بروچن (اضافه)
۱,۳۰۰ تومان

نان آلپینو

نان آلپینو
۲۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
سیب زمینی با پنیر
۴۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

موهیتو

۰.۵ لیتر
موهیتو
۳۳,۰۰۰ تومان

لیموناد

۰.۵ لیتر
لیموناد
۳۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۱۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۱۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۱۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۹,۸۰۰ تومان

هلو

۹,۸۰۰ تومان

استوایی

۹,۸۰۰ تومان

کلاسیک

۹,۸۰۰ تومان

دوغ قوطی خشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خشگوار
۱۰,۰۰۰ تومان