جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

فست فود پینو (مشهد)

پیتزا

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا پپرونی
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا مخلوط
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا چیکن
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رست شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا رست بیف
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

 همبرگر
۷,۰۰۰ تومان

ذغالی برگر

 ذغالی برگر
۸,۰۰۰ تومان

ماک برگر

برگر مرغ کنتاکی، ژامبون، سبزیجات، سس مخصوص پینو
ماک برگر
۸,۰۰۰ تومان

ماک برگر قارچ و پنیر

برگر مرغ کنتاکی، قارچ، پنیر، سبزیجات، سس مخصوص پینو
ماک برگر قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

میکس ماک برگر

برگر مرغ کنتاکی، همبرگر، سبزیجات، سس مخصوص پینو
میکس ماک برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر، ژامبون، قارچ، پنیر، سبزیجات، سس مخصوص پینو
رویال برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

نیویورک برگر

۲ عدد برگر، قارچ، ۲ عدد پنیر، ژامبون، اسلایس پپرونی، سبزیجات، سس مخصوص پینو
نیویورک برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

بیف برگر

گوشت رست بیف، همبرگر، قارچ
بیف برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ خوراک

سوسیس آلمانی، مخلفات
ساندویچ خوراک
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۷۵%، مخلفات
ساندویچ کوکتل
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۵%، مخلفات
ساندویچ هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ونیزی

فیله مرغ کبابی، برگر، قارچ، پنیر، سبزیجات، سس مخصوص پینو
ساندویچ ونیزی
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دراگون

فیله مرغ کبابی، برگر، هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، سبزیجات، سس مخصوص پینو
ساندویچ دراگون
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

فیله مرغ کبابی
ساندویچ چیکن
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت رست بیف

همراه با مخلفات
ساندویچ گوشت رست بیف
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)

همراه با مخلفات
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)
۶,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ

بشقاب میکس

چیپس، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، ژامبون، کوکتل، سس مخصوص پینو
بشقاب میکس
۱۵,۰۰۰ تومان

بشقاب میکس (با سیب زمینی)

چیپس، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، ژامبون، کوکتل، سس مخصوص پینو
بشقاب میکس (با سیب زمینی)
۱۸,۰۰۰ تومان

بشقاب پپرونی

چیپس، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، اسلایس پپرونی، سس مخصوص پینو
بشقاب پپرونی
۱۴,۰۰۰ تومان

بشقاب پپرونی (با سیب زمینی)

چیپس، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، اسلایس پپرونی، سس مخصوص پینو
بشقاب پپرونی (با سیب زمینی)
۱۷,۰۰۰ تومان

بشقاب چیکن

چیپس، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، فیله مرغ کبابی، سس مخصوص پینو
بشقاب چیکن
۱۸,۰۰۰ تومان

بشقاب چیکن (با سیب زمینی)

چیپس، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، فیله مرغ کبابی، سس مخصوص پینو
بشقاب چیکن (با سیب زمینی)
۲۱,۰۰۰ تومان

بشقاب چیکن بیف

چیپس، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، فیله مرغ کبابی، گوشت رست بیف، سس مخصوص پینو
بشقاب چیکن بیف
۱۹,۰۰۰ تومان

بشقاب چیکن بیف (با سیب زمینی)

چیپس، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، فیله مرغ کبابی، گوشت رست بیف، سس مخصوص پینو
بشقاب چیکن بیف (با سیب زمینی)
۲۲,۰۰۰ تومان

بشقاب رست بیف

چیپس، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، گوشت رست بیف، سس مخصوص پینو
بشقاب رست بیف
۲۰,۰۰۰ تومان

بشقاب رست بیف (با سیب زمینی)

چیپس، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، گوشت رست بیف، سس مخصوص پینو
بشقاب رست بیف (با سیب زمینی)
۲۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی، ژامبون، قارچ، پنیر
سیب زمینی مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

پنیر (اضافه)

پنیر (اضافه)
۲,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد الویه

سالاد الویه
۵,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

سالاد پاستا
۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آبجو بیت برگر

آبجو بیت برگر
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۲,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

دلستر شیشه ای
۱,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۷۵۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۳,۰۰۰ تومان